Overslaan en naar de inhoud gaan

MYRRHA’s motor ronkt sonoor

Belgo-Franse elektronica verzekert betrouwbaarheid van MYRRHA’s deeltjesversneller

Met het MYRRHA-project wil het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN een reeks aan maatschappelijke uitdagingen tackelen. De betrouwbaarheid van MYRRHA’s deeltjesversneller is van uiterst belang om de beoogde toepassingen te kunnen realiseren. Een Belgo-Franse elektronica helpt die betrouwbaarheid te verzekeren. “De elektronica geeft aan wanneer bijsturing nodig is, ze bepaalt – bij wijze van spreken – hoe de motor ronkt”, aldus de ingenieurs.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

De reactorkern van MYRRHA heeft niet voldoende splijtbaar materiaal om de kettingreactie spontaan in gang te houden. Het moet daarom voortdurend gevoed worden door een externe neutronenbron. Daar komt de deeltjesversneller in het spel”, brengt Wouter De Cock, projectingenieur bij SCK CEN, allereerst in herinnering. De installatie produceert en versnelt protonen. Die versnelde protonen schieten uiteindelijk in de reactorkern en botsen er op een vloeibaar mengsel van lood en bismut. Bij die inslag komen snelle neutronen vrij die de splijtingsreacties onderhouden. De deeltjesversneller die de protonen zal afvuren, is momenteel in aanbouw in Louvain-la-Neuve.

Wie de opstelling er regelmatig bezoekt, ziet de installatie gestaag groeien. Systematisch voegen de ingenieurs van SCK CEN nieuwe componenten toe – en in 2021 was het de beurt aan cruciale elektronica.

De elektronica die we vorig jaar ontwikkelden en installeerden, zorgt ervoor dat de protonenbundel bij de versnelling stabiel blijft.
Wouter De Cock

“De elektronica die we vorig jaar ontwikkelden en installeerden, zorgt ervoor dat de protonenbundel bij de versnelling stabiel blijft”, aldus Wouter De Cock. Dat doet het systeem door controles uit te oefenen. “De protonen rollen uit een ionenbron, voelen een eerste versnelling in de Radio Frequency Quadrupole (RFQ) en krijgen daarna steeds meer energie in een aaneenschakeling van magneten en caviteiten. In totaal komen er negentien caviteiten in het lage-energiegedeelte en zestig supergeleidende caviteiten in de lineaire versneller. Om de protonen te kunnen versnellen, is er ook een bepaald vermogen nodig. Dat vermogen wordt geleverd door krachtige versterkers. Onze elektronica controleert het samenspel tussen die factoren. Het meet onder andere het vermogen die de caviteiten ontvangen, het vermogen die de versterkers leveren en de spanningsdip die in de eerste milliseconden na het inschakelen van de deeltjesversneller ontstaat. Dankzij al die metingen kunnen we de input van de versterkers bijsturen, zodat de protonen op exact het juiste moment een versnellende duw krijgen.”

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

Verder controleert het pas geïnstalleerde systeem ook de frequentie, waarop de caviteiten werken. Een juiste frequentie is van belang om energieverliezen te beperken. Om de frequentie precies in te stellen, introduceren de wetenschappers een ‘staaf’ in de caviteit. De expert vergelijkt het met een schuiftrompet. “Door de stemschuif van de trompet uit te schuiven, verkort of verlengt de muzikant de buislengte. Zo verandert de toonhoogte of frequentie. De staaf wijzigt de omgeving in de caviteit en dus ook de toon, oftewel frequentie. Met dit controlesysteem weten we of een bijstelling van frequentie noodzakelijk is.

Franse schat aan ervaring

De deeltjesversneller is uitgerust met meerdere controlesystemen. “In feite heeft elke component zijn eigen elektronica”, preciseert Wouter De Cock. De ingenieurs van SCK CEN bouwden het controlesysteem voor de caviteiten die op kamertemperatuur werken. Voor de caviteiten die onder supergeleiding opereren, doet het nucleaire onderzoekscentrum een beroep op het Franse ICJ Lab. “Het onderzoeksinstituut in Orsay heeft ervaring met het uitbouwen van dergelijke systemen, onder meer voor GANIL – een van de krachtigste zware ionenversnellers ter wereld. Het zet dus zijn schat aan expertise en bewezen ervaring in voor de ontwikkeling van onze MYRRHA-deeltjesversneller. Samen verzekeren we de betrouwbaarheid ervan.”

Voorbij de huidige stand der techniek

Met MYRRHA werken we aan een wereldprimeur. De realisatie ervan vraagt dat we technologieën en materialen ontwikkelen die de huidige stand der techniek overstijgen. Baanbrekende innovatie en technologische vooruitgang ontstaat, wanneer we verschillende achtergronden en competenties in multidisciplinaire teams groeperen. De teamleden leren van elkaar en zetten nieuw verworven inzichten in voor een succesvolle uitvoering van het project.

Marc Schyns
Geavanceerde nucleaire systemen


 

Bekijk ook

  • SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

    Krachtenbundeling maakt behandeling van kankerpatiënten doeltreffender

    Lees meer

  • SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

    BR2 krijgt laagverrijkt uranium als splijtstof

    Lees meer

Deel deze pagina