Overslaan en naar de inhoud gaan

Over SCK CEN Academy

Nucleaire kennis over de vreedzame toepassing van ioniserende straling uitbreiden en behouden: het is één van de belangrijkste ambities van SCK CEN. Via SCK CEN Academy garanderen we de overdracht van alle nucleaire kennis, vaardigheden en attitudes van studenten en professionals in nucleaire domeinen.

Hoe groter de toegang tot nucleaire kennis, hoe beter de competenties van studenten en werknemers op de werkvloer en hoe veiliger het gebruik van radioactieve straling in de industrie, de gezondheidszorg en in de onderzoekswereld. Bovendien ondersteunt een uitstekende kennisdeling ook nieuwe, innovatieve toepassingen waar de hele samenleving van kan genieten.

SCK CEN - Opleiding bij Academy (2019)

Onze speerpunten

 1. Begeleiding van jonge wetenschappers

  SCK CEN-experts staan klaar om zowel bachelor-, master- en doctoraatstudenten als jonge professionals te begeleiden. We bieden begeleide stages en postdoctorale posities aan om nucleaire competenties te verrijken.

   
 2. Organisatie van academische opleidingen en cursussen op maat voor professionals

  SCK CEN Academy werkt samen met verschillende Belgische en buitenlandse universiteiten en draagt bij tot het academische onderwijs. Daarnaast biedt het ook opleidingen op maat aan om de kennis en vaardigheden uit de industrie, de medische sector, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen die zich bezighouden met radioactieve toepassingen, te verbeteren.

   
 3. Beleidsondersteuning bij nucleaire opleidingen

  Door middel van netwerkactiviteiten en deelnames aan internationale projecten draagt SCK CEN Academy bij aan een betere harmonisatie tussen opleidingen en de erkenning van vaardigheden op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast nemen we het voortouw bij de organisatie van conferenties en workshops over opleidingen in nucleaire wetenschappen en technologie.

   
 4. Belang hechten aan kritisch-intellectuele capaciteiten

  SCK CEN Academy engageert zich voor de kritische blik en objectiviteit van studenten, stagiairs en doctoraatsonderzoekers in het nucleaire domein. Het doel is om hun kritische visie op het vlak van wetenschappelijke, sociale, politieke en ethische aspecten te stimuleren zodanig dat de evaluatie van nucleaire toepassingen steeds zo objectief mogelijk gebeurt.

Registreer uzelf voor de SCK CEN Academy newsletter en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Raadpleeg onze vorige newsletters.

Heb je vragen over onze werking, opleidingsmogelijkheden of programma’s op maat?

Contacteer het team van SCK CEN Academy
Qfor2022.png

Onze kwaliteitsgarantie

Kwalitatieve opleidingen is de topprioriteit van SCK CEN Academy. Met topwetenschappers en –technici aan boord die met beide voeten in het werkveld staan én de nodige educatieve kwalificaties behaalden durven we actueel, degelijk onderwijs te garanderen. Het behalen van het kwaliteitsmodel Qfor bewijst dat we onze beloftes waarmaken. Bekijk het meest recente Qfor citaten document.

Onze infrastructuur

 • Gemeente Mol (2020)

  Molse onderzoeken

  Het gros van de activiteiten – zowel op onderzoeks- als op academisch niveau – vinden plaats op de onderzoekssite in Mol. Deze Belgische regio heeft al een lange geschiedenis van nucleaire activiteiten achter de rug. Al meer dan 50 jaar voert men in Mol en in de aangrenzende gemeente Dessel baanbrekend, fundamenteel onderzoek naar onder meer de productie van nieuwe splijtstoffen, nieuwe reactoren, de opslag en verwerking van radioactief afval etc.

  Meer informatie

 • SCK CEN - Opleiding bij Academy - Lakehouse (2019)

  Lakehouse by SCK CEN

  Opleidingen van SCK CEN Academy gaan over het algemeen door in het Lakehouse. Hier herbergt SCK CEN een meeting center te midden in een bosrijke omgeving, naast een meer en net buiten de nucleaire perimeter van het onderzoekscentrum. Op verzoek organiseert SCK CEN Academy ook opleidingen in de kantoren in Brussel, Louvain-La-Neuve of op een locatie naar keuze, eventueel aangevuld met een bezoek aan het technische domein van SCK CEN in Mol.

 • SCK CEN - Opleiding bij Academy (2019)

  Onderzoeksinfrastructuur

  Binnen de diverse opleidingen is het mogelijk om een verrijkend bezoek aan de praktijk te brengen. Daarvoor stelt SCK CEN haar onderzoeksfaciliteiten open: 3 actieve onderzoeksreactoren (BR1, BR2 en VENUS), een onderzoeksreactor in ontmantelingsfase (BR3), hot cells, het ondergrondse HADES-laboratorium voor onderzoek naar de berging van radioactief afval en de vele, diverse laboratoria, zoals dat van antropogammametrie, microbiologie, dosimetrie enz.

  Meer informatie

Met een kritische kijk de maatschappij in

In de technologie van kerntoepassingen schuilen risico’s waarover een groot maatschappelijk debat bestaat. Wetenschappelijk juiste argumenten zijn in dat debat essentieel. SCK CEN Academy engageert zich voor de vorming van objectief-kritische studenten in haar opleidingsactiviteiten.

Dat doen we door:

 1. het organiseren van interactieve cursussen waarin (doctoraat)studenten de wetenschappelijke, politieke en de ethische aspecten van nucleaire technologieën kunnen verkennen;

   
 2. het organiseren van cursussen met speciale aandacht voor ethiek in radiologisch en nucleair risicobeheer, stralingsbescherming en nuclear engineering;

   
 3. het beklemtonen van het belang van kritisch-intellectuele vaardigheden in relevante nationale en Europese beleidsprogramma’s inzake opleidingen en kennisbeheer;

   
 4. het organiseren van discussies tussen de academische wereld en vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld. Daarbij worden de methodologische vaardigheden van studenten gestimuleerd en testen we de theorie met de praktijk: Hoe ga je bijvoorbeeld om met confrontaties tussen verschillende standpunten? Hoe lees je wetenschappelijke teksten of beleidsnota’s kritisch door? Hoe werkt transdisciplinariteit in onderzoek en opleiding? Etc.

Bedankt, partners!

De SCK CEN Academy is voortdurend op zoek naar externe financiële steun. Zo zijn er samenwerkingen met industriële en overheidsorganisaties zoals FWO. In dit geval wordt de wetenschappelijke inhoud van de stage of thesis door beide partijen benaderd. Externe financiële steun is ook mogelijk onafhankelijk van enige wetenschappelijke input.

Indien u interesse heeft om het onderzoek van SCK CEN te steunen, gelieve de SCK CEN Academy te contacteren.

De SCK CEN Academy is dankbaar voor de bijdragen van en vruchtbare samenwerkingen met deze steunende organisaties: 

ACES project - ASOFAVNBelspo CEA - ENGIE - ESA - Europa & Horizon 2020 - Euro-fusion - Federale overheid - FWOKMI - MYRRRHA NIRAS  - OCAS - Qualify Interreg Europe - TELIX - VITOVlaamse overheid - Von Karman Institute   

Meer informatie over onze sponsors en partners

Deel deze pagina