Overslaan en naar de inhoud gaan

Partnerschap tussen SCK CEN en het IRE

03 januari '19

Dankzij het partnerschap dat SCK CEN en het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) onlangs sloten, is er een structurele oplossing gevonden voor het beheer van alle hoogradioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen die worden opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus. Dit project, RECUMO genaamd, draagt bij tot de bevoorradingszekerheid van medische radio-isotopen in een wereldwijde context van een toenemende vraag, terwijl het een duurzaam en langdurig beheer van de restanten waarborgt. Dit partnerschap concretiseert de beslissing van de ministerraad van 21 april 2017.

RECUMO - IRE - SCK CEN (2019)

Als belangrijke speler in de nucleaire geneeskunde is België een van de vijf grote wereldspelers belast met de productie en distributie van medische radio-isotopen. Die radio-isotopen zijn van essentieel belang voor de diagnose, maar ook voor de behandeling van bepaalde ziekten waaronder kanker. Elk jaar ondergaan bijna 7 miljoen patiënten wereldwijd een medisch onderzoek dankzij de Belgische productie van molybdeen-99, de meest gebruikte radio-isotoop in de medische beeldvorming.

Vandaag wordt meer dan 25% van de medische radio-isotopen geproduceerd in de BR2-onderzoeksreactor van SCK CEN in Mol, alvorens te worden behandeld door een chemisch proces door het IRE om vervolgens te worden toegediend aan patiënten. De restanten afkomstig van dat chemische proces bevatten nog steeds meerdere herbruikbare materialen. Momenteel worden die restanten opgeslagen in speciale containers op de site van het Nationaal Instituut voor Radioelementen in Fleurus.

Voor Erich Kollegger, directeur-generaal van het IRE: "Dit publiek-publiek partnerschap verschaft een structurele oplossing voor het beheer van alle radioactieve restanten die op de site van het IRE worden opgeslagen. Het zal het mogelijk maken deze materialen nuttig te hergebruiken en in België de knowhow te behouden die noodzakelijk is voor een veilig beheer van dit nucleaire erfgoed. Het bevestigt overigens de uitstekende relaties die we al jarenlang onderhouden met SCK CEN."

RECUMO: partnerschap IRE & SCK CEN

Het RECUMO-project zal die restanten in strikte naleving van de nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen behandelen. Ze zullen in laagverrijkt uranium worden omgezet en vervolgens in Mol worden gezuiverd om een hoogwaardig herbruikbaar materiaal te krijgen. RECUMO zal het ook mogelijk maken de toekomstige restanten van het IRE te behandelen.

SCK CEN, dat zowel in België als in het buitenland erkend is als een geavanceerd onderzoekscentrum, beschikt over de vereiste deskundigheid en gekwalificeerd personeel. "Nieuwe geavanceerde infrastructuren zullen in België worden ingericht om dit partnerschap te doen slagen, een publiek-publiek partnerschap dat voor duurzame banen zal zorgen in ons land. Op dit gebied, evenals op andere, illustreert dit partnerschap de winnende synergieën die we kunnen ontwikkelen tussen onze twee organisaties", aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN.

Het RECUMO-project voldoet aan de Belgische verplichtingen inzake nucleaire non-proliferatie. Het zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de AD Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Perscontact

SCK CEN: pers [at] sckcen [dot] be (014 33 21 49)
IRE: Berenice [dot] pignol [at] ire-elit [dot] eu (Bérénice Pignol) (+32 471 70 62 44)

Deel dit artikel