Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociaal- en menswetenschappelijk onderzoek

Hoe bouwen we bruggen met het grote publiek?

Nucleaire toepassingen zijn niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van maatschappelijke keuzes. Of het nu gaat om energieproductie, gezondheidszorg of de omgang met natuurlijke radioactiviteit... dergelijke keuzes zijn complex en er moet altijd rekening worden gehouden met maatschappelijke en ethische aspecten. De mening van deskundigen, de kennis en meningen van burgers en andere belanghebbenden zijn even waardevolle input in onderzoeks- en besluitvormingsprocessen. Onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen kan hierbij helpen. Het kan de dialoog tussen deskundigen, burgers en andere belanghebbenden motiveren en vergemakkelijken, maar ook de complexiteit van de uitdagingen en keuzes als zodanig inzichtelijk maken.

Bovendien zetten onze sociale wetenschappers zich sterk in voor burgerparticipatie. Samen tot betere beslissingen komen door kennis, inzichten en waarden van burgers mee te nemen in maatschappelijke debatten.

2023_SCK CEN_Maatschappij.jpg

Bruggenbouwers tussen nucleaire wetenschappen en de samenleving

Nucleaire toepassingen zijn niet alleen een kwestie van technologie, maar ook van maatschappelijke keuzes. Of het nu gaat om energieproductie, gezondheidszorg of de omgang met natuurlijke radioactiviteit, dergelijke keuzes zijn complex en er moet altijd rekening worden gehouden met maatschappelijke en ethische aspecten. De mening van deskundigen en de kennis en meningen van burgers en andere belanghebbenden zijn even waardevolle input in onderzoeks- en besluitvormingsprocessen. Sociaal- en menswetenschappelijk onderzoek kan hierbij helpen. Het kan de dialoog tussen deskundigen, burgers en andere belanghebbenden motiveren en vergemakkelijken, maar ook bij het begrijpen van de complexiteit van de uitdagingen en keuzes als zodanig.

Meer concreet kan ons onderzoek:

 • helpen die complexiteit te begrijpen, door te analyseren hoe onze opvattingen en acties de samenleving vormgeven en vice versa;
 • advies geven over hoe we de samenleving kunnen betrekken bij het ontwikkelen van kennis en het nemen van beslissingen;
 • licht werpen op hoe de wetenschap beter kan omgaan met onzekerheden en op waarden gebaseerde meningen;
 • ethische reflectie inspireren en faciliteren.

Ons onderzoek gebeurt in nauwe interactie met onze collega's bij het SCK CEN en met de maatschappij in het algemeen. De inzichten die we verwerven, worden publiek beschikbaar gesteld voor iedereen die geïnteresseerd is, en op verzoek vertaald in beleidsadvies.

💡 Klik door naar publicaties van SCK CEN.

 • Participatie: ook jouw stem telt!

  Voor zulke complexe, maatschappelijke vraagstukken hebben we veel inzichten, ervaringen en kennis nodig, uit alle lagen van de samenleving nodig. Inclusief burgers dus!

 • Bar-o-meten is weten

  De SCK CEN Barometer is een tweejaarlijkse opiniepeiling die ons een waardevol inzicht geeft in de perceptie van de volwassen Belgische bevolking over stralingsrisico’s en nucleaire technologie.

  🔗 Lees hier ons laatste rapport.

 • Samen voor duurzame oplossingen

  Om als duurzaam beschouwd te worden, moet een saneringsproject niet alleen rekening houden met de milieu- en economische aspecten, maar ook met de sociale dimensie (gezondheid, cultuur, sociale relaties, samenhorigheidsgevoel, ...). Onderzoek van SCK CEN toont aan hoe maatschappelijke prioriteiten, waarden en bekommernissen meewegen in beslissingen over bodemsanering.

 • Kernafval: wetenschap & ethiek

  Nucleaire toepassingen en technologieën roepen heel wat ethische vragen op. Een van de meest complexe kwesties is de beslissing over het beheer en de berging van radioactief afval. Wat gaan de toekomstige generaties denken van onze beslissing? Wat zou een eerlijke beslissing zijn?

 • Radon! Help ons jou helpen.

  Jammer genoeg meten veel mensen de radonconcentraties in hun huis niet, en beschermen ze zich niet tegen de gezondheidsrisico’s van radon in radongevoelige gebieden. Onze sociale wetenschappers onderzoeken hoe dat komt, en hoe ze mensen kunnen motiveren om zich beter te beschermen.

  💡 Lees hier meer over ons onderzoek naar maatschappelijke aspecten van radon en NORM.

 • Citizen science

  Burgerwetenschap verwijst naar de participatie van burgers in wetenschappelijke activiteiten. Die activiteiten variëren van het verzamelen van data (bijvoorbeeld vogels in je tuin tellen) tot het bedenken van een onderzoeksvraag. Burgerwetenschap wil dus wetenschap zijn van, voor en door burgers.

Deel deze pagina