Overslaan en naar de inhoud gaan

TMT Handboek

Handboek voor crisisbeheersing van het publiek in geval van kwaadwillig gebruik van straling

2022_SCKCEN_Stralingsbescherming

TMT: triage, monitoring & treatment

SCK CEN bracht een praktisch handboek uit voor de triage, monitoring en behandeling van mensen die na een kwaadwillige handeling aan straling zijn blootgesteld. Het handboek wordt gebruikt in Europese, nationale rampenplannen. Eindgebruikers van het handboek zijn organisaties voor rampenbestrijding met specifieke functies voor het plannen, coördineren en uitvoeren van de nationale, regionale en/of lokale medische hulpverlening in geval van feitelijk of potentieel kwaadwillig gebruik van straling.

Het handboek kwam tot stand in samenwerking met 6 Europese partners: 

Auteurs: Carlos Rojas-Palma, Astrid Liland, Ane Næss Jerstad, George Etherington, Maria del Rosario Pérez, Tua Rahola, Karen Smith

Uitgever: Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) [2009]
ISBN (printed version Lobo Media AS, Norway): 978-82-90362-27-5
ISBN (pdf version): 978-82-90362-28-2

Het project (2009) wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het 6e programma EURATOM inzake kernsplijting.

Download hier het TMT Handboek.

Download

Download het TMT handboek

 • Deze publicatie bevat de collectieve standpunten van een internationale groep deskundigen en geeft niet noodzakelijkerwijs de besluiten of het beleid weer van de organisaties die lid zijn van het consortium. Hoewel er redelijke stappen zijn ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie in dit handboek correct is, dient u zich ervan bewust te zijn dat de informatie in dit handboek onvolledig, onnauwkeurig of verouderd kan zijn.

  Dienovereenkomstig geven de auteurs en de leden van het consortium (SCK CEN, NRPA, HPA, STUK, WHO, Enviros en CLOR), hun agenten, contractanten en onderaannemers geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook over de inhoud van dit handboek of de nauwkeurigheid ervan en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daarvoor, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade, bedrijfsonderbreking, verlies van winst, productie, contracten, goodwill of verwachte besparingen. Iedereen die gebruik maakt van dit handboek doet dit op eigen risico en aansprakelijkheid, en er wordt geen garantie gegeven dat het gebruik van dit handboek geen schade zal toebrengen aan enig eigendom, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of besmetting met een computervirus.

  Evenzo garanderen de auteurs en de leden van het consortium, hun agenten, contractanten en onderaannemers niet, uitdrukkelijk of stilzwijgend, de geschiktheid van de informatie in dit Handboek, voor welk doel dan ook. Tenslotte garanderen zij niet de naleving van alle toepasselijke wetten, de betrouwbaarheid, of het nut van de inhoud van dit Handboek.

  De auteurs en de leden van het consortium, hun agenten, contractanten en onderaannemers garanderen op geen enkele wijze de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking van dit Handboek, en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of het onvermogen tot gebruik van het handboek of voor enige schade als gevolg van het gebruik of het onvermogen tot gebruik van het handboek.

  De auteurs en de leden van het consortium, hun agenten, aannemers en onderaannemers wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot verlies of schade die voortvloeit uit wijzigingen die door onbevoegde derden in de inhoud van dit handboek zijn aangebracht.

  De vermelding van specifieke bedrijven of van producten van bepaalde fabrikanten impliceert niet dat deze door de Europese Commissie of door leden van het Consortium worden onderschreven of aanbevolen, bij voorkeur boven andere soortgelijke producten die niet worden vermeld. Niets in dit handboek, met inbegrip van de bijlagen, is dan ook bedoeld als of moet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of aanbeveling van een leverancier, dienst of product.

Deel deze pagina