Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze bedrijfswaarden

Hoe dragen we onze verantwoordelijkheid?

Met een van de kleinste elementen op aarde – het atoom – willen we het grootst mogelijke verschil maken voor de maatschappij. Als internationaal toonaangevend onderzoekscentrum houden we niet enkel een toeziend oog op de mogelijke impact van onze activiteiten op onze samenleving, omgeving, eigendom en het welzijn van onze medewerkers. We adviseren ook anderen om dezelfde uitmuntendheid in de bescherming van mens en milieu na te streven.

Onze mindset

Zorg en respect is het uitgangspunt van ons handelen. We investeren in innovatie en kwaliteitsverbetering om uitdagingen voor mens en milieu aan te gaan. Die mindset stroomt door onze aderen. Het zit nauw verweven in ons DNA.
 

Wat willen we betekenen? Welke rol willen we spelen? Wie willen we zijn? Dat zijn de vragen die we ons bij verantwoord ondernemen stellen. Onze inzet is grenzeloos, maar start o.a. bij onderstaande grondbeginselen.

Onze grondbeginselen

 • We werken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, ethische standaarden en internationale regelgevingen. Bij een overtreding hiervan nemen we meteen de gepaste maatregelen en lichten we de betrokken autoriteiten in.

 • SCK CEN is een belangrijke partner van de overheid om bij een noodsituatie juist in te grijpen. Bij een nucleair incident voeren we radiologische metingen en controles uit. Dankzij die metingen kunnen we de ernst van het nucleair incident vaststellen. Op basis van onze expertise staan we de overheid met raad en daad bij. Zo kan de overheid gepaste maatregelen treffen.

 • Om de verspreiding van nucleair materiaal en kernwapens te voorkomen (non-proliferatie), moeten splijtstoffen op een verantwoorde wijze beheerd en gecontroleerd worden. Het toezicht op het vreedzaam gebruik ervan gebeurt door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). SCK CEN ondersteunt het IAEA in de ontwikkeling van steeds effectievere en efficiëntere controlemethoden.

 • Mens en milieu van radioactiviteit beschermen, kunnen we niet op ons ééntje realiseren. Daarom wisselen we onze kennis hierover uit. We waken mee over de kwaliteit en evolutie van die opleidingen op nationaal en internationaal niveau.

Onze zorg voor mens en natuur

 • 2022_SCKCEN_Natuurwandeling

  SCK CEN natuurwandeling

  Grootse dingen doen met het atoom als kleinste deeltje? Dat is onze uitdaging. En elke dag doen we dat middenin een prachtig decor: de Molse natuur die uitstrekt over alle SCK CEN-terreinen. Al wensen wij veel meer van die natuur te maken. Hoe? Dat ontdek je al stappend in onze SCK CEN-natuurwandeling. Ook als je niet op SCK CEN werkt, ben je welkom op onze bossen!

  Naar de natuurwandeling

 • 2022_SCK-CEN-Gender-equality

  Gendergelijkheidsplan

  Het plan voor de bevordering van gendergelijkheid en diversiteit is opgevat als enerzijds een bewustmaking van onze good practices en anderzijds een oproep tot waakzaamheid om hierin actief te blijven investeren.

  Raadpleeg het plan

 • Klokkenluidersregeling (2023)

  Klokkenluidersregeling

  Deze policy heeft tot voornaamste doel om op een praktische wijze aan te duiden hoe een klokkenluider voornamelijk intern inbreuken kan melden, en op welke manier er gevolg aan gegeven wordt.

  Naar de klokkenluidersregeling

Deel deze pagina