Onderzoekspartners

Als wereldwijd gerespecteerd studiecentrum telt het SCK•CEN vele onderzoekspartners. Wij stimuleren op talrijke manieren de wereldwijde kennisuitwisseling over vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Hiervoor spelen we een belangrijke rol in een internationaal netwerk van wetenschappelijke instellingen. Wij werken samen rond alle thema’s die aansluiten bij onze opdracht en onze doelstellingen.

We hebben tal van samenwerkings-overeenkomsten met studiecentra, universiteiten, bedrijven, overheden en organisaties uit binnen- en buitenland. Een aantal van onze projecten past bovendien in het wetenschaps-programma van de Europese Commissie. Daarnaast kijken we verder dan de grenzen van de Europese Unie. Een mooi voorbeeld hiervan is het project MYRRHA, dat het resultaat is van een wereldwijde samenwerking.

We hechten veel belang aan het verruimen van onze horizon. Door samen een project aan te pakken, bereiken we sneller resultaten. Het SCK•CEN profileert zich expliciet als een internationaal georiënteerde instelling.

Interesse in onze onderzoeks-projecten? Ontdek ze op ons Engelstalig Science Platform.


Met welke soorten onderzoekspartners werken we samen?

We werken samen met uiteenlopende partners:

Overheden

 • Federale en regionale overheden (Belspo, FWO, FNRS, ...)
 • Toezichthoudende overheden (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Nationale Instelling voor
 • Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, …)
 • Europese en internationale instellingen (Internationaal Atoomenergieagentschap, Verenigde Naties, ESA, …)

Onderwijs en academische sector

Industrie

 • Energieproducenten
 • Farmaceutische sector
 • Elektronicabedrijven
 • Studiebureaus

Onderzoeksinstellingen

 • Nucleair
 • Niet-nucleair

Zorgsector

 • Ziekenhuizen
 • Artsenpraktijken
 • Medische laboratoria
 • Producenten en verdelers van medische radio-isotopen
 • Producenten van medische apparatuur

Waarom werken we met externe onderzoekspartners?

We werken vanwege talrijke redenen samen met externe partners:

 • Dienstverlening aanbieden
 • Onze expertise inzetten voor deze partners
 • Kennis binnenhalen die we zelf niet in huis hebben
 • Kennis en informatie uitwisselen
 • Eigen ontwikkelingen valoriseren
 • Samenwerken binnen Europese onderzoeksprojecten

Op welke manieren werken we samen?

De samenwerking kan uiteenlopende vormen aannemen:

 • Structurele en langdurige samenwerkingsovereenkomsten
 • Wederzijdse contracten tegen betalingen
 • Enkelzijdige dienstverleningscontracten
 • Uitwisseling van experts
 • Opleiding van mensen
 • Gezamenlijk opzetten van spin-offs, joint-ventures, …
 • Gezamenlijke participatie in samenwerkingsverbanden
 • Begeleiden van doctoraten en postdoctoraten

Interesse?

Wenst u zelf met ons samen te werken?

Meer info: Gezocht: partners in R&D

Contact: business@sckcen.be