Overslaan en naar de inhoud gaan

Academisch onderwijs

De SCK CEN Academy werkt samen met verschillende Belgische en buitenlandse universiteiten en draagt zo bij tot het academische onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de BNEN-master-na-masteropleiding in nucleaire technologie en de cursus stralingsbeschermingsdeskundige. Die cursussen zijn gericht op studenten en professionals die willen uitblinken in een specifiek nucleair domein.

SCK CEN - Opleiding bij Academy (2019)

BNEN: the Belgian Nuclear higher Education Network

BNEN, the Belgian Nuclear higher Education Network, is een academische master-na-masteropleiding in nucleaire technologie, georganiseerd door een consortium van zes Belgische universiteiten en SCK CEN. BNEN werkt als katalysator voor netwerken tussen de academische wereld, onderzoekscentra, de industrie en andere belanghebbenden op nucleair gebied en streeft naar de ontwikkeling en instandhouding van deskundigheid op het vlak van nucleaire engineering op hoog niveau.

BNEN ManaMa

Het programma van deze ManaMa (60 ECTS in één jaar, inclusief een masterthesis) stelt studenten in staat alle noodzakelijke wetenschappelijke en technische achtergrond en vaardigheden te verwerven om een carrière op het vlak van nucleaire toepassingen te ontwikkelen. Een modulaire aanpak vergemakkelijkt de deelname voor buitenlandse studenten.

De opleidingsmodules worden gegeven in het Engels en gaan door in Mol, België. De laboratoriumoefeningen maken gebruik van de nucleaire faciliteiten van SCK CEN en worden georganiseerd door eigen wetenschappers. Er worden verschillende technische bezoeken georganiseerd aan onderzoeks- en industriële nucleaire installaties.

Lesblokken van één tot drie weken voor elke module maken een optimaal tijdsbeheer voor studenten en universiteitsdocenten mogelijk, vergemakkelijken de registratie van individuele modules en een vlotte toegang voor internationale studenten.

Bezoek de BNEN website.

Het BNEN-consortium was één van de eerste in Europa die een nucleair ingenieursprogramma aanbood waarbij nationale expertise wordt verzameld en gecombineerd met de infrastructuur en de toegang tot werkende reactoren. Het diende als rolmodel voor de oprichting van het European Nuclear Education Network (ENEN Association).

Postgraduaat Stralingsdeskundige

De opleiding tot stralingsdeskundige is een postacademische opleiding (20 ECTS) van één jaar. Het voldoet aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) en richt zich dus tot iedereen die officieel erkend moet worden als Radiation Protection Expert (RPE) in de radiologische of nucleaire toepassingen voor de industriële of medische sector. Dezeopleiding is een initiatief van SCK CEN, UHasselt, ISIB en IRE.

De cursus richt zich op de wetenschappelijke en technologische basis van radiologische en nucleaire technieken, met specifieke aandacht voor stralingsbescherming. De SCK CEN Academy en UHasselt organiseren de opleiding in het Nederlands op vrijdag, waarbij de locatie afwisselend UHasselt (campus Diepenbeek) of de site van het SCK CEN (Mol) is. Een equivalente cursus in het Frans wordt gegeven door ISIB en IRE.

Meer informatie.

De stralingsdeskundige wordt momenteel in de Europese wetgeving inzake stralingsbescherming (Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad) gedefinieerd als: een persoon, of indien de nationale wetgeving daarin voorziet, een groep personen die over de nodige kennis, opleiding en ervaring beschikt om advies over stralingsbescherming te geven teneinde een doeltreffende bescherming van personen te waarborgen, waarvan de bevoegdheid op dit gebied door de bevoegde autoriteiten wordt erkend. Meer informatie over de stralingsdeskundige is te vinden in artikel 34 (Overleg met een stralingsbeschermingsdeskundige) en 82 (Stralingssdeskundige) van deze regelgeving.

Academische samenwerkingen

Veel van onze experts zijn aangesteld als deeltijdse professoren of gastprofessoren aan de verschillende Belgische en internationale universiteiten. De SCK CEN Academy draagt ook bij tot de European Master in Radiation Biology, de European Master in Radiation Protection en tot verschillende Erasmus Mundus-initiatieven.

Vragen over wat de SCK CEN Academy voor jou kan doen?

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deel deze pagina