Overslaan en naar de inhoud gaan

RECUMO

Radioactieve recyclage

20231023_SCKCEN_RECUMO-oplosreactor

RECUMO-installatie maakt van radioactieve restanten opnieuw een ‘herbruikbare grondstof’

Vanaf 2026 zal het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN radioactieve restanten omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren in zijn gloednieuwe RECUMO-installatie. Die restanten zijn afkomstig van het productieproces van medische radio-isotopen op de site van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE).

België behoort tot de wereldtop in het domein van nucleaire geneeskunde. En dat heeft het te danken aan het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE). Het gouden duo staat immers in voor een kwart van de wereldwijde productie van medische radio-isotopen. Dat zijn radioactieve deeltjes waarmee kankers, hartaandoeningen en andere ziekten opgespoord en/of behandeld kunnen worden.

RECUMO verzekert wereldwijd de bevoorradingszekerheid van deze medische radio-isotopen.

"We produceren intussen meer dan vijftig jaar medische radio-isotopen en betekenen dus al vijf decennia een wereld van verschil voor miljoenen patiënten. Om die maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen, moest er een structurele oplossing komen voor de radioactieve restanten die na het productieproces overblijven."
Erich Kollegger, CEO van IRE
20190205_SCK CEN_RECUMO

Circulaire economie

Concreet zal het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN de radioactieve restanten omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren. Doel is om daaruit uranium te recupereren, opdat het hoogwaardige materiaal opnieuw ingezet kan worden.

“We geven die radioactieve restanten een tweede leven. Ze worden opnieuw een herbruikbare grondstof: ze kunnen dienen als brandstof voor onderzoeksreactoren of als zogenaamde ‘targets’ voor de productie van radio-isotopen." - Peter Baeten, directeur-generaal van SCK CEN.

Spitstechnologie

RECUMO maakt voor het zuiveringsproces gebruik van spitstechnologie op het domein van radiochemie. Het is niet de eerste keer dat SCK CEN de techniek toepast. In de jaren ‘80 werd de techniek al op laboratoriumschaal uitgevoerd. Nu hebben IRE en SCK CEN de techniek verfijnd, geoptimaliseerd en op punt gesteld. Anno 2020 kunnen we ze op semi-industriële schaal toepassen.

💡 Klik hier verder om meer te weten te komen over radiochemie.

De bouw van een Europese primeur

In maart 2022 gaven de bevoegde instanties officieel groen licht voor de bouw van de RECUMO-installatie. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verstrekte de oprichtings- en exploitatievergunning, het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning. In februari 2023 ploegden beide projectpartners de eerste spade in de grond.

RECUMO render (2023)


Oplevering RECUMO-gebouw: 2025

België is het enige land in Europa dat over zo’n unieke installatie zal beschikken. Volgens de planning is de oplevering van de installatie voorzien voor 2025. Kort daarna zal SCK CEN de installatie in gebruik nemen en restanten beginnen zuiveren. Het zal zowel de huidige als toekomstige restanten verwerken, die bij de productie tot 2038 ontstaan. Die restanten zijn afkomstig van de site van IRE in Fleurus.

2023_SCKCEN-RECUMO-banner

Toeziend oog

Het RECUMO-project van SCK CEN-IRE wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Euratom en de Verenigde Staten. Zij leggen nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleren op de strikte naleving ervan.

Deel deze pagina