Skip to main content

Basisopleiding stralingsbescherming

18/10/2021 - 22/10/2021
Lakehouse
-
Boeretang 201
Mol
Dutch

Overview

Stralingsbescherming voor werknemers, publiek en omgeving vormt een grote uitdaging in de industriële toepassingen van stralingsbescherming. Het gebruik van toestellen die ioniserende straling uitzenden en het werken met radioactieve stoffen is niet zonder risico. Maatregelen op vlak van stralingsbescherming dienen genomen te worden om de mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van een blootstelling te vermijden,te  beperken en te beheren.

Deze 5-daagse opleiding biedt een inzicht in verschillende onderwerpen verbonden aan stralingsbescherming, zoals nucleaire en stralingsfysica, radiobiologie, detectie en dosimetrie. In aanvulling van het wettelijke en wetenschappelijke kader in stralingsbescherming wordt het beheer van natuurlijke en kunstmatige stralingsbronnen in industrie en geneeskunde besproken, inclusief aspecten gerelateerd aan afval en berging, alsook noodplanning.

De theoretische lessen worden aangevuld met praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een technisch bezoek aan verschillende laboratoria van SCK CEN verrijkt en illustreert de verworven kennis met de praktijk van reële situaties en demonstreert de vertaling naar een praktische ALARA aanpak.
Vermits het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en discussiëren over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging en het gebruik van nucleaire technologie.

Topics

 • Inleiding ioniserende straling en radioactief verval;
 • Interactie tussen straling en materie;
 • Toepassingen van ioniserende straling;
 • Dosimetrische begrippen;
 • Gezondheidseffecten van ioniserende straling;
 • Effecten van ioniserende straling op het leefmilie;
 • Natuurlijke gronnen van ioniserende straling en radon;
 • NORM;
 • Systeem van stralingsbescherming | Internationaal kader, nationale implementatie en praktische implementatie ALARA;
 • Praktijkoefeningen;
 • Bezoeken labo's;
 • Stralingsbescherming in medische blootstellingen;
 • Detectieprincipes en stralingsmetingen;
 • Beheer van radioactief afval;
 • Ethische aspecten van het stralingsbescherming;
 • Incidenten en accidenten | noodplanning;
 • Nucleaire noodplanning en demo interventievoertuig.

Audience

Master- of doctoraatsstudenten of professionals die met radioactief materiaal werken of nucleaire activiteiten leiden en inzicht moeten hebben in de fundamentele en praktische aspecten van de stralingsbescherming.

Deze opleiding komt in aanmerking voor 30 uur nascholing in de stralingsbescherming met het oog op de verlenging van het certificaat van arbeidsgeneesheer  (Art. 75 KB 20 juli 2001).  Afhankelijk van de relevantie voor de persoonlijke functie komt deze opleiding ook in aanmerking als permanente professionele nascholing voor deskundigen fysische controle  (Art. 73 KB 20 juli 2001). Na de opleiding wordt een certificaat van aanwezigheid afgeleverd.

Programme

The full programme can be downloaded here:

Programma_Basisopleiding stralingsbescherming_20211018.pdf

Required Knowledge

Er is geen voorkennis vereist.

Preparation

Er is geen voorbereiding nodig.

Learning outcomes

Na het volgen van deze cursus, zal de deelnemer in staat zijn om

Op vlak van kennis

 • De oorsprong en de eigenschappen van ioniserende straling te beschrijven
 • Voorbeelden te kunnen geven van toepassingen van ioniserende straling
 • De interactiemechanismen tussen verschillende soorten straling en materie kunnen benoemen
 • De voornaamste effecten gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen classificeren op vlak van gezondheid en leefmilieu
 • De fundamentele principes van het stralingsbeschermingssysteem en haar toepassing, zoals bepaald in nationale en internationale regelgeving, te definiëren
 • Inzicht te verwerven in de organisatie van de stralingsbescherming in normale en accidentele omstandigheden
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden te beschrijven
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur te benoemen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling
 • De karakteristieken van radon en natuurlijke radioactieve materialen te beschrijven, inclusief het gebruik in NORM

Op vlak van kunde

 • Verschillende meettoestellen te kunnen gebruiken om stralingsbronnen te karakteriseren en dosissen te meten
 • Dosisbeperkende maatregelen te kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren en berekenen
 • Contextuele en ethische redeneringen te kunnen opbouwen in het kader van stralingsbeschermingsproblematieken

Op vlak van competenties (autonomie/verantwoordelijkheid)

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming te kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving
 • Zich bewust te zijn van de complexiteit van nucleaire toepassingen

Price

Inschrijvingsgeld:  2250,00 EUR (2722,00 EUR - 21% BTW inclusief)

Deze prijs omvat de cursus, het cursus materiaal, lunch , koffiepauzes en transport tussen Corbie hotel en SCK CEN.
De hotelkamers zijn gereserveerd bij het Corbie hotel in Mol (zie ‘Accommodation’).

Registration info

Inschrijven kan, via de registratie knop, tot en met 17 september 2021.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot en met 17 september 2021. Aanvraag tot annulatie moet via email gestuurd worden naar  academy [at] sckcen [dot] be en mol [at] corbiehotel [dot] com. Het nalaten van annulatie of annulatie na 17 september 2021 induceert de volledige kost van de cursus en het hotel.

Tijdens de opleiding ligt de nadruk op interactie en dialoog. Het aantal deelnemers wordt daarom beperkt tot 25.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

We hechten veel belang aan de veiligheid van onze deelnemers. SCK CEN heeft ten allen tijde het recht om het programma te wijzigen of de training te annuleren of uit te stellen op basis van verdere instructies van de Belgische regering of interne instructies van de Algemene Directie van SCK CEN met betrekking tot de huidige COVID-19-pandemie.

Accommodation

Er zijn hotelkamers gereserveerd bij hotel Corbie in Mol van zondag 17 oktober tot en met donderdag 21 oktober 2021 (ontbijt inbegrepen – 5 nachten). 
De hotelreservering dient u voor 17 september 2021 per e-mail te bevestigen aan mol [at] corbiehotel [dot] com en academy [at] sckcen [dot] be. Vermeld uw contactgegevens, de in- en uitcheckdatum en de naam van de cursus 'Basisopleiding stralingsbescherming'.

Gelieve aan te geven of u in een tweepersoonskamer (495 EUR voor 2 personen) of een eenpersoonskamer (370 EUR) wil verblijven. In een tweepersoonskamer (2 eenpersoonsbedden) deelt u de kamer met een persoon van hetzelfde geslacht. U betaalt uw verblijft rechtstreeks aan het hotel.

Transactions

View the transactions of the “Basisopleiding stralingsbescherming” (only for registered participants).

Share this event