Geschiedenis

2018 De federale overheid kondigt aan dat ze de ‘realisatie van MYRRHA, een nieuwe grote onderzoeksinfrastructuur in België’, zal ondersteunen. Ze zal de bouw van MYRRHA financieren voor een bedrag van 558 miljoen euro in de periode 2019-2038.
2017

Lancering van de eerste bioreactor in de ruimte als onderdeel van het MELiSSA-project.

2017

Het SCK•CEN kreeg als derde instituut ter wereld het ICERR-certificaat (International Centre based on Research Reactors) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

2016
Als lid van ‘ondernemers voor ondernemers’ lanceert het SCK-CEN het project "Inspiration" om de spirulinateelt in Congo nieuw leven in te blazen.
2016

Na een 16 maanden durende onderhoudsbeurt is de BR2 opnieuw succesvol opgestart.

2014 Opstart PRACLAY-project: een test die de impact van warmte op de diepe kleilaag bestudeert.
2014
Bouw van een nieuw dierenverblijf voor stralingsbeschermingsonderzoek.
2013 SCK•CEN ontwikkelt eigen meetbank BONAPARTE (Bench for Non-destructive Analyses on fuel Plate And Rod Type fuel Elements). Ze maakt het mogelijk om na bestraling op zeer nauwkeurige wijze een volledige mapping te maken van de zwelling van de brandstofplaten met een precisie van enkele micrometer.
2013
Definitieve opdeling tussen het SCK•CEN en VITO. 
2012 BR3 viert dubbele verjaardag: 25 jaar buiten dienst gesteld, 50 jaar geleden in gebruik genomen.
2012  Het SCK•CEN viert zijn zestigste verjaardag en richt de Academy for Nuclear Science and Technology op. De Academy bundelt alle opleidings- en trainingsactiviteiten.
2011  Met het Europese GUINEVERE-project realiseert het SCK•CEN wereldwijd het eerste demonstratiemodel van een versneller aangedreven systeem met een volledige loodkern.
2011  In de nasleep van het nucleaire ongeval in Fukushima biedt het SCK•CEN ondersteunende activiteiten: analyses, metingen, advies, …
2010  De federale regering beslist om het MYRRHA-project financieel te ondersteunen. Europa beschouwt MYRRHA als een prioritaire onderzoeksinfrastructuur voor energieveiligheid en de strijd tegen klimaatverandering.
2010 GUINEVERE, het schaalmodel van MYRRHA, wordt ingehuldigd: een stap voorwaarts in het onderzoek rond ‘versneller aangedreven systemen’
2009  Het SCK•CEN coördineert het Belgische fusieonderzoek binnen de ‘bredere aanpak’ rond kernfusie.
2008 Het SCK•CEN breekt de schouw van reactor BR3 af, een belangrijke stap in de ontmanteling van deze infrastructuur.
2006  Het SCK•CEN ondergaat een reorganisatie waarbij drie wetenschappelijke instituten vorm krijgen. Elke instituut bestudeert een specifiek domein van nucleaire toepassingen. Een vierde instituut staat in voor ondersteunende diensten en administratie.
2006  Het SCK•CEN viert de vijftigste verjaardag van reactor BR1 en de expertise rond dosimetrie.
2004  Het SCK•CEN opent nieuwe laboratoria om het onderzoek naar radiobiologie, radio-ecologie en ruimtevaart.
2001  In samenwerking met vijf Belgische universiteiten start het SCK•CEN de opleiding ‘Master in Nuclear Engineering’.
1999  Het SCK•CEN verwijdert de reactorkuip van BR3.
1999  Het onderzoeksproject MYRRHA krijgt vorm. 
1998 Het SCK•CEN integreert humane en sociale wetenschappen in zijn onderzoeksprogramma’s. 
1995 

Een groots onderzoeksprogramma (ESV EURIDICE) gaat van start waarbij het SCK•CEN, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) en andere partners onderzoeken of radioactief afval veilig kan worden geborgen in kleilagen in de diepe ondergrond. 

1991  De niet-nucleaire activiteiten van het SCK•CEN worden ondergebracht in VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Beide centra werken als goede buren op dezelfde site, maar ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar.
1987  Reactor BR3 wordt stilgelegd. Meteen start het eerste ontmantelingsonderzoeksprogramma in West-Europa. 
1986  Het SCK•CEN werkt mee aan de metingen na de kernramp in Tsjernobyl. 
1974  Het SCK•CEN start een onderzoeksprogramma naar de mogelijkheid om radioactief afval te bergen in de diepe ondergrond. 
1970  Het SCK•CEN breidt zijn werking uit naar niet-nucleaire activiteiten. 
1964  De VENUS-reactor is operationeel. 
1962  De drukwaterreactor BR3 start op.
1961  De groei van het SCK•CEN zet zich door met reactor BR2 die in werking treedt. 
1957  De instelling verandert zijn naam en heet voortaan het SCK•CEN (Studiecentrum voor Kernenergie – Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire). 
1956  De Belgian Reactor 1 of kortweg BR1 treedt in werking. 
1954  De bouw van de technische en administratieve gebouwen gaat van start. 
1953  Het pas opgerichte studiecentrum beslist zich in Mol te vestigen en koopt hiervoor de nodige gronden aan. 
1952  De Belgische overheid richt het Studiecentrum voor de Toepassingen van Kernenergie op (STK-CEAEN, Centre d’Etudes pour les Applications de l’Energie Nucléaire). 

Meer details in onze geschiedenisbrochure