Overslaan en naar de inhoud gaan

SCK CEN geeft nieuwe dimensie aan nucleair onderzoek

Impactvolle wetenschap wordt gevormd voor en door mensen

SCK CEN - Highlights - Social sciences (2021)

Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN is pionier in de integratie van sociale en ethische aspecten in nucleair onderzoek. Het richtte in de jaren ’90 hierover een eigen onderzoeksprogramma op. Vanuit die voortrekkersrol wist SCK CEN het debat in Europa aan te zwengelen. De inspanningen werden beloond. Sinds 2020 krijgen sociale wetenschappen een centrale plaats in onderzoek naar stralingsbescherming. “Door mensen vanaf het begin actief te betrekken, kunnen we de impact van onderzoek vergroten”, weet Catrinel Turcanu, expert in sociale wetenschappen bij SCK CEN.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2021)

Meer dan 30 projectpartners staken de voorbije vijf jaar de hoofden bij elkaar om toekomstig, Europees onderzoek in stralingsbescherming richting te geven. Het H2020-project kreeg de naam ‘CONCERT’ en liep vorig jaar op zijn einde. Al betekende dat einde veeleer het startsein voor nucleair onderzoek met een nieuwe dimensie. “Innovatie is mensenwerk. Daarom moeten wetenschappers in de leefwereld van hun eindgebruiker stappen. Door in de huid van hun eindgebruiker te kruipen, kunnen ze oplossingen op concrete behoeften en verwachtingen afstemmen”, aldus Tanja Perko, expert in crisiscommunicatie en risicoperceptie. Ter illustratie: een ooglensdosimeter die vervelend zit, zal niet gedragen worden.

Dat het afstemmen met maatschappelijke behoeften en bezorgdheden een meerwaarde biedt, weet het nucleaire onderzoekscentrum al langer. Zelf integreert SCK CEN al meer dan twintig jaar sociale en humane wetenschappen in zijn onderzoek, maar het zag in CONCERT het ideale proefproject om die kritische zelfreflectie op Europees niveau in te voeren. “Met succes”, aldus Catrinel Turcanu. “Sociale wetenschappen worden een van de speerpunten in toekomstig onderzoek.” 

Belangrijk is dat we ons een spiegel blijven voorhouden en die integratie blijven stimuleren.
Enkel zo kunnen we de kloof tussen wetenschap en maatschappij dichten.
Catrinel Turcanu
SCK CEN - Highlights - Social sciences (2021)

Europa pleit dus voor meer integratie van sociale en ethische aspecten in onderzoek naar stralingsbescherming – een advies dat ze zelf ook ter harte neemt. Inmiddels werden er al vier door CONCERT gefinancierde deelprojecten met een sociale inslag voltooid, waaronder CONFIDENCE. Dat omvangrijke project identificeerde onzekerheden in crisissituaties en besprak de manier waarop die onzekerheden de uitgestippelde noodplanning kunnen beïnvloeden. “Beleidsmakers baseren hun beleid op aannames. Neem bijvoorbeeld een gouverneur die het provinciaal rampenplan afkondigt en aanmaant tot schuilen. Het is veiliger om binnen te blijven, maar hoe zullen mensen reageren als hun kinderen nog op school zijn? Laten ze de kinderen op school en blijven ze binnen? Of rijden ze meteen naar daar om ze op te halen? In crisissituaties is iedereen beleidsmaker. Aannames durven dus afwijken van het feitelijke gedrag”, aldus Catrinel Turcanu. Inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ mensen zich in specifieke situaties gedragen, kan de effectiviteit van beleidsmaatregelen vergroten. SCK CEN leverde in die deelprojecten een grote bijdrage met sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Haalbaarheid en vertrouwen

Om dat gedrag en de beïnvloedende factoren in kaart te brengen, haalden de projectpartners alle mogelijke methodes uit de kast. Ze analyseerden de inhoud van media-artikels, organiseerden een grootschalige survey in drie Europese landen en observeerden bij elf nucleaire crisisoefeningen. Daaruit blijkt dat ieder individu verschillende fases van onzekerheid doorloopt. “In de eerste fase stellen we onszelf de vraag of we de informatie die binnenkomt, kunnen vertrouwen. We informeren ons verder en luisteren naar het advies van de bevoegde instantie. Dan komt het moment waarop we moeten beslissen: volgen we dat advies? Of net niet? Als we het advies willen volgen, is dat praktisch dan ook mogelijk? Heb ik thuis jodiumpillen om in te nemen? Ben ik mobiel genoeg om zelfstandig te evacueren? Beleidsmaatregelen die eenvoudig toe te passen zijn, worden sneller nageleefd. Tot slot evalueren we of de maatregel – voor ons persoonlijk – het gewenste effect heeft gehad. Na die evaluatie start de cyclus opnieuw”, verduidelijkt Tanja Perko. Naast praktische haalbaarheid is ook vertrouwen een van de meest invloedrijke factoren. “We zijn sneller geneigd om het advies te volgen van instanties die ons vertrouwen genieten.”

Trend

De projectpartners formuleerden een set van praktische aanbevelingen die beleidsmakers helpen om de juiste aannames te maken en actoren op het terrein bijstaan om een interventie niet op sociale barrières te laten botsen. “Met CONCERT en zijn deelprojecten hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt. Belangrijk is dat we ons die spiegel blijven voorhouden, de discussie levend houden en integratie blijven stimuleren. Enkel zo kunnen we de kloof tussen wetenschap en maatschappij dichten”, besluit Catrinel Turcanu.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2021)

Wetenschap-technologie-maatschappij:
een boeiende driehoek

Wij, wetenschappers, duiken allereerst in eerdere studies om de brede context te vatten; beoordelen ze met een kritisch oog en formuleren doelstellingen om lacunes te dichten. We gaan in dialoog met vakgenoten, ook tijdens de uitvoering en analyse. Om de effectiviteit van het onderzoek te vergroten, is het aan te raden om experten uit andere domeinen te betrekken. Zij werpen een ander licht op de zaak en verrijken de inzichten. Het betrekken van humane en sociale wetenschappers die de maatschappelijke noden en het menselijke gedrag kunnen helpen begrijpen, is daar een schoolvoorbeeld van.

Hildegarde Vandenhove
Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Nieuwe aanpak stroomlijnt ontmantelingsproces
3D-model brengt radioactiviteit nauwkeuriger in kaart

Volgend hoogtepunt

Deel deze pagina