Overslaan en naar de inhoud gaan

MYRRHA IVZW is opgericht

Internationale partners kunnen inchecken

“De MYRRHA IVZW is een feit!”, glundert Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van SCK CEN en directeur van MYRRHA. Op 17 september 2021 werd de oprichtingsakte getekend. “Die dag markeert de start van een nieuw MYRRHA-tijdperk. Eén waar we officieel de krachten met internationale partners kunnen bundelen om onze ambities en doelen te verwezenlijken!”

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

Hoe kunnen we radioactief afval optimaler beheren? Hoe kunnen we kanker nog doeltreffender bestrijden? Hoe verzekeren we de veiligheid van kernfissiereactoren en die van kernfusiereactoren? Elk land, waar ook ter wereld, staat voor dezelfde uitdagingen. Als er een duurzame oplossing uit de bus moet komen, is internationaal samenwerken van cruciaal belang. Die kans komt er dankzij de oprichting van de MYRRHA IVZW (internationale vereniging zonder winstoogmerk). Die juridische structuur laten de Belgische Staat en SCK CEN toe internationale partners aan boord van MYRRHA te verwelkomen – het project waarmee het nucleaire onderzoekscentrum die prangende vragen één voor één wil beantwoorden.

De MYRRHA IVZW is een feit, u bent vast een gelukkig man?

Hamid Aït Abderrahim: Uiteraard! Elke stap die we in het MYRRHA-project hebben gezet, is voortgekomen uit een samenvloeiing van kennis en expertise. Vanaf dag één hebben we namelijk sterk ingezet op het uitwisselen ervan. Frankrijk deelde bijvoorbeeld zijn kennis over lineaire versnellers, Duitsland en Italië over de vloeibaremetalentechnologie en Litouwen over ultrasone visualisatie – een optische techniek om in de ondoorzichtige vloeistof te kijken. Japan leverde een significante bijdrage in het ontwerp van MYRRHA door zijn kennis over industriële Accelerator Driven Systems (ADS) te delen. Zo konden we sneller evolueren. Nu zal de MYRRHA IVZW internationale partners samenbrengen. Alle kennis, expertise en financiële middelen komen dus onder één dak. Het spreekt dan ook voor zich dat we met die oprichting geen stap, maar een sprong richting de realisatie van MYRRHA nemen.

Wie zetelt er in de MYRRHA IVZW?

Hamid Aït Abderrahim: De Belgische staat en het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN hebben de MYRRHA IVZW
opgericht. Zij hebben dan ook het statuut van stichtend lid. De partners die mee in het project investeren, zullen bijdragende leden worden. Alle consortiumleden houden samen toezicht over het project, waken nauwgezet over
de uitvoering ervan en hebben beslissingsrecht over de onderzoeksprogramma’s die tijdens de uitbating uitgevoerd zullen worden.

Wie nu instapt, plaveit het pionierspad!
Hamid Aït Abderrahim

Over welke programma’s spreken we dan?

Hamid Aït Abderrahim: We hebben de onderzoeksprogramma’s opgedeeld in vier categorieën. Onder de eerste categorie vallen alle programma’s die de consortiumleden als prioritair beschouwen. De resultaten blijven vooreerst eigendom van de consortiumleden en worden pas na enige tijd openbaar gemaakt. De tweede categorie betreft het fundamentele onderzoek, waarvoor we publieke financiering ontvangen. De resultaten van die categorie zullen wel meteen openbaar gemaakt worden. In de derde categorie bevindt zich het contractuele onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan bestralingstesten voor industrieën die nieuwe splijtstoffen wensen te kwalificeren. De vierde categorie zijn puur commerciële programma’s. Zo kunnen we in opdracht van een farmabedrijf radio-isotopen produceren, zodat het bedrijf het potentieel van die radio-isotoop kan verkennen.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights (2022)

Welk voorrecht hebben de consortiumleden?

Hamid Aït Abderrahim: MYRRHA is een wereldwijd unicum. De infrastructuur wordt dan ook een internationale aantrekkingspool voor onderzoekscentra en universiteiten, een technologiehub voor partners en een economische stimulans voor (nieuwe) industrieën. De kans is groot dat we meer aanvragen krijgen dan er capaciteit voorhanden is. Consortiumleden hebben de zekerheid dat een kwart van die capaciteit voor hen gereserveerd blijft. Zij houden dus de zekerheid in handen dat hun onderzoeksprogramma’s kunnen doorgaan. Bovendien hebben zij het recht om voorgestelde onderzoeksprogramma’s van de andere categorieën goed of af te keuren.

Krijgen de consortiumleden carte blanche?

Hamid Aït Abderrahim: SCK CEN blijft nucleaire uitbater van de veelzijdige onderzoeksinfrastructuur. Ons onderzoekscentrum heeft dus het recht om bepaalde experimenten of programma’s te weigeren, indien ze een veiligheidsrisico kunnen inhouden. Veiligheid is prioriteit!

Wie kan er bijdragend lid worden?

Hamid Aït Abderrahim: Landen, (internationale) onderzoeksorganisaties en industriën kunnen lid worden van de MYRRHA IVZW.

Welke mijlpalen mogen kersverse consortiumleden eerstdaags verwachten?

Hamid Aït Abderrahim: De allereerste mijlpaal dient zich naar verwachting al eind 2022 aan: de eerstesteenlegging van MINERVA. Verder gaat het ontwerp van de volledige MYRRHA-faciliteit in zijn eindfase. Wie nu instapt, plaveit het pionierspad!

Kan u een toekomstprojectie geven, voorbij het pionierspad?

Hamid Aït Abderrahim: Naar schatting hebben we in Europa met vijftien industriële installaties, van het MYRRHA-type, voldoende capaciteit om al het hoogradioactieve afval te verwerken. Dan spreek ik over het afval van de 144 kernreactoren in de Europese Unie. Zo kunnen we de voetafdruk van geologische berging aanzienlijk verkleinen.

Hoe bereiken de internationale partners u?

Hamid Aït Abderrahim: Wij komen naar hen! In de komende maanden toeren we de wereld rond en brengen we een bezoek aan potentiële partners. Landen die zich aan een bezoek mogen verwachten, zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Japan.

SCK CEN - Jaarverslag Highlights - Kerncijfers (2021)

Interesse om lid te worden?

Neem dan contact op met:

Hamid Aït Abderrahim
Adjunct-directeur-generaal van SCK CEN en
directeur MYRRHA
+32 476 71 91 13
hamid [dot] ait [dot] abderrahim [at] sckcen [dot] be 

Gabriele Manfredi
MYRRHA Stakeholder Manager
+32 479 69 77 29
gabriele [dot] manfredi [at] sckcen [dot] be

Eerstesteenlegging van MINERVA

MINERVA is de eerste bouwfase van MYRRHA – de deeltjesversneller tot een energie van 100 MeV. De eerste componenten van de versneller worden op dit moment gebouwd in het Centre de Resources du Cyclotron (CRC) aan de UCLouvain in Louvain-la-Neuve, maar die opstelling beperkt zich tot 5,9 MeV. Om naar een energieniveau van 100 MeV te gaan, dient de huidige opstelling eerst naar Mol te verhuizen. De gebouwen die MINERVA zullen huisvesten, moeten nog gebouwd worden. De eerstespadesteek of eerstesteenlegging staat momenteel gepland voor eind 2022. Anderhalf jaar later moet het gebouw opgeleverd worden om de systemen te kunnen installeren.

Investeren loont

IMet onze unieke installaties hebben onze medewerkers geschiedenis geschreven. Onze activiteiten hebben geleid tot het Belgische atoomenergietijdperk, de opkomst van doelgerichte kankertherapieën en doeltreffende ontmantelingstechnologieën. Ook in de toekomst blijven we in nieuwe installaties investeren. Investeren betekent innoveren. We streven naar innovatie in domeinen als nucleaire geneeskunde, duurzame kernenergie, ontmanteling en afval & berging. En dat doen we voor de maatschappij, voor de mensen.

Peter Baeten
Adjunct-directeur-generaal


 

Bekijk ook

Deel deze pagina