Overslaan en naar de inhoud gaan

RECUMO-installatie krijgt vergunning

01 maart '22

Bouwwerken starten eind 2022

SCK CEN mag een bestaande, nucleaire installatie op zijn terrein uitbreiden. In de zogenaamde RECUMO-installatie zuivert het nucleaire onderzoekscentrum de radioactieve restanten, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen. “We zijn verheugd dat alle bevoegde instanties hun fiat geven en ons de nodige vergunningen verlenen”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN.

SCK CEN - Openbaar onderzoek RECUMO (2021)

SCK CEN heeft alle nodige vergunningen gekregen om een bestaande nucleaire installatie op zijn terrein uit te breiden. Die uitbreiding is noodzakelijk om het RECUMO-project uit te voeren. Met dat project breiden SCK CEN en zusterbedrijf Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) een vervolg aan hun jarenlange samenwerking. SCK CEN zal de radioactieve restanten, die na het productieproces van medische radio-isotopen overblijven, omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren. Het hoogwaardige materiaal dat gerecupereerd wordt, kan opnieuw ingezet worden als brandstof voor onderzoeksreactoren of als ‘targets’ voor de productie van radio-isotopen. Zo verzekert RECUMO de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen.

Twee instanties gaven nu officieel groen licht voor dat project. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verstrekte de oprichtings- en exploitatievergunning, het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning. Aan die beslissing ging een openbaar onderzoek vooraf. “Ik ben verheugd dat alle bevoegde instanties ons dus de nodige vergunningen hebben verleend”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. Die vergunningen zijn een noodzakelijke voorwaarde om het RECUMO-project te kunnen verwezenlijken. “Dankzij het RECUMO-project verankert België zijn uitgebreide nucleaire kennis en verstevigen onze koppositie in de productie van medische radio-isotopen.”

Bouw

Nu alle bevoegde instanties hun fiat gaven, kan SCK CEN met de effectieve bouw beginnen. “Volgens de planning zullen we dit najaar starten met de werken op onze site. De oplevering van de installatie is voorzien voor 2025”, verduidelijkt van Walle. Kort daarop zal het nucleaire onderzoekscentrum de installatie ingebruiknemen en de restanten beginnen zuiveren. Die restanten zijn afkomstig van IRE in Fleurus. Zoals nu voorzien zal de installatie tot 2038 de restanten verwerken.

Ik ben verheugd dat alle bevoegde instanties ons dus de nodige vergunningen hebben verleend.
Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN

Toeziend oog

Het RECUMO-project van SCK CEN-IRE wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Euratom en de Verenigde Staten. Zij leggen nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleren op de strikte naleving ervan.

Meer informatie? Bezoek de RECUMO-webpagina.

Klik hier

Deel dit artikel