Overslaan en naar de inhoud gaan

RECUMO

Dankzij het partnerschap dat SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) onlangs sloten, is er een structurele oplossing gevonden voor het beheer van alle hoogradioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen die worden opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus.

RECUMO - IRE - SCK CEN (2019)

Spitstechnologie voor nucleaire geneeskunde

België is een van de vijf wereldspelers in de productie en distributie van medische radio-isotopen. Medische radio-isotopen zijn bepaalde radioactieve stoffen om kanker op te sporen en te behandelen. Bijna 7 miljoen patiënten kunnen een medisch onderzoek ondergaan dankzij de Belgische productie van molybdeen-99, een van de meest gebruikte radio-isotopen in de nucleaire geneeskunde om kankerdiagnoses te stellen. SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) werken hiervoor samen. SCK CEN bestraalt targets: uraniumbuisjes van amper 16 cm, die het IRE nadien door een chemisch proces behandelt. De medische radio-isotopen kunnen dan rechtstreeks aan patiënten toegediend worden. De productie gaat gepaard met hoogradioactief residu’s. Die hoogradioactieve restanten worden op de site van het IRE in Fleurus opgeslagen, maar de stock benaderde de aanvaardbare opslaglimieten. Als de opslaglimiet is bereikt, kan de productie niet verzekerd worden.
RECUMO - SCK CEN (2019)

Structurele oplossing

Met het publiek-publiek partnerschap RECUMO reiken SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) elkaar de hand. SCK CEN zal zowel de huidige als de toekomstige hoogradioactieve restanten zuiveren en zo de opslag laten slinken. RECUMO draagt op die manier bij tot de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen, die onmisbaar zijn in de strijd tegen kanker. Het RECUMO-project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Zij leggen nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleren op de strikte naleving ervan.

Het RECUMO-project steunt op drie pijlers:

 • De productie van radio-isotopen door de splijting van uranium genereert hoogradioactief uranium. Dat bestraalde restant bevat nog steeds bruikbare elementen. In het kader van dit project zuivert SCK CEN dat en verwerkt het de contaminanten volgens de Belgische afvalstandaarden.

 • SCK CEN produceert isotopen om kanker en andere aandoeningen op te sporen en te behandelen (bv. overactieve schildklier en longen). Om de wereldwijde bevoorrading van medische radio-isotopen te garanderen, rekent de maatschappij op de toevoer van geschikt uranium en de correcte verwerking van het uraniumrestant.

 • Het project geeft de wereldwijde non-proliferatie – de niet-verspreiding van kernwapens – een duw in de rug. De restanten worden in Mol gezuiverd en vervolgens in laagverrijkt uranium omgezet.

Versterk het RECUMO-team als:

Het RECUMO-project groeit waardoor we verschillende talenten zoeken.

 • RECUMO SCK CEN (2019)

  Onderzoeker

  Onderzoek naar het beheer van nucleaire grondstoffen en hoogradioactieve uraniumrestanten heeft een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Een langetermijnproject als RECUMO geeft dan ook veel voldoening voor nucleaire chemici en fysici.

  Bekijk onze vacatures

 • RECUMO SCK CEN (2019)

  Ingenieur

  Ingenieurs volgen strikte kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften in hun ontwerpen. Ze moeten alle aspecten van hun expertise inzetten zodat onze nucleaire infrastructuur bestand is tegen elk extern risico (zoals overstromingen, stormen en aardbevingen).

  Bekijk onze vacatures

 • RECUMO SCK CEN (2019)

  Management & ondersteuning

  RECUMO vereist een langetermijnvisie. Managers en ondersteunende professionals moeten dan ook de planning respecteren en budgetten correct beheren. Laboranten ondersteunen het onderzoek in een unieke omgeving.

  Bekijk onze vacatures