Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten A-Z

Wetenschappers, ingenieurs en managers werken bij SCK CEN samen als een hechte gemeenschap aan toepassingen van nucleaire wetenschap, die een meerwaarde voor de maatschappij betekenen. Naast onze drie wereldvermaarde projecten (MYRRHA, RECUMO en NURA) is SCK CEN actief in diverse nucleaire onderzoeksdomeinen – gaande van radio-ecologie tot kernfusie.

CHANCE

Characterization of Conditioned Nuclear Waste for its Safe Disposal in Europe: Voor de veilige opslag en berging van radioactief afval is een goede karakterisering en kwaliteitscontrole essentieel. Het Europese onderzoeksproject CHANCE focust op zeer specifieke en complexe vraagstukken in dit thema en ontdekt, valideert of verbetert technieken voor de verwerking van het afval. Lees over de volledige scope en alle partners van het onderzoeksproject.

CONCERT

European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research: CONCERT is een Europees project dat het onderzoek naar stralingsbescherming helpt te stroomlijnen binnen Europa. Daarvoor brengt het de relevante onderzoeksinstellingen en universiteiten binnen de Europese lidstaten samen in één groot consortium. Binnen CONCERT definieert men de prioritaire onderzoeksvragen op korte en lange termijn in samenspraak met de onderzoeksgemeenschap en met de eindgebruikers. Daarnaast wordt in dit project de nodige aandacht besteed aan het overleg met stakeholders, aan het organiseren van opleidingen en aan het in kaart brengen en toegankelijk maken van de bestaande onderzoeksinfrastructuur. Alle informatie over CONCERT vind je op www.concert-h2020.eu.

Eccofex

European CBRN Support Centre: Wanneer het Europese Parlement opriep tot de dringende invoering van een Europees centrum voor crisisbestrijding, lanceerde SCK CEN mee het Eccofex-voorstel. Daarin werkt het onderzoekscentrum mee aan een studie naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een CBRN-expertisecentrum. Onder andere beleidsmakers, noodplanners en hulpverleners uit de verschillende EU-lidstaten zijn hierin betrokken. Meer info vind je op www.eccofex.sckcen.be.

ENEN+

Het ENEN+ project heeft als hoofddoel het aanzienlijk verhogen van de belangstelling van studenten en jonge professionals voor een carrière in de nucleaire sector. De aantrekkingskracht, het behoud en de ontwikkeling van het nieuwe nucleaire talent wordt ook na afloop van het project in stand gehouden via een sterk partnerschap met alle nucleaire belanghebbenden. Meer informatie op: https://plus.enen.eu.

ENGAGE

ENhancinG stAkeholder participation in the GovernancE of radiological risks. Als project onder het Europese CONCERT Programma, draagt ENGAGE bij aan de integratie van onderzoek naar stralingsbescherming.  ENGAGE onderzoekt de betrokkenheid van stakeholders in verschillende situaties van blootstelling aan ioniserende straling. Zo bestudeert ENGAGE bijvoorbeeld de rol van patiënten en dokters in nucleaire geneeskunde, de betrokkenheid van lokale gemeenschappen in rampenplannen, of de potentiële samenwerking tussen overheden in de strijd tegen blootstelling aan radon. Alle informatie is te vinden op www.engage-h2020.eu.

IL TROVATORE

IL TROVATORE: Het Il Trovatore-project is in het leven geroepen om te helpen bij de aanpak van de wereldwijde maatschappelijke én industriële vraag naar veiligere kernenergie. Partners uit Europa, de VS en Japan werken samen aan de ontwikkeling van ongevaltolerante splijtstoffen en de validatie van nieuwe materiaalconcepten voor Gen-II/III-lichtwaterreactoren. Ontdek de volledige scope en publicaties van het project.

INSPIRATION

INtroduction of SPIRulina in Equatorial Africa To Improve lOcal Nutrition: Met INSPIRATION wil SCK CEN in de Democratische Republiek Congo de teelt van de cyanobacterie spirulina ontwikkelen en ondersteunen. Spirulina is voedingsrijk en kan dus een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen chronische ondervoeding, die in Congo momenteel 43% van alle kinderen jonger dan vijf treft. Lees alles over het project.

MAXSIMA

Methodology, Analysis and eXperiments for the “Safety In MYRRHA Assesment”: De Europese Unie identificeerde MYRRHA als een prioritaire onderzoeksfaciliteit gedurende een lange periode. Om de veiligheid van experimenten gedurende die tijd te waarborgen, werd MAXSIMA in het leven geroepen. Het project beoordeelt de veiligheid van MYRRHA-onderzoeken en ontwikkeld bijhorende virtuele veiligheidssoftware. Hou de eigen projectsite in de gaten voor wetenschappelijke updates.

MELODY

MELODY: De algemene doelstelling van het MELODY-project is om een geharmoniseerd CBRN-opleidingscurriculum voor hulpverleners en medisch personeel te ontwikkelen. De focus ligt sterk op de eerste reacties van CBRN-incidenten. Om een kwalitatief eindresultaat te garanderen wordt het programma uitvoerig getest, verbeterd en gedoceerd. Statusinfo en deelnemers van het programma ontdek je op www.melody.sckcen.be.

MYRTE

MYRRHA Research and Transmutation Endeavour: MYRTE voert onderzoeken uit die ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van MYRRHA, ’s werelds eerste faciliteit die wordt aangedreven met een deeltjesversneller. Alle info: www.myrte.sckcen.be.

NOMAD

Non-destructive Evaluation System for the Inspection of Operation-Induced Material Degradation in Nuclear Power Plants: Het Europese onderzoeksproject NOMAD draagt bij aan het Europees streven om de veiligheid en betrouwbaarheid van kernreactoren van de tweede en derde generatie te garanderen. Het ontwikkelt bovendien technieken om de staat  van kuipstaal nauwkeurig te garanderen. Ontdek de projectsite voor alle informatie.

RISE

Rotifers in Space: UNamur en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) sturen unieke experimenten naar het International Space Station (ISS). Aan boord: raderdieren met een hoge stralingsweerstand. Met dit project willen we daarvan de onderliggende oorzaken blootleggen. Die inzichten kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van manieren om de stralingsweerstand van astronauten bij toekomstige ruimtereizen te verhogen. Leer meer over het RISE-onderzoek.

Deel deze pagina