Overslaan en naar de inhoud gaan

PWC-7 blinkt opnieuw uit met succesvol splijtstofexperiment in BR2

21 september '23

Eerder deze maand werd de laatste splijtstofnaald van een onderzoeksproject ontladen in de hot cells van BR2 uit de PWC-7 (Pressurized Water Capsule, 7e generatie). PWC-7 is sinds 2021 de experimentele installatie in BR2 voor het uitvoeren van vermogenstests op commerciële splijtstofnaalden. “Deze laatste ontlading betekent voor ons het einde van een jaar werk waarmee we bewijzen dat we met succes het scheuren van een splijtstofnaald in de PWC kunnen verwerken en dit soort experimenten routinematig kunnen verwezenlijken”, vertelt Simon Billiet, projectleider transiënte brandstoftests.

2021_SCKCEN_PWC-7_BR2

Een cruciale upgrade

In juni 2022 behaalden we al een cruciale mijlpaal. Tijdens een transiënt vermogenstest werd doelbewust de faalgrens van de splijtstofhuls overschreden. De drukbuis van PWC-7 verzamelde – zoals het hoort – de vrijgekomen splijtingsproducten waardoor de veiligheid van het experiment en van BR2 gewaarborgd bleef. Desondanks het vlekkeloze verloop van het experiment zelf, botste de installatie bij het opkuisen van de splijtingsproducten in de capsule op enkele moeilijkheden.

"De installatie en de procedures zoals ze opgesteld waren, bleken niet effectief genoeg om de besmetting met splijtingsproducten naar de specifieke waterzuiveringsapparatuur te leiden,” legt Miquel Torres, expert bij het nucleair ingenieursbureau van SCK CEN, uit.

Dat vroeg een grote inspanning doorheen het jaar om de opkuis van de PWC-7 te verbeteren en de opgevangen splijtingsproducten in de capsule weg te spoelen. Dat leidde tot een uitbreiding van de installatie aan de schoonmaakapparatuur. “Het was een uitdaging, maar dankzij deze upgrade slaagden we er in om de PWC-7 installatie gebruiksklaar te krijgen voor het volgende experiment,” beaamt Miquel.

2023_SCKCEN_PWC-7_2

Opnieuw een succesvolle splijtstoftest

Het volgende experiment vond plaats in mei. “Indien de capsule niet volledig opgekuist was, bestond het risico dat restbesmetting van het vorige experiment de detectie van splijtingsproducten als signaal voor het falen van de volgende brandstofnaald tijdens het huidige experiment zou verstoren. Gelukkig was dit absoluut niet het geval, wat ook de sterktes aantoont van de PWC-7 installatie om opeenvolgende experimenten met het scheuren van de brandstofhuls uit te voeren”, aldus Simon Billiet, projectleider transiënte brandstoftests.

De installatie slaagde er in om zonder problemen een nieuw falen van de brandstofhuls te detecteren en de veiligheid van de installatie en BR2 te garanderen. De verbeteringen van het afgelopen jaar zorgden er bovendien ook voor dat het schoonmaken van de PWC-7 capsule nu vlekkeloos en tijdig verliep, waarna we de brandstofnaald uit de PWC-7 in de hot cells van BR2 konden ontladen.

"We bereikten hiermee een nieuwe mijlpaal met de PWC-7 installatie en plannen nu al de volgende transiënt vermogenstest voor december. De experimentele mogelijkheden van BR2 en de PWC installatie zijn uniek in de wereld.

Uiteraard blijven we deze in de komende jaren gebruiken voor het testen van nieuwe brandstofnaalden om de veiligheid en efficiëntie van vermogensreactoren wereldwijd te versterken”, besluit Brian Boer, programmamanager LWR en geavanceerde brandstoffen.

Deel dit artikel