Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw van MYRRHA’s startpunt in de startblokken

28 september '22

Van 29 september tot 28 oktober 2022 loopt er een openbaar onderzoek voor de bouw van MINERVA. MINERVA is het startpunt van MYRRHA’s deeltjesversneller. Met het MYRRHA-project wil het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN een reeks aan maatschappelijke uitdagingen tackelen. Iedereen kan het dossier – met o.a. de ambitie en technische plannen – inkijken op het gemeentehuis van Mol.

2022_SCKCEN_MYRRHA-maquette

Een wereldprimeur als antwoord op grote vragen

MYRRHA is ’s werelds eerste door een deeltjesversneller aangedreven onderzoeksreactor. Met die wereldprimeur werkt SCK CEN aan een hoogtechnologische oplossing voor een reeks prangende, maatschappelijke vragen. Hoe kunnen we radioactief afval optimaler beheren? Hoe kunnen we kanker nog doeltreffender bestrijden? Hoe verzekeren we de veiligheid van kernfissie- en kernfusiereactoren? Hoe kan de lood-bismuttechnologie van MYRRHA gebruikt worden in het onderzoek naar Small Modular Reactors (SMR)?

“We kijken ernaar uit om met deze multifunctionele installatie aan wetenschappelijke én maatschappelijke vooruitgang te bouwen. Een oprichtings- en exploitatievergunning verkrijgen is een volgende stap in de verwezenlijking van ons project."
Hamid Aït Abderrahim, directeur van het MYRRHA-project

De 1e bouwfase

Concreet verloopt de bouw in meerdere fasen. MINERVA is de eerste bouwfase en meteen ook het startpunt van MYRRHA.

Voor die fase diende het nucleaire onderzoekscentrum nu dus een vergunningsaanvraag - mét voorlopig veiligheidsverslag – bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in. Beide documenten omschrijven de toekomstige installatie in detail: gaande van technische specificaties en stralingsbescherming tot buitenbedrijfstelling en ontmanteling. Er loopt een openbaar onderzoek van 29 september tot 28 oktober 2022. Tijdens het openbaar onderzoek kan elke geïnteresseerde de plannen inkijken bij het gemeentebestuur van Mol (Molenhoekstraat 2, 2400 Mol).

Klasse IIa-installatie 

Met MYRRHA beoogt het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN heel concrete doelen. Om die doelen te kunnen bereiken, dient de deeltjesversneller te voldoen aan specifieke technische vereisten. Op basis van die karakteristieken wordt MINERVA ingedeeld als een klasse IIa-installatie. 

Omgevingsvergunning 

Begin volgend jaar zal het nucleaire onderzoekscentrum een omgevingsvergunning bij de provincie Antwerpen indienen voor de eerste bouwfase van MINERVA. 

Deel dit artikel