Overslaan en naar de inhoud gaan

Lageradioactiviteitsmetingen

Het onzichtbare detecteren

Radioactiviteit: onzichtbaar en toch aanwezig

Radioactiviteit bestaat al sinds de oorsprong van de aarde. Het is dan ook letterlijk overal aanwezig: in het water, in de lucht, in de bodem en in levende wezens. De mens zelf is radioactief. Radioactiviteit is dus een natuurlijk fenomeen, maar wordt ook gebruikt bij menselijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteitsproductie, voedselsterilisatie en controle van lasnaden. In dat geval spreken we van artificiële radioactiviteit. Of het nu over natuurlijke of artificiële radioactiviteit gaat, radioactiviteit kan je niet zien, ruiken, proeven of voelen. Het kan enkel waargenomen worden met geavanceerde meetapparatuur.

2019_SCK CEN - Meten is Weten

Meten is weten

SCK CEN is specialist in het meten van radioactiviteit en lage radioactiviteit in het bijzonder. Het onderzoekscentrum identificeert de soort straling: alfa- en bèta-straling die uit deeltjes bestaat, en gammastraling die uit elektromagnetische golven bestaat. Anderzijds bepaalt het zijn radioactiviteit. Waarom zijn die analyses van belang? Door lage waarden aan radioactiviteit te meten, wordt er gecontroleerd of de wettelijke limieten (o.a. bij voedselimport en –productie) gerespecteerd worden.

Vier werkvelden

Mens, milieu, voedsel en NORM-industrie zijn de vier werkvelden.

 • 2019_SCK CEN - Lageradioactiviteitsmetingen - mens

  Mens

  Medewerkers van een ziekenhuis of nucleaire industrie werken vaak met radioactieve stoffen. Ze lopen hierdoor een potentieel risico op interne of externe besmetting. SCK CEN voert analyses uit om een eventuele interne besmettingen te detecteren. Hiervoor analyseren onderzoekers het neusslijm, de urine of de ontlasting. De laboratoria van SCK CEN spelen dus een belangrijke rol in zowel controleprogramma’s als incidenten. 

 • SCK CEN - Crisisbeheersing (2019)

  Milieu

  Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt radiologisch toezicht op Belgische bodem. Dat wil zeggen dat ze het niveau van natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit op in o.a. lucht, regen, oppervlaktewateren en drinkwater, bodem en vegetatie, kuststreek en producten uit de voedselketen controleert. SCK CEN is een van de hoofdpartners van FANC om die metingen uit te voeren. Elk jaar analyseert SCK CEN duizenden stalen.

 • 2019_SCK CEN - Lageradioactiviteitsmetingen - voedsel

  Voedsel

  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) houdt scherp toezicht op de voedselketen in België. Als erkend laboratorium voor de controle van voedsel op radioactiviteit draagt SCK CEN bij aan het controleprogramma van FAVV. FAVV controleert zowel voedselproducten van eigen bodem/zee als van importproducten. Om producten van eigen bodem te kunnen exporteren, moeten bedrijven certificaten opstellen. Na analyse van de stalen levert SCK CEN de nodige data hiervoor.

 • 2019_SCK CEN - Lageradioactiviteitsmetingen - NORM

  NORM-industrie

  SCK CEN analyseert materialen voor industrieel gebruik die natuurlijk voorkomend radioactief materiaal bevatten. Die materialen worden vaak aangeduid met het acroniem NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) of TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material). De aanwezigheid van NORM in de eindproducten en/of in de residu's kan, in bepaalde gevallen, een gezondheidsrisico inhouden voor diegenen die ermee in contact komen.

De Snow White-detector: een unicum in België

Sinds 2018 is SCK CEN in het bezit van Snow White (JL-900 Early Warning System), een unicum in België. Die installatie zuigt grote hoeveelheden lucht (tot 900m3/uur) op en duwt het door filters. Die filters worden elke week vervangen en geanalyseerd. Doordat het systeem grote hoeveelheden lucht opzuigt, kan SCK CEN heel lage concentraties aan radioactiviteit detecteren in het aangezogen luchtstof. Zo blijven lozingen van radioactiviteit, zelfs al vinden ze hun oorsprong in het buitenland, niet onder de radar. Detecties van lage concentraties kunnen op een abnormale uitstoot wijzen, zoals een verborgen lekkage, of een nucleair incident signaleren.

2019_SCK CEN - Lageradioactiviteitsmetingen-banner

Zelf metingen laten uitvoeren?

SCK CEN meet niet enkel in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de nucleaire industrie, maar stelt zijn dienstverlening en expertise ter beschikking voor iedereen.

Meer informatie

Deel deze pagina