Overslaan en naar de inhoud gaan

Guaranteeing radiation protection

Hoe beschermen we mens en omgeving tegen ioniserende straling?

Ioniserende straling vind je letterlijk overal: in het water, in de lucht, in de bodem. Zelfs de mens is radioactief. Je kan straling niet zien, ruiken, proeven of voelen – maar wel waarnemen met geavanceerde meetapparatuur. En die heeft SCK CEN.

Met die apparatuur en onze wereldbefaamde expertise meten we straling en kunnen we de effecten voorspellen – op aarde én in de ruimte. Op de mens en het milieu. Hoe beter we de hoeveelheid en het type straling in kaart kunnen brengen, hoe beter we ons ertegen kunnen beschermen. 

2017_SCKEN_LRM-Lageradioactiviteitsmetingen

Het onzichtbare detecteren

Lageradioactiviteitsmetingen

Alles in onze dagelijkse omgeving bevat radioactieve deeltjes. SCK CEN houdt in opdracht van het FANC de stralingsniveaus in het oog door stalen te nemen en te analyseren van bijvoorbeeld drinkwater, voeding en weidegrassen. Ook lage stralingsdosissen moeten gemeten worden. Dat is wat we lageradioactiviteitsmetingen noemen – een specialisatie van SCK CEN in het kader van stralingsbescherming.

🔗 Lees meer over deze expertise

Dosimetrie

Bepaalde arbeidsprocessen waaronder elektriciteitsproductie door kernenergie, nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming en radiotherapie, maken gebruik van ioniserende straling of radioactiviteit. Bij een verhoogde blootstelling neemt de kans op gezondheidsschade toe. SCK CEN meet, analyseert en controleert de dosissen die zowel werknemers als de omgeving oplopen én bestudeert de nieuwste technologieën in dit domein. 

🔗 Lees meer over onze diensten en onderzoek 

SCK CEN - Crisisbeheersing (2019)

Crisisbeheersing: klaarstaan wanneer het nodig is

Naast stralingsbescherming heeft SCK CEN ook de opdracht om de overheid bij te staan in noodplanning. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt een scherp toezicht op de radioactiviteit in België. Met meer dan 250 meetstations meten ze 24/24 radioactiviteit in de lucht en het rivierwater. Wordt er een limiet overschreden? Dan treedt een alarm in werking. Op dat moment is het aan SCK CEN om expertadvies te geven.

Drones voor betere metingen

De nucleaire sector kan nu ook rekenen op drones om stralingsmetingen uit te voeren. De drones zullen in de eerste plaats preventief worden ingezet om gebieden te onderzoeken op mogelijke radioactieve besmetting. We bereiden ook herstelinterventies voor. Dankzij de detector op de drone kunnen in crisissituaties metingen worden uitgevoerd zonder mensen in de potentieel gevaarlijke zone te sturen, waardoor de medewerkers maximaal worden beschermd.

Radioactiviteit traceren

Achter onze voorspellingen en metingen schuilt een sterk staaltje IT. Zo maakte SCK CEN een code die de traceerbaarheid van radioactiviteit nog nauwkeuriger maakt. Hiermee kunnen we exacte bronlocaties voorspellen van bijvoorbeeld de branden rond de kerncentrale van Tsjernobyl en welk traject de rookpluimen zouden afleggen. 

🔗 Lees meer over ons werk in crisisbeheersing

SCK CEN - Ruimte (2019)

Ruimtevaartonderzoek: de wereld buiten de dampkring

We gaan niet elke dag de ruimte in, maar in de ruimte worden astronauten wél blootgesteld aan extreme omstandigheden: kosmische straling, langdurige gewichtloosheid en sociaal isolement. We verzamelen cruciaal inzicht in die factoren om onze ruimtevaarders te beschermen. Ons ruimteonderzoek brengt op die manier Mars net dat beetje dichterbij.

🔗 Hoe kunnen astronauten in de ruimte zelf voedsel produceren? Of zuurstof en water recycleren? Lees meer over ons ruimtevaartonderzoek 

Ons laatste nieuws over stralingsbescherming

Meer nieuws over stralingsbescherming?

Lees hier verder

Deel deze pagina