Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur en leiding

SCK CEN is een stichting van openbaar nut met een privaatrechtelijk statuut, die opereert onder de voogdij van de Belgische Minister voor Energie en minister van Economie. Verschillende groepen geven richting aan de koers, die we varen.

Dagelijkse leiding

Het managementcomité staat, onder aansturing van de directeur-generaal, in voor de dagelijkse leiding.

Directeur-generaal: Peter Baeten
Adjunct-directeur-generaal: Christophe Bruggeman
Secretaris-generaal & Directeur Corporate Services: Kathleen Overmeer
Directeur Sustainable Waste & Decommissioning: Christophe Bruggeman
Directeur Minerva Design & Build: Adrian Fabich
Directeur Nuclear Medical Applicatons: Koen Hasaers
Directeur Nuclear Energy Technology: Joris Van den Bosch
Directeur Belgian Reactor 2: Steven Van Dyck
Directeur Innovative Nuclear Systems: Marc Schyns

Zij worden bijgestaan door:

Directeur Preventie en Bescherming op het Werk: Fernand Vermeersch
Directeur Business Development & Support: Pascal De Langhe

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft als hoogste orgaan de verantwoordelijkheid over de goede werking van ons onderzoekscentrum. De Raad van Bestuur bepaalt de strategische koers en heeft een aantal vaste bevoegdheden: het organigram, de jaarlijkse budgetten en rekeningen, het nemen van beslissingen met een grote financiële impact of strategisch belang.

Voorzitter: Derrick-Philippe Gosselin
Vice-voorzitters: Didier De Buyst en Georges Denef
Afgevaardigd bestuurder: Sigrid Jourdain​​​
Leden: Nele Geudens, Tessa Geudens, Anne Junion, Marie-Carmen Bex, Ronnie Belmans, Bart Martens, Jérémie Roland, Frank Wilrycx en Didier Hellin
Erelid van de Raad van Bestuur: Frank Deconinck
Regeringscommissarissen: Isabelle Karlshausen en Maria-Antoinetta Simons
Directeur-generaal: Peter Baeten
Secretaris: Catherine Spect

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit leden van de Raad van Bestuur die de uitvoering van de genomen beslissingen opvolgen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden.

Voorzitter: Derrick-Philippe GOSSELIN (Voorzitter Raad van Bestuur)

Leden

 • Georges DENEF (Eerste vicevoorzitter)
 • Didier DE BUYST (Vicevoorzitter)
 • Sigrid JOURDAIN (Afgevaardigd bestuurder)
 • Ronnie BELMANS (Bestuurder)
 • Didier HELLIN (Bestuurder)
 • Nele GEUDENS (Bestuurder)
 • Tessa GEUDENS (Bestuurder)
 • Isabelle KARLSHAUSEN (Regeringscommissaris)
 • Maria-Antoinetta SIMONS (Regeringscommissaris)

Uitgenodigd:

 • Peter Baeten (Directeur-generaal).
 • Catherine SPECT (Secretaris).
2021_WAC

Wetenschappelijk Adviescollege

Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) adviseert de Raad van Bestuur en het managementcomité. Dat adviesorgaan concentreert zich op de wetenschappelijke en sociale aspecten van de werking van ons onderzoekscentrum. Verder richten de adviezen zich op opleiding en training, communicatie, netwerking en het valoriseren van het geleverde wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) beoordeelt tenslotte ook de kwaliteit van onze onderzoeken.

Voorzitter: Prof. Dr. Thomas Pardoen
VicevoorzitterProf. Dr. Patrice Mégret
Wetenschappelijk secretaris: Dr. Michèle Coeck
Leden: Prof. Dr. Michel Bourguignon, Prof. Dr. Geert De Schutter, Prof. Dr. Em. Frank Deconinck, Mr. Marc Deffrennes, Prof. Dr. Tina Kyndt, Prof. Dr. Giuseppe Modolo, Prof. Dr. Gerda Neyens, Prof. Dr. Peter Baeten, Prof. Dr. Derrick Gosselin (represented by Prof. Dr. Em. Michel Giot)

Deel deze pagina