Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur en leiding

SCK CEN is een stichting van openbaar nut met een privaatrechtelijk statuut, die opereert onder de voogdij van de Belgische Minister voor Energie en minister van Economie. Verschillende groepen geven richting aan de koers, die we varen.

Dagelijkse leiding

Het managementcomité staat, onder aansturing van de directeur-generaal, in voor de dagelijkse leiding.

Directeur-generaal: Peter Baeten
Adjunct-directeur-generaal: Christophe Bruggeman
Secretaris-generaal & Directeur Corporate Services: Kathleen Overmeer
Directeur Sustainable Waste & Decommissioning: Christophe Bruggeman
Directeur Minerva Design & Build: Adrian Fabich
Directeur Nuclear Medical Applicatons: Koen Hasaers
Directeur Nuclear Energy Technology: Joris Van den Bosch
Directeur Belgian Reactor 2: Steven Van Dyck
Directeur Innovative Nuclear Systems: Marc Schyns

Zij worden bijgestaan door:

Directeur Preventie en Bescherming op het Werk: Fernand Vermeersch
Directeur Business Development & Support: Pascal De Langhe

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft als hoogste orgaan de verantwoordelijkheid over de goede werking van ons onderzoekscentrum. De Raad van Bestuur bepaalt de strategische koers en heeft een aantal vaste bevoegdheden: het organigram, de jaarlijkse budgetten en rekeningen, het nemen van beslissingen met een grote financiële impact of strategisch belang.

Voorzitter & afgevaardigd bestuurder (a.i.): Derrick-Philippe Gosselin
Vice-voorzitters: Didier De Buyst en Georges Denef​​​
Leden: Nele Geudens, Tessa Geudens, Anne Junion, Marie-Carmen Bex, Ronnie Belmans, Bart Martens, Jérémie Roland, Frank Wilrycx, Didier Hellin en Sigrid Jourdain
Erelid van de Raad van Bestuur: Frank Deconinck
Regeringscommissarissen: Isabelle Karlshausen en Alberto Fernandez Fernandez
Directeur-generaal: Peter Baeten
Secretaris: Catherine Spect

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit leden van de Raad van Bestuur die de uitvoering van de genomen beslissingen opvolgen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden.

Voorzitter & Afgevaardigd bestuurder (a.i.): Derrick-Philippe GOSSELIN (Voorzitter Raad van Bestuur)

Leden

  • Georges DENEF (Eerste vicevoorzitter)
  • Didier DE BUYST (Vicevoorzitter)
  • Ronnie BELMANS (Bestuurder)
  • Didier HELLIN (Bestuurder)
  • Nele GEUDENS (Bestuurder)
  • Tessa GEUDENS (Bestuurder)
  • Isabelle KARLSHAUSEN (Regeringscommissaris)
  • Maria-Antoinetta SIMONS (Regeringscommissaris)

Uitgenodigd:

  • Peter Baeten (Directeur-generaal)
  • Catherine SPECT (Secretaris)
2024_SCKCEN_WAC

Wetenschappelijk Adviescollege

Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) adviseert de Raad van Bestuur en het managementcomité. Dat adviesorgaan concentreert zich op de wetenschappelijke en sociale aspecten van de werking van ons onderzoekscentrum. Verder richten de adviezen zich op opleiding en training, communicatie, netwerking en het valoriseren van het geleverde wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) beoordeelt tenslotte ook de kwaliteit van onze onderzoeken.

Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Thomas Pardoen
Wetenschappelijk secretaris: Dr. Michèle Coeck
Leden: Prof. Dr. Ir. Peter Baeten, Prof. Dr. Em. Frank Deconinck, Prof. Dr. Giuseppe Modolo, Prof. Dr. Nadia Withofs, Prof. Dr. Ir. Jérémie Roland

Deel deze pagina