Overslaan en naar de inhoud gaan

Kankerbestrijding wint aan kracht

SCK CEN deelt kennis met Canadese start-up voor snelle opstart productielijn

Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en de Canadese start-up POINT Biopharma sloten een licentie-overeenkomst inzake technologie-overdracht. Die overeenkomst is POINT Biopharma’s one way ticket naar een snelle opstart van de productie van lutetium-177. Die radio-isotoop is veelbelovend voor de behandeling van prostaatkanker, dat in Europa verantwoordelijk is voor 90.000 sterfgevallen per jaar. 

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

Radio-isotopen kunnen niet enkel het verschil maken in medische beeldvorming, maar ook in doelgerichte kankertherapieën. Die dynamiek bleef niet onder de radar van Allen Silber en Joe McCann. Beide heren richtten in volle coronatijd POINT Biopharma op. Die Canadese start-up wil een drijvende kracht achter de ontwikkeling van therapeutische radio-isotopen zijn. Het bedrijf richt allereerst zijn pijlers op lutetium-177 – een veelbelovend radio-isotoop voor de behandeling van onder meer prostaatkanker. Verwacht wordt dat de nood eraan exponentieel zal toenemen: van 16.000 patiënten in 2020 tot 138.000 patiënten in 2026.

Of een kankerbehandeling succesvol uitgerold wordt, hangt grotendeels af van bedrijfszekerheid. “Patiënten moeten de zekerheid hebben dat hun behandeling kan doorgaan. De markt moet daarvoor de zekerheid hebben dat geen enkele schakel in de toeleveringsketen breekt: gaande van grondstoffen tot afgewerkte radiofarmaca. Bij medische radio-isotopen komt daarbij ook nog eens het tijdsaspect kijken. Het is een race tegen de klok om ze bij de patiënt te krijgen”, aldus Koen Hasaers, directeur van SCK CEN’s kankerbestrijdingsprogramma NURA. De bevoorrading dient verzekerd te worden.

Onze scheidingstechniek is tegelijk efficiënt en industrieel opschaalbaar. In een licentie-overeenkomst delen we die techniek met POINT Biopharma.
Koen Hasaers

De Canadese start-up besliste dan ook om op elk facet van de keten in te zetten. Het bedrijf regelde o.a. toegang tot de essentiële basisgrondstof, zal de radio-isotoop zelf zuiveren en nadien aan een dragermolecule koppelen. Die visie mag echter het tempo waarmee het de productie wil opstarten, niet vertragen. Om die reden neemt POINT Biopharma partners met kennis en ervaring onder de arm. SCK CEN is daar één van. SCK CEN zal zijn ontwikkelde productiemethode voor zuiver lutetium-177 met de Canadese start-up delen.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

Blindelings vertrouwen

Lutetium-177 ontstaat door ytterbium-176 met neutronen te bombarderen. De bestraalde ytterbium-176 wordt dan door een radiochemisch proces behandeld om lutetium-177 af te scheiden en vervolgens te zuiveren. “Het scheiden van lutetium-177 verloopt in verschillende stappen. Wij stelden een techniek op punt, waarmee we met een minimaal aantal stappen een hoge zuiverheid bereiken. Dat maakt onze scheidingstechniek tegelijk efficiënt en industrieel opschaalbaar. In een licentie-overeenkomst delen we die techniek nu met POINT Biopharma”, vertelt Hasaers. De bereidheid om die licentie-overeenkomst te onderschrijven, is een wezenlijke erkenning voor SCK CEN. “POINT Biopharma neemt het risico dat de aangeleverde techniek zijn bedrijfmodel kan beïnvloeden. Dat is blijk van blindelings vertrouwen, een onbegrensde waardering voor onze vakkenis.”

Verregaande samenwerking

De samenwerking gaat verder dan een loutere technologie-overdracht. “Als de vraag hun aanbod overstijgt, zullen wij bijspringen. Samen met het Nationaal Instituut voor Radio-elementen zullen we namelijk ook een Belgische productielijn oprichten”, besluit Hasaers. Beide partners sluiten toekomstige samenwerkingen voor andere opkomende radio-isotopen niet uit.

Belgische productielijn

De innovatieve productiemethode van SCK CEN vormt ook de basis van een Belgische productielijn. Die grootschalige productielijn komt er op initiatief van SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, die al sinds jaar en dag een gouden duo in de strijd tegen kanker zijn. “Door het aanbod te helpen vergroten, verlenen ze talrijke kankerpatiënten de toegang tot een doeltreffende behandeling en dus levensreddende zorg”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. De productiefaciliteit komt op de terreinen van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol (België), terwijl IRE de radio-isotopen effectief tot bij de klanten zal brengen. Voor onderzoek en ontwikkeling die tot die productielijn moet leiden, krijgt het onderzoekscentrum een financiële ondersteuning van het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

Bekijk ook 

  • SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

    Krachtenbundeling maakt behandeling van kankerpatiënten doeltreffender

    Lees meer

  • SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

    BR2 krijgt laagverrijkt uranium als splijtstof

    Lees meer

Deel deze pagina