Overslaan en naar de inhoud gaan

Infrastructuur

Sterk in kennis en infrastructuur

Toegang tot unieke infrastructuren speelt een doorslaggevende rol om kennis op te bouwen, te pionieren en grenzen te verleggen.

SCK CEN - Infrastructuur BR1 (2019)

BR1 – Veelzijdigheid van de bovenste plank (ICERR)

Belgian Reactor 1 (BR1) is de eerste onderzoeksreactor in België. Die luchtgekoelde grafietreactor werd in 1956 in gebruik genomen en blinkt uit in flexibiliteit. Oorspronkelijk werd de onderzoeksreactor voornamelijk gebruikt voor onderzoek naar reactor- en neutronenfysica en de productie van radio-isotopen. Nu wordt hij ingezet voor bestraling van componenten, het ijken van meetinstrumenten, analysen en de opleiding van nucleaire experts. BR1 werkt op verzoek van andere onderzoekscentra, universiteiten en de industrie.

SCK CEN - Infrastructuur BR2 (2019)

BR2 – Een (reactor)vat vol kennis (ICERR)

Belgian Reactor 2 (BR2) is een materiaaltestreactor. Sinds de opstart in 1962 is hij een van de krachtigste onderzoeksreactoren ter wereld. Door splijtstoffen en materialen te testen, draagt BR2 bij tot het garanderen van de veiligheid van huidige en toekomstige nucleaire installaties. De onderzoeksreactor is ook een vitale speler in de wereldwijde levering van radio-isotopen, in het bijzonder voor de medische wereld. In de nucleaire geneeskunde worden radio-isotopen gebruikt voor de diagnose en de behandeling van bepaalde ziekten, waaronder kanker. De twee voornaamste radio-isotopen in onze portfolio zijn: molybdeen-99, de bron van de belangrijkste diagnostische radio-isotoop technetium-99m, en lutetium-177, een actief gebruikte radio-isotoop in de behandeling van uitgezaaide prostaatkanker en veelbelovend voor allerhande andere kankers naar de toekomst toe. Voor die eerste dekt de productie van de BR2-onderzoeksreactor tot 85% van de wereldwijde vraag en met een werkingsregime van 200 dagen per jaar op jaarbasis gemiddeld ongeveer 40%. Andere toepassingen van BR2 vinden we terug in de aanmaak van radio-isotopen voor de industrie en in de productie van hoogwaardige halfgeleiders (gedopeerd silicium). Die halfgeleiders vormen het basismateriaal voor de componenten van hoogvermogen-elektronica, zoals we die bijvoorbeeld vinden in systemen voor zonne- en windenergie, hybride auto’s en hogesnelheidstreinen.

Kwaliteitscertificaat

SCK CEN - Infrastructuur BR3 (2019)

BR3 – Leerschool voor ontmantelingsprojecten

Belgian Reactor 3 (BR3) was de eerste drukwaterreactor in Europa, Hij trad in 1962 in werking en werd in 1987 definitief stilgelegd. De reactor gold als prototype voor de reactoren in Doel en Tihange. De Europese Commissie selecteerde BR3 als proefproject om de technische en economische haalbaarheid van een reactorontmanteling in reële omstandigheden aan te tonen. Momenteel zit het project in de derde fase: herstel van de site in haar oorspronkelijke staat. De expertise die SCK CEN dankzij de ontmanteling van BR3 heeft ontwikkeld, stelt het onderzoekscentrum nationaal en internationaal ter beschikking. Bovendien vormen die waardevolle inzichten een uitstekende leidraad bij het ontwerp van nieuwe nucleaire installaties.

Kwaliteitscertificaat

SCK CEN - Infrastructuur MYRRHA (2019)

MYRRHA – Een wereldwijd unicum (ICERR)

MYRRHA staat voor Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications. MYRRHA is een veelzijdige onderzoeksinfrastructuur, maar bovenal een unicum. Het is ’s werelds eerste onderzoeksreactor die door een deeltjesversneller wordt aangedreven. MYRRHA opent de weg naar ontelbare veelbelovende technologieën en toepassingen, bijvoorbeeld om het beheer van nucleair afval te optimaliseren, nieuwe medische radio-isotopen te produceren en materiaalonderzoek uit te voeren. 

Lees meer

SCK CEN - Infrastructuur VENUS (2019)

VENUS – Mini MYRRHA (ICERR)

De onderzoeksreactor VENUS, wat staat voor Vulcan Experimental Nuclear Study, zag het licht in 1964. VENUS is in dienst als flexibele experimentele installatie voor kernreactorfysicastudies van nieuwe reactorsystemen, en het testen van reactorberekeningen. De installatie onderging al meerdere verbouwingen en moderniseringen, maar vooral het jaar 2007 markeert een nieuwe fase in zijn geschiedenis. In het kader van het GUINEVERE-project besliste SCK CEN om de VENUS-reactor om te bouwen tot een schaalmodel van versneller aangestuurde systemen, beter bekend als Accelerator Driven Systems (ADS). De deeltjesversneller werd in 2011 voor het eerst gekoppeld. De succesvolle ombouw is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van MYRRHA. VENUS is een “nulvermogen reactor”: het heeft een vermogen van amper 500 Watt, ongeveer de helft van een bescheiden huishoudelijke stofzuiger.

SCK CEN - Infrastructuur HADES (2019)

HADES – 225 meter onder de grond

Om een geologische berging in Boomse klei aan de realiteit te toetsen, startte SCK CEN in 1980 met de bouw van een laboratorium op 225 meter onder de grond. Het ondergrondse laboratorium kreeg toepasselijk de naam HADES, god van de onderwereld. Wetenschappers onderzoeken er de mechanische, chemische en microbiologische karakteristieken van de klei en de interactie tussen het radioactieve afval en de materialen, waarin het afval verpakt zal worden. Hoe traag verspreiden de radioactieve stoffen zich in de klei? Hoe snel worden de verpakkingsmaterialen van het afval aangetast? Hoe kunnen we tunnels en zijtunnels bouwen? De onderzoeksresultaten, computermodellen en –simulaties zijn veelbelovend. De radioactiviteit die na duizenden jaren in sterk verdunde concentraties uit de kleilaag zou vrijkomen, heeft geen impact op mens en milieu. Het ondergrondse laboratorium HADES valt nu onder beheer van ESV EURIDICE, een economisch samenwerkingsverband tussen SCK CEN en NIRAS.

20210820 SCK CEN LHMA

Laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit - LHMA

Het laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit (LHMA) bestaat uit een aantal faciliteiten die geschikt zijn voor de behandeling van gevaarlijke materialen, met name radioactieve en/of toxische materialen. Het LHMA biedt onderdak aan onder meer afzuigkappen, handschoenkasten en hot cells: een verscheidenheid aan apparatuur voor het testen van materialen en het voorbereiden, conditioneren en opslaan van monsters.

Door de grote verscheidenheid aan materiaalbehandelings-, transport- en testmogelijkheden, samen met de aanwezigheid van bestralingsfaciliteiten ter plaatse, speelt het laboratorium een centrale rol in het aanbieden van een uitgebreide ondersteuning en service aan onderzoeksgroepen en industriële klanten.

SCK CEN - Infrastructuur Snow white (2019)

Snow white – Sneeuwwitje zonder zeven dwergen

Sinds 2018 is SCK CEN in het bezit van Snow White (JL-900 Early Warning System), een unicum in België. Die installatie zuigt grote hoeveelheden lucht (tot 900m3/uur) op en duwt ze door filters. Die filters worden elke week vervangen en geanalyseerd. Doordat het systeem grote hoeveelheden lucht opzuigt, kan SCK CEN heel lage concentraties aan radioactiviteit detecteren. Zo blijven lozingen van radioactiviteit, zelfs al vinden ze hun oorsprong in het buitenland, niet onder de radar. Detecties van lage concentraties kunnen op een abnormale uitstoot wijzen, zoals een verborgen lekkage, of een nucleair incident signaleren.

Erkenning als rolmodel door IAEA

In 2017 heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) SCK CEN aangesteld als een van de vier International Centres based on Research Reactor (ICERR) in de wereld, dat omwille van zijn unieke kennis en infrastructuur. Met dat label wil het IAEA lidstaten toegang tot die onderzoeksinfrastructuren geven en hen zo helpen nucleaire wetenschap en technologische programma’s te ontwikkelen. BR1, BR2, MYRRHA en VENUS zijn in het ICERR-programma opgenomen. SCK CEN voorziet ook academische opleidingen voor studenten en op maat gemaakte trainingsprogramma’s voor deskundigen. Heb jij een project? Onze experts begeleiden je tijdens het onderzoeksprogramma en helpen eindgebruikers om de uitbating van hun bestaande onderzoeksreactoren te optimaliseren.

Heb je een project? Onze experts begeleiden je bij je onderzoeksprogramma en helpen de eindgebruikers om de werking van bestaande onderzoeksreactoren te optimaliseren.

Lidstaat IAEA
Ik wil graag meer informatie over

Deel deze pagina