Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappij

Sociale wetenschappen

2022_SCKCEN_Samenleving_SocialeWetenschappen

Bruggenbouwers tussen nucleaire wetenschappen en de samenleving

Nucleair onderzoek, de toepassingen ervan of blootstelling aan ioniserende straling lijkt een ver-van-je-bed-show, maar zijn eigenlijk op vele manieren verbonden met de maatschappij.

Om de relatie tussen de samenleving en nucleaire technologieën in kaart te brengen, voeren we sociaal wetenschappelijk onderzoek. Denk daarbij aan vraagstukken als:

 • Welke percepties heeft de bevolking rond nucleaire technologieën?
 • Hoe kunnen maatschappelijke bekommernissen worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek?
 • Hoe kunnen we er als maatschappij voor zorgen dat we geïnformeerde keuzes maken over ioniserende straling, nu en in de toekomst?

Door dergelijke vragen te beantwoorden, helpt SCK CEN wetenschap te creëren met én voor de samenleving.

 • Participatie: ook jouw stem telt!

  Voor zulke complexe, maatschappelijke vraagstukken hebben we veel inzichten, ervaringen en kennis nodig, uit alle lagen van de samenleving nodig. Inclusief burgers dus!

  Meer info

 • Bar-o-meten is weten

  De SCK CEN Barometer is een tweejaarlijkse opiniepeiling die ons een waardevol inzicht geeft in de perceptie van de volwassen Belgische bevolking over stralingsrisico’s en nucleaire technologie.

  Meer info

 • Samen voor duurzame oplossingen

  Om als duurzaam beschouwd te worden, moet een saneringsproject niet alleen rekening houden met de milieu- en economische aspecten, maar ook met de sociale dimensie (gezondheid, cultuur, sociale relaties, samenhorigheidsgevoel, ...). Onderzoek van SCK CEN toont aan hoe maatschappelijke prioriteiten, waarden en bekommernissen meewegen in beslissingen over bodemsanering.

  Meer info

 • Kernafval: wetenschap & ethiek

  Nucleaire toepassingen en technologieën roepen heel wat ethische vragen op. Een van de meest complexe kwesties is de beslissing over het beheer en de berging van radioactief afval. Wat gaan de toekomstige generaties denken van onze beslissing? Wat zou een eerlijke beslissing zijn?

  Meer info

 • Radon! Help ons jou helpen.

  Jammer genoeg meten veel mensen de radonconcentraties in hun huis niet, en beschermen ze zich niet tegen de gezondheidsrisico’s van radon in radongevoelige gebieden. Onze sociale wetenschappers onderzoeken hoe dat komt, en hoe ze mensen kunnen motiveren om zich beter te beschermen.

  Meer info

 • Citizen science

  Burgerwetenschap verwijst naar de participatie van burgers in wetenschappelijke activiteiten. Die activiteiten variëren van het verzamelen van data (bijvoorbeeld vogels in je tuin tellen) tot het bedenken van een onderzoeksvraag. Burgerwetenschap wil dus wetenschap zijn van, voor en door burgers.

  Meer info

Deel deze pagina