Radioactiviteit en ioniserende straling: altijd en overal

> Wat is radioactiviteit en wat is ioniserende straling?
> Kosmische straling
> Natuurlijke radioactieve stoffen
> Medische blootstelling

 

Radioactiviteit en ioniserende straling vallen onmogelijk weg te denken uit onze leefwereld. Niet alleen vanwege de vele waardevolle toepassingen, maar ook om de eenvoudige reden dat we te maken hebben met een natuurlijk fenomeen. In ons dagelijks leven worden we onvermijdelijk geconfronteerd met verschillende belangrijke stralingsbronnen: kosmische straling, natuurlijke radioactieve stoffen en medische toepassingen van ioniserende straling. De eenheid millisievert is een maat voor de mogelijke stralingsschade in het menselijk lichaam. Dit wordt ook dosis genoemd.
  • In België is de gemiddelde blootstelling aan straling 4,6 millisievert per jaar. 
  • 2,5 millisievert is afkomstig van natuurlijke bronnen: de natuurlijke achtergrondstraling.
  • Medische toepassingen zorgen voor 2,1 millisievert.
  • Voor een werknemer in de Belgische nucleaire sector ligt de limiet op 20 millisievert per 12 opeenvolgende maanden.