Skip to main content

Online training | Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III

06/02/2024 - 09/02/2024
Online training
Dutch

Overview

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling.

Eén van deze professionele profielen is de agent voor stralingsbescherming (Radiation Protection Officer - RPO), gedefinieerd als een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor bepaalde soort handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.

Deze opleiding omvat de theoretische basisopleiding, en bestaat uit 2 modules:

 • Basispricipes van ioniserende straling en stralingsbescherming (1 dag)
 • Specifieke onderwerpen in volgende twee domeinen (halve dag per domein):
  • Stralingsbescherming voor radioactieve bronnen;
  • Stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden.            

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren (zowel medische als industriële toepassingen). Afhankelijk van de deelnemers kan er dieper worden ingegaan op bepaalde toepassingen.

Na afloop van iedere module volgt een kennistest. Deze theoretische basisopleiding dient vervolledigd te worden met een aanvullende en praktische opleiding onder verantwoordelijkheid van de exploitant en goedgekeurd door de deskundige in stralingsbescherming verbonden aan de inrichting.

Deze training zal online plaatsvinden. Registratie is nog steeds verplicht en kan gebeuren via de registratie knop. Geregistreerde deelnemers zullen tijdig een link ontvangen voor deze online training.  

Topics

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze basisopleiding:

 • Inleiding ioniserende straling en interactie straling met materie;
 • Biologische effecten van ioniserende straling;
 • Inleiding detectie en dosimetrie;
 • Individuele en collectieve beschermingsmiddelen;
 • Radiologische risico analyse;
 • Regelgeving in stralingsbescherming.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van radioactieve bronnen:

 • Inleiding radioactiviteit;
 • Goede praktijk wanneer men werkt met radioactieve bronnen;
 • Transport van radioactieve materialen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van toestellen die ioniserende straling uitzenden:

 • Röntgentechnologie: werking en goede praktijk;
 • Organisatie van controle in kader van de reglementaire opdrachten van de RPO.

Een evaluatie is voorzien op het einde van elke module.

Audience

Deze basisopleiding is bedoeld voor professionelen die werken met toestellen die ioniserende straling kunnen voortbrengen en/of radioactieve bronnen en die zullen worden aangesteld als agenten voor stralingsbescherming (RPO) binnen een vergunde inrichting van klasse II of III.

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren (zowel medische als industriële toepassingen). Afhankelijk van de deelnemers kan er dieper worden ingegaan op bepaalde toepassingen.

Programme

The full programme can be downloaded here:

Programma online RPO Klasse II en III_20240206.pdf

Required Knowledge

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar een basisnotie van wetenschappelijke concepten in chemie, fysica en biologie wordt verondersteld.

Preparation

Er is geen voorbereiding nodig voor deze opleiding.

Learning outcomes

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen
 • Het onderscheid te maken tussen risico’s van bestraling en besmetting
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling
 • De individuele en collectieve beschermingsmiddelen tegen externe bestraling, inwendige en uitwendige besmetting op te sommen
 • De werking en goede praktijk toe te lichten inzake het gebruik van röntgentoestellen
 • Voorbeelden te kunnen geven van goede praktijk bij werken met radioactieve bronnen, zoals beheer van besmettingen, gebruik van PBMs, inventarisatie en werkprocedures bij gebruik van radioactieve bronnen, en het beheer van radioactief afval
 • De algemene principes in stralingsbescherming te verklaren
 • De verschillende methoden van risicoanalyse te beschrijven
 • Voorbeelden te geven van risicoanalyses in stralingsbescherming
 • Het vergunningenstelsel te beschrijven
 • De wetgeving inzake transport van radioactieve materialen te beschrijven, inclusief de gerelateerde werkprocedures
 • De organisatie van de fysische controle toe te lichten, met inbegrip van de bescherming van werknemers en externe werkers
 • De reglementaire opdrachten van een agent stralingsbescherming te beschrijven
 • De grote lijnen van de wetgeving en werkprocedures te verklaren in verband met transport van radioactieve materialen

Op vlak van vaardigheden

 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire en radiologische toepassingen

Price

Track 1:  Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor radioactieve bronnen (3 halve dagen - 6, 7 en 8 februari 2024): 700,00 EUR exclusief BTW


Track 2:  Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden (3 halve dagen - 6, 7 en 9 februari 2024): 700,00 EUR exclusief BTW


Track 3: Module basisprincipes stralingsbescherming + module stralingsbescherming voor radioactieve bronnen + module stralingsbescherming voor toestellen die ioniserende straling uitzenden (4 halve dagen - 6, 7, 8 en 9 februari 2024): 930,00 EUR exclusief BTW


Registration info

Inschrijven kan via bovenstaande registratieknop, tot 26 januari 2024. Geregistreerde deelnemers ontvangen tijdig een link naar deze online training.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot 27 januari 2024. 

U kan zich registreren voor:

 • Track 1: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen (6, 7 en 8 februari 2024)
 • Track 2: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (6, 7 en 9 februari 2024)
 • Track 3: module basisprincipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (6, 7, 8 en 9 februari 2024)

Gelieve bij uw registratie aan te duiden welke track u zal volgen.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

Share this event