Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Privacy statement

(9 april 2019)

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door SCK CEN, Stichting van Openbaar Nut, met zijn maatschappelijke zetel in België, Herrmann-Debrouxlaan 40, BE-1160 BRUSSEL en zijn exploitatiezetel, eveneens in België, Boeretang 200, BE-2400 MOL, met ondernemingsnummer 0406.568.867 en BTW-nummer BE406.568.867.SCK CEN is een stichting van openbaar nut die onderzoek verricht naar kernenergie en ioniserende straling voor civiel gebruik en nucleaire technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden ontwikkelt. Dat realiseren we door middel van onafhankelijk, fundamenteel en toegepast onderzoek, en door het aanbieden van advies, opleiding, diensten en producten.SCK CEN verwerkt persoonsgegevens conform onderstaande beginselen en praktijken. Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan om uw privacy te waarborgen. Het kan nodig zijn dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website en een datum bevatten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor zover nodig in het kader van onze missie en activiteiten verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens en professionele expertise en/of interesse.Tijdens uw bezoek aan SCK CEN of tijdens een evenement waaraan u deelneemt, kan specifiek of niet-specifiek beeldmateriaal (bv. foto's, video’s) verwerkt worden. Op het domein van het SCK CEN is er camerabewaking aanwezig. Voorafgaand aan de toegang tot de beveiligde site van het SCK CEN wordt u gevraagd om verdere persoonlijke gegevens te verstrekken zoals wettelijk vereist. Als u een gecontroleerde of bewaakte zone bezoekt, worden de door de dosismeter gegenereerde gegevens verwerkt.Wij verwerken uw betalingsgegevens via onze bank en haar online betaalplatform.

Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u zich voor een conferentie, opleiding, seminarie of verbonden evenement bij SCK CEN inschrijft, wordt deze inschrijving een overeenkomst. Op basis daarvan verwerken we uw persoonsgegevens voor het beheer van de evenementenadministratie. Als u de vereiste gegevens niet verstrekt, kan u zich niet inschrijven voor het evenement in kwestie.Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zijn we verplicht om uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van uw nationaal identificatienummer) te verwerken bij uw bezoek aan het domein van SCK CEN of voor toegang (op afstand) tot de SCK CEN-systemen. Camerabewaking heeft tot doel illegale handelingen op te sporen en vast te stellen.Als onderzoeksinstelling van openbaar nut heeft SCK CEN als missie om kennis te delen en het publiek te betrekken bij zijn activiteiten. Op basis van dit inherente legitieme belang kan het zijn dat we voor die doeleinden opnieuw contact met u opnemen, nadat u aan een SCK CEN-evenement heeft deelgenomen of als een gewaardeerd contactpersoon bekend staat.In sommige gevallen zal SCK CEN uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u voor een bepaald beeld poseert, wordt dat als een uitdrukkelijke toestemming beschouwd. SCK CEN kan deze foto's bewerken en verspreiden voor publicatie- en promotiedoeleinden (bv. via de pers en/of voor publicatie op zijn website, sociale media, bedrijfsleaflets).

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u, zoals de informatie die u aan ons heeft verstrekt toen u zich voor een evenement aanmeldde;
 • vanuit andere bronnen, zoals de persoon die u registreert voor het bezoek of evenement, of uw collega's;
 • vanuit openbare bronnen zoals LinkedIn of de corporate website van de organisatie waarvoor u werkt; en
 • door middel van cookies via een mailingplatform. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie hieronder.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om aan de bovenstaande doeleinden te voldoen, zal SCK CEN uw persoonsgegevens enkel met derden delen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • voor het uitvoeren van een dienst voor SCK CEN, bv. hosting, online formulieren, mailingplatform, betalingsdiensten;
 • indien nodig voor de medeorganisatie van het relevant evenement;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

SCK CEN is niet van plan uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie buiten de EER door te geven.Dat kan in uitzonderlijke gevallen gebeuren (bv. indien vereist voor een medeorganisator van een evenement uit een niet-EER-land) en de doorgifte zal dan op een van de volgende door de wetgeving voorziene voorwaarden gebaseerd zijn:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;
 • passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd;
 • een afwijking voor specifieke situaties.

Voor informatie over de door SCK CEN genomen maatregelen of voor meer informatie, neem contact met ons op (zie hieronder).SCK CEN geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan een online reclamedienst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

SCK CEN bewaart uw persoonsgegevens voor zolang die voor zijn doeleinden relevant en zoals wettelijk vereist zijn. Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten geldt een expliciete bewaartermijn. Voor meer informatie over een expliciete bewaartermijn kan u contact met ons opnemen (zie hieronder).

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en binnen de grenzen daarvan, kan u het volgende aanvragen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens, en een kopie daarvan;
 • rectificatie van uw gegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;
 • uitwissing van uw gegevens;
 • beperking van de verwerkte gegevens voor zover dat verzoek verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking.

Bovendien kan u uw gegeven toestemming intrekken (zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de eerdere verwerking).U kan uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het hieronder vermelde adres, vergezeld van een bewijs van uw identiteit.Als u zich wil afmelden voor mailings van SCK CEN (bedrijfs- of academie-emailadres), kan u ook klikken op de link 'afmelden' in de laatst ontvangen e-mail. Houd er rekening mee dat u nog steeds e-mails kan ontvangen van personen van SCK-CEN die u als een persoonlijk contact of als een individuele geadresseerde (in wederzijds e-mailverkeer) beschouwen.Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kan u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website opslaat op uw computer of mobiele apparaat wanneer u de site bezoekt. Het bevat informatie zoals uw taalvoorkeur, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website-applicatie goed werkt.De websites en toepassingen van SCK CEN gebruiken cookies uitsluitend voor functionele en geanonimiseerde analytische/statistische doeleinden, dus zonder identificatie van een betrokkene. De websites en toepassingen van SCK CEN maken gebruik van sessiecookies (die gebruikt worden om statusgegevens tijdens een specifieke sessie op te slaan) en aangepaste gebruikersinterface cookies (d.w.z. een cookie dat gebruikersvoorkeuren voor een functie volgt, maar die niet gekoppeld is aan elementen die identificatie mogelijk maken, zoals een gebruikersnaam). Analytische cookies zoals aangeboden door Google Analytics helpen bij het begrijpen van het gebruik van de website. SCK CEN heeft echter de Google optie geïnstalleerd om uw IP-adres anoniem te maken. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij u naar de Google webpagina.SCK CEN-mailings die via een extern mailingplatform worden verzonden, kunnen leiden tot de verwerking van cookies om de effectiviteit van de mailing op te volgen. Meer informatie vind u dan op de mailing en/of de mailing platform webpagina.

Met uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies blokkeren of verwijderen. Meer informatie over het blokkeren of verwijderen van cookies voor elke browser vind u op de volgende websites: ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari - Microsoft Edge

Hoe kan u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via communication [at] sckcen [dot] be (communication[at]sckcen[dot]be).

Deel deze pagina