Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouw RECUMO-installatie komt dichterbij

17 maart '21

Van 26 maart tot 24 april 2021 loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw van de RECUMO-installatie op de site van SCK CEN in Mol. In die installatie zuivert het onderzoekscentrum de radioactieve restanten, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen. “Die radio-isotopen zijn onmisbaar in de strijd tegen kanker en andere ziekten. Dankzij die installatie kunnen we de bevoorrading ervan garanderen. Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in de realisatie van het RECUMO-project”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. Iedereen kan het dossier inkijken op het gemeentehuis of op de website van FANC.

RECUMO - IRE - SCK CEN (2019)

SCK CEN heeft een aanvraag ingediend om een bestaande nucleaire installatie op zijn terrein uit te breiden. Die uitbreiding is noodzakelijk om het RECUMO-project uit te voeren. Met dat project breiden SCK CEN en zusterbedrijf Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) een vervolg aan hun jarenlange samenwerking. SCK CEN zal de radioactieve restanten, die overblijven na het productieproces van medische radio-isotopen, omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren. “Het hoogwaardige materiaal dat we recuperen, kunnen we opnieuw inzetten als brandstof voor onderzoeksreactoren of als targets voor de productie van radio-isotopen. Zo garanderen we de bevoorradingszekerheid ervan”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN.

En een continue bevoorrading van medische radio-isotopen is cruciaal. België is namelijk een van de zes wereldspelers in de productie en distributie ervan. Die radio-isotopen zijn van essentieel belang voor de diagnose en behandeling van bepaalde ziekten waaronder kanker. Elk jaar ondergaan bijna 7 miljoen patiënten wereldwijd een medisch onderzoek dankzij de Belgische productie van molybdeen-99, de meest gebruikte radio-isotoop in de medische beeldvorming. Meer dan 25% ervan is van Belgische makelij.

SCK CEN - Openbaar onderzoek RECUMO (2021)

Geoptimaliseerde techniek

RECUMO maakt voor het zuiveringsproces gebruik van spitstechnologie op het domein van radiochemie. Het is niet de eerste keer dat SCK CEN de techniek toepast. In 1988 werd de techniek al op laboratoriumschaal uitgevoerd. Intussen heeft SCK CEN de techniek verfijnd, geoptimaliseerd en op punt gesteld om ze op semi-industriële schaal toe te passen.

Beide partners kijken er naar uit om het project verder te verwezenlijken. Daarvoor hebben ze nog een exploitatie- en omgevingsvergunning nodig. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) behandelt de exploitatievergunning, het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning. “De bevoegde instanties gaan voor deze beslissing niet over één nacht ijs. Het FANC bestudeert onze exploitatie-aanvraag grondig: een eerste voorlopig positief advies werd uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad van het FANC. Een openbaar onderzoek is een volgende stap in het proces”, verduidelijkt Eric van Walle (SCK CEN). Tijdens het openbaar onderzoek kan elke geïnteresseerde de plannen inkijken bij zijn gemeentebestuur.

Structurele oplossing

Het onderzoekscentrum SCK CEN biedt een structurele oplossing voor het beheer van radioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, die nu op de site van het IRE in Fleurus worden opgeslagen. Bedoeling is om zowel de huidige als toekomstige restanten te verwerken, die bij de productie tot 2038 ontstaan.

Informatievergadering

Op donderdag 1 april om 19u organiseert de gemeente Mol een info-avond, waarin Departement Omgeving – Vlaamse Overheid en SCK CEN omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de plannen. Gezien de coronamaatregelen zal het een virtueel infomoment worden. De informatievergadering kan via deze link gevolgd worden: www.gemeentemol.be/recumo. Geïnteresseerden kunnen eventuele vragen ook op voorhand stellen via info [at] sckcen [dot] be.

Toeziend oog

Het RECUMO-project garandeert de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen en zorgt voor werkgelegenheid. Daarnaast heeft het nog andere troeven. Dankzij dat partnerschap kan België zijn uitgebreide, nucleaire kennis verankeren. “We behouden de noodzakelijke knowhow voor een veilig beheer van dit nucleaire erfgoed en verstevigen onze koppositie in de productie van medische radio-isotopen”, aldus Eric van Walle (SCK CEN). Het RECUMO-project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Euratom en de Verenigde Staten. Zij leggen nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen op en controleren op de strikte naleving ervan.

Deel dit artikel