Overslaan en naar de inhoud gaan

Online training | Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III

Schrijf je in
12/11/2024 - 15/11/2024
Online training
Nederlands

Overzicht

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling.

Eén van deze professionele profielen is de agent voor stralingsbescherming (Radiation Protection Officer - RPO), gedefinieerd als een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor bepaalde soort handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.

Deze opleiding omvat de theoretische basisopleiding, en bestaat uit 2 modules:

 • Basispricipes van ioniserende straling en stralingsbescherming (2 halve dagen)
 • Specifieke onderwerpen in volgende twee domeinen (halve dag per domein):
  • Stralingsbescherming voor radioactieve bronnen;
  • Stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden.            

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren (zowel medische als industriële toepassingen). Afhankelijk van de deelnemers kan er dieper worden ingegaan op bepaalde toepassingen.

Na afloop van iedere dag volgt een kennistest. Deze theoretische basisopleiding dient vervolledigd te worden met een aanvullende en praktische opleiding onder verantwoordelijkheid van de exploitant en goedgekeurd door de deskundige in stralingsbescherming verbonden aan de inrichting.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze basisopleiding:

 • Inleiding ioniserende straling en interactie straling met materie;
 • Biologische effecten van ioniserende straling;
 • Detectie en dosimetrie;
 • Individuele en collectieve beschermingsmiddelen;
 • Risicoanalyse met betrekking tot radiologische risico's;
 • Regelgeving in stralingsbescherming.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van toestellen die ioniserende straling uitzenden:

 • Röntgentechnologie: werking en goede praktijk;
 • Organisatie van de taken van de agent stralingsbescherming.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van radioactieve bronnen:

 • Inleiding radioactiviteit;
 • Goede praktijk wanneer men werkt met radioactieve bronnen;
 • Transport van radioactieve materialen;
 • Röntgentechnologie: werking en goede praktijk voor de beperking van de dosis;
 • Organisatie van controle in kader van de reglementaire opdrachten van de RPO.

Een evaluatie is voorzien op het einde van elke module.

Doelpubliek

Deze basisopleiding is bedoeld voor professionelen die werken met toestellen die ioniserende straling kunnen voortbrengen en/of radioactieve bronnen en die zullen worden aangesteld als agenten voor stralingsbescherming (RPO) binnen een vergunde inrichting van klasse II of III.

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren (zowel medische als industriële toepassingen). Afhankelijk van de deelnemers kan er dieper worden ingegaan op bepaalde toepassingen.

Programma

Het volledige programma kan hier worden gedownload:

Programma online RPO Klasse II en III_20241112.pdf

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar een basisnotie van wetenschappelijke concepten in chemie, fysica en biologie wordt verondersteld.

Preparation

Er is geen voorbereiding nodig voor deze opleiding.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen
 • Het onderscheid te maken tussen risico’s van bestraling en besmetting
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling
 • De individuele en collectieve beschermingsmiddelen tegen externe bestraling, inwendige en uitwendige besmetting op te sommen
 • De werking en goede praktijk toe te lichten inzake het gebruik van röntgentoestellen
 • Voorbeelden te kunnen geven van goede praktijk bij werken met radioactieve bronnen, zoals beheer van besmettingen, gebruik van PBMs, inventarisatie en werkprocedures bij gebruik van radioactieve bronnen, en het beheer van radioactief afval
 • De algemene principes in stralingsbescherming te verklaren
 • De verschillende methoden van risicoanalyse te beschrijven
 • Voorbeelden te geven van risicoanalyses in stralingsbescherming
 • Het vergunningenstelsel te beschrijven
 • De wetgeving inzake transport van radioactieve materialen te beschrijven, inclusief de gerelateerde werkprocedures
 • De organisatie van de fysische controle toe te lichten, met inbegrip van de bescherming van werknemers en externe werkers
 • De reglementaire opdrachten van een agent stralingsbescherming te beschrijven
 • De grote lijnen van de wetgeving en werkprocedures te verklaren in verband met transport van radioactieve materialen

Op vlak van vaardigheden

 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire en radiologische toepassingen

Prijs

Track 1:  Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor radioactieve bronnen (3 halve dagen - 12, 13 en 14 november 2024): 700,00 EUR exclusief BTW


Track 2:  Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden (3 halve dagen - 12, 13 en 15 november 2024): 700,00 EUR exclusief BTW


Track 3: Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor radioactieve bronnen + module stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden (4 halve dagen - 12, 13, 14 en 15 november 2024): 930,00 EUR exclusief BTW


Registratie

Inschrijven kan via bovenstaande registratieknop, tot 4 november 2024. Geregistreerde deelnemers ontvangen tijdig een link naar deze online training.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot 5 november 2024. 

U kan zich registreren voor:

 • Track 1: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen (12, 13 en 14 november 2024)
 • Track 2: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (12, 13 en 15 november 2024)
 • Track 3: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (12, 13, 14 en 15 november 2024)

Gelieve bij uw registratie aan te duiden welke track u zal volgen.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

Deel dit evenement