Overslaan en naar de inhoud gaan

Exploring the nuclear lifecycle

Hoe gaan we zo duurzaam mogelijk om met radioactief afval?

Zoals elke menselijke activiteit genereren ook nucleaire toepassingen afval. Bij SCK CEN bestuderen en ontwikkelen we voortdurend nieuwe oplossingen om nucleaire installaties te ontmantelen, radioactief materiaal te zuiveren of te bergen. Duurzaamheid staat hierbij centraal. De ontmanteling van BR3 leverde ons een schat van kennis op – die we graag delen om bij te staan in ontmantelingsdossiers over de hele wereld.

2021_SCKCEN_Ontmanteling-verwijdering-cyclotron-Seneffe

Ontmanteling & decontaminatie 

Nadat een kernreactor of nucleaire installatie definitief wordt stilgelegd, zal ze gedecontamineerd en ontmanteld moeten worden. Een ontmanteling is een proces van meerdere jaren. Specialisten moeten de installaties demonteren en afbreken, het materiaal zuiveren en het (niet-)radioactieve afval afvoeren. Het hoofddoel? De hoeveelheid radioactief afval tot een minimum herleiden.

🔗 Lees hoe we je bijstaan bij ontmantelingsprojecten

BR3 als leerschool 

Belgian Reactor 3 was de eerste drukwaterreactor in Europa. Hij trad in 1962 in werking en werd in 1987 definitief stilgelegd. De reactor gold als prototype voor de reactoren in Doel en Tihange. De Europese Commissie selecteerde BR3 als proefproject om de technische en economische haalbaarheid van een reactorontmanteling in reële omstandigheden aan te tonen. Momenteel zit het project in de derde fase: herstel van de site in haar oorspronkelijke staat.

De expertise die SCK CEN dankzij de ontmanteling van BR3 heeft ontwikkeld, stelt het onderzoekscentrum nationaal en internationaal ter beschikking. Bovendien vormen die waardevolle inzichten een uitstekende leidraad bij het ontwerp van nieuwe nucleaire installaties.

🔗 Verken ons pionierswerk met BR3
2023_SCKCEN_RECUMO-2

Closing the loop: afval recupereren

Bijna 7 miljoen mensen worden jaarlijks onderzocht op kanker en ervoor behandeld dankzij de Belgische productie van het radio-isotoop molybdeen-99.  

Samen met IRE wilt SCK CEN via het RECUMO-project hoogradioactieve restanten zuiveren die gepaard gaan met de productie van deze radio-isotopen. RECUMO draagt zo op een verantwoorde wijze bij tot de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen over heel de wereld.

🔗 Lees meer over RECUMO

SCK CEN - Afval en berging (2019)

Op zoek naar een veilige berging 

Lukt het niet om radioactieve materialen te hergebruiken? Dan zorgen we ervoor dat die zo veilig mogelijk beheerd worden, voor de mens en ons leefmilieu. SCK CEN onderzoekt daarom de wetenschappelijke onderbouw en haalbaarheid van drie mogelijke oplossingen: 

  • Oppervlakteberging voor laag- en middelactief kortlevend afval; 
  • Geologische berging voor hoogradioactief en langlevend afval; 
  • Doorgedreven scheiding om elke afvalfractie meer efficiënt en gericht te behandelen.

🔗 Lees meer over radioactief afval en mogelijke oplossingen

2021 Natuur wandeling SCK CEN Mol

Site en omgeving herstellen

Het ontsmetten en slopen van alle gebouwen vormt het sluitstuk van een ontmantelingsproject. De ontmantelingsexperten willen het volledige terrein (opnieuw) in zijn oorspronkelijk staat herstellen en de status van ‘green field’ laten verkrijgen. Het terrein kan nadien een nieuwe bestemming krijgen.

🔗 Ontdek hoe we sites naar hun oorspronkelijke staat brengen.

Ons laatste nieuws over deze expertise

Meer nieuws over dit thema?

Lees hier verder

Deel deze pagina