De doordachte berging van radioactief afval

Bovengrondse bergingsinstallatie voor kortlevend laag- en middelactief afval
> Hoogradioactief afval veilig bergen in diepe kleilagen
Radioactief afval verminderen en minder radiotoxisch maken: transmutatie

De mens produceert radioactief afval bij tal van nucleaire toepassingen. Het meest bekend is de productie van elektriciteit in kerncentrales, maar ook in de ziekenhuizen en in de industrie wordt radioactief afval geproduceerd. Gedurende tientallen, honderden, soms zelfs duizenden jaren zendt dit afval ioniserende straling uit die we niet kunnen zien of voelen. Om de mens en het milieu te beschermen tegen de mogelijke schadelijke effecten van deze straling zoekt het SCK•CEN mee naar doordachte oplossingen voor het beheer van dit afval op lange termijn.

Het SCK•CEN doet dit in nauwe samenwerking met NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, die verantwoordelijk is voor het beheer op korte en lange termijn van al het radioactieve afval dat in België wordt geproduceerd.

Verschillende soorten afval

In functie van de intensiteit van de straling en de levensduur van het afval maken we een onderscheid tussen verschillende soorten afval: laag-, middel- en hoogactief afval en kort- of langlevend afval. Kortlevend radioactief afval heeft een halveringstijd van minder dan 30 jaar. (Op de website van NIRAS vindt u uitgebreide informatie over de classificatie van radioactief afval.)

Elk type radioactief afval vraagt om een specifieke oplossing. Het Belgische laag- en middelactief afval met een korte levensduur zal geborgen worden aan de oppervlakte in een speciaal ontworpen installatie. Voor het hoogactieve en het langlevende afval onderzoeken we of het haalbaar en veilig is om dit te  bergen in de diepe ondergrond.

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)