Overslaan en naar de inhoud gaan

Dosimetrie

Blootstelling blootgelegd

Bepaalde arbeidsprocessen waaronder elektriciteitsproductie door kernenergie, nucleaire geneeskunde, medische beeldvorming en radiotherapie, maken gebruik van ioniserende straling of radioactiviteit. Blootstelling hieraan kan weefsel en DNA beschadigen. Bij een verhoogde blootstelling neemt de kans op gezondheidsschade toe. Het gezondheidsrisico wordt bepaald door de wijze van blootstelling en de eigenschappen van de stralingsbron. Welke afstand is er tussen de persoon en de bron? Welk type straling wordt er uitgezonden? In welke hoeveelheid? De stralingsdosis die iemand, al dan niet beroepsmatig, maximaal mag oplopen, is vastgelegd in wettelijke limieten.

SCK CEN - Dosimetrie (2019)

Dosissen detecteren

Aangezien radioactiviteit niet door menselijke zintuigen waar te nemen is, zetten wetenschappers dosimeters in. Dosimeters beschermen mens en milieu niet tegen ioniserende straling, maar laten wel toe om de opgelopen dosis te detecteren en op te volgen. Sinds jaar en dag is SCK CEN actief in dit domein. Het onderzoekscentrum meet en analyseert de ioniserende straling waaraan mens en milieu worden blootgesteld, en bestudeert de nieuwste technologieën in dat domein.

  • SCK CEN - Dosimetrie (2019)

    Personendosimetrie

    Medisch personeel en werknemers uit de nucleaire sector worden beroepsmatig meer blootgesteld. In opdracht van hun werkgevers controleert SCK CEN elke maand de dosis die elk individu heeft opgelopen. Om dat te kunnen meten, dragen zij een dosimeter op borsthoogte. Sommige activiteiten belasten bepaalde lichaamsdelen meer dan andere. Zo krijgen de handen meer straling, wanneer radioactieve bronnen met de hand gemanipuleerd worden. Voor die gevallen biedt SCK CEN ook ooglens- en vingerdosimeters aan.

  • SCK CEN - Dosimetrie (2019)

    Omgevingsdosimetrie

    Uitbaters van nucleaire sites en/of medische installaties installeerden in hun buurt speciale meetpalen met dosimeters om de impact van kunstmatige bronnen van radioactiviteit op de omgeving te controleren. Met die uiterst gevoelige meetapparatuur meet SCK CEN de dosissen nabij die installaties en registreert het zelfs de kleinste schommelingen in radioactiviteit. Elke drie maanden wisselt en leest SCK CEN die dosimeters uit.

SCK CEN - Dosimetrie (2019)

Al klant of klant worden?

SCK CEN heeft een breed gamma aan dosimetrische diensten.
Ben je al klant? Inloggen kan op de volgende pagina.
Geïnteresseerd om klant te worden? Bekijk onze dosimeters en ontdek hoe SCK CEN jou van dienst kan zijn.

Meer informatie

Deel deze pagina