Overslaan en naar de inhoud gaan

Online training | Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

Schrijf je in
09/09/2024
Online training
Nederlands

Overzicht

Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigt dat deze opleiding de nodige informatie en vorming in stralingsbescherming omvat, zoals bepaald in artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).

Deze training zal online plaatsvinden. Registratie is nog steeds verplicht en kan gebeuren via de registratie knop. Geregistreerde deelnemers zullen tijdig een link ontvangen voor deze online training. 

Onderwerpen

Deze opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inleiding radioactiviteit en ioniserende straling;
 • De gezondheidsrisico's ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende straling;
 • De basisnormen in de stralingsbescherming zoals bepaald in het ARBIS;
 • De goede praktijk die een doeltreffende bescherming waarborgt, inclusief de collectieve en individuele beschermingsmaatregelen;
 • De betekenis van waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen opgelegd door het ARBIS;
 • De wettelijke verplichtingen in stralingsbescherming van de werknemer en werkgever op technisch en medisch vlak, inclusief in het kader van een noodgeval.

Doelpubliek

Deze opleiding is gericht naar mensen die in hun professionele omgeving mogelijk aan ioniserende straling worden blootgesteld volgens artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS). Volgens de wetgeving dient deze informatie en vorming gegeven te worden vóór de tewerkstelling op de werkpost, en herhaald in functie van de behoeften en minstens eenmaal per jaar.

Tijdens deze opleiding focust men op de praktische benadering van de stralingsbescherming op de werkvloer, en wordt er de nodige aandacht besteed aan interactie met de deelnemers. Er wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren.

Programma

Het volledige programma kan hier worden gedownload:

AC_Programme_Artikel25_20240909.pdf

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig voor deze opleiding.

Preparation

Er is geen voorbereiding nodig voor deze opleiding.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om: 

Op vlak van kennis

 • de fysische grondslagen van radioactiviteit en ioniserende straling te verklaren;
 • de belangrijkste biologische effecten op te sommen;
 • de drie fundamentele principes van het systeem van stralingsbescherming, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, toe te lichten;
 • de belangrijkste waarschuwingssymbolen en aanduidingen opgelegd door de regelgeving te herkennen;
 • voorbeelden te geven van goede praktijk op vlak van individuele en collectieve beschermingsmaatregelen.

 Op vlak van vaardigheden

 • de eigen bescherming te optimaliseren door het verminderen van de blootstellingstijd, het vergroten van de afstand tot de bron en de selectie van een gepaste afscherming;
 • de belangrijkste wettelijke verplichtingen op vlak van stralingsbescherming toe te passen in een gecontroleerde of bewaakte zone.

Op vlak van verantwoordelijkheid/autonomie

 • de maatregelen eigen te maken die het mogelijk maken om de bestaande dosislimieten te respecteren.

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 220 EUR (exclusief BTW)

Registratie

Inschrijven kan via bovenstaande registratieknop, tot 2 september 2024. Geregistreerde deelnemers ontvangen tijdig een link naar deze online training.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot uiterlijk 2 september 2024.

Deel dit evenement