Skip to main content

Basisopleiding stralingsbescherming

Register
18/10/2021 - 22/10/2021
Lakehouse
-
Boeretang 201
Mol
Dutch

Overview

Sinds de eerste ontdekkingen van Marie Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford en vele anderen werd een diep inzicht ontwikkeld in de risico's en voordelen van de toepassing van radioactiviteit in de dagelijkse commerciële en onderzoekspraktijk. Het wetenschappelijke domein van de stralingsbescherming evolueert voortdurend, gedreven door nieuw onderzoek en door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de dagelijkse industriële en medische sector. Daarnaast ijveren nationale en internationale normen, reglementen en richtlijnen voor de toepassing van dagelijkse praktijken en procedures die de bescherming van de werknemers, het publiek en het milieu waarborgen.

Deze 5-daagse opleiding behandelt de basisfysica van radioactieve verschijnselen en geeft een overzicht van de meest courante toepassingen. Ze presenteert de recentste kennis inzake persoonlijke en omgevingsdosimetrie, detectietechnieken, aspecten rond noodplanning en de biologische effecten van ioniserende straling. Ook de wettelijke aspecten van het gebruik van radioactiviteit komen aan bod.

De theoretische lessen worden aangevuld met praktische oefeningen in het gebruik van meetapparatuur en de correcte toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een technisch bezoek aan één van de laboratoria van
SCK CEN verrijkt en illustreert de verworven kennis met de praktijk van reële situaties.
Vermits het werken met nucleaire technologie niet alleen technische kennis maar ook inzicht in maatschappelijke problemen vereist, is een module voorzien waarin we nadenken en discussiëren over de filosofische en ethische aspecten van de rechtvaardiging.

Topics

 • Basisbegrippen kernfysica;
 • Interactie tussen straling en materie;
 • Toepassingen van ioniserende straling;
 • Dosimetrische begrippen;
 • Meten van stralingsdosis;
 • Praktijkoefeningen;
 • Wetgeving en praktijk van de ALARA-filosofie;
 • Biologische effecten van ioniserende straling;
 • Ethische aspecten van het stralingsbescherming;
 • Natuurlijke radioactieve materialen en radon;
 • Incidenten en accidenten - noodplanning;
 • PBMs en besmetting.

Audience

Master- of doctoraatsstudenten of professionals die met radioactief materiaal werken of nucleaire activiteiten leiden en inzicht moeten hebben in de fundamentele en praktische aspecten van de stralingsbescherming.

Deze opleiding komt in aanmerking voor 30 uur nascholing in de stralingsbescherming met het oog op de verlenging van het certificaat van arbeidsgeneesheer  (Art. 75 KB 20 juli 2001).  Afhankelijk van de relevantie voor de persoonlijke functie komt deze opleiding ook in aanmerking als permanente professionele nascholing voor deskundigen fysische controle  (Art. 73 KB 20 juli 2001). Na de opleiding wordt een certificaat van aanwezigheid afgeleverd.

Programme

The full programme can be downloaded here:

Programma_Basisopleiding stralingsbescherming_20211018.pdf

Required Knowledge

Er is geen voorkennis vereist.

Preparation

Er is geen voorbereiding nodig.

Learning outcomes

Na het volgen van deze cursus, zal de deelnemer:

Op vlak van kennis

 • kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling;
 • de interactiemechanismen tussen verschillende soorten straling en materie kunnen benoemen en uitleggen;
 • de voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen;
 • de fundamentele principes van het stralingsbeschermingssysteem en haar toepassing, zoals bepaald in nationale en internationale regelgeving, kennen en kunnen verklaren;
 • inzicht verwerven in de organisatie van de stralingsbescherming in normale en accidentele omstandigheden;
 • de betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen;
 • verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van metingen (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling;
 • de karakteristieken van radon en natuurlijke radioactieve materialen kennen.

Op vlak van kunde

 • verschillende meettoestellen kunnen gebruiken om stralingsbronnen te karakteriseren en dosissen te meten;
 • dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren en berekenen;
 • contextuele en ethische redeneringen kunnen opbouwen in het kader van stralingsbeschermingsproblematieken.

Op vlak van competenties (autonomie/verantwoordelijkheid)

 • de voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving;
 • zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire toepassingen.

Price

Inschrijvingsgeld:  2100,00 EUR (2541,00 EUR - 21% BTW inclusief)

Deze prijs omvat de cursus, het cursus materiaal, lunch , koffiepauzes en transport tussen Corbie hotel en SCK CEN.
De hotelkamers zijn gereserveerd bij het Corbie hotel in Mol (zie ‘Accommodation’).

Registration info

Inschrijven kan, via de registratie knop, tot en met 17 september 2021.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot en met 17 september 2021. Aanvraag tot annulatie moet via email gestuurd worden naar  academy [at] sckcen [dot] be en mol [at] corbiehotel [dot] com. Het nalaten van annulatie of annulatie na 17 september 2021 induceert de volledige kost van de cursus en het hotel.

Tijdens de opleiding ligt de nadruk op interactie en dialoog. Het aantal deelnemers wordt daarom beperkt tot 25.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

We hechten veel belang aan de veiligheid van onze deelnemers. SCK CEN heeft ten allen tijde het recht om het programma te wijzigen of de training te annuleren of uit te stellen op basis van verdere instructies van de Belgische regering of interne instructies van de Algemene Directie van SCK CEN met betrekking tot de huidige COVID-19-pandemie.

Accommodation

Er zijn hotelkamers gereserveerd bij hotel Corbie in Mol van zondag 17 oktober tot en met donderdag 21 oktober 2021 (ontbijt inbegrepen – 5 nachten). 
De hotelreservering dient u voor 17 september 2021 per e-mail te bevestigen aan mol [at] corbiehotel [dot] com en academy [at] sckcen [dot] be. Vermeld uw contactgegevens, de in- en uitcheckdatum en de naam van de cursus 'Basisopleiding stralingsbescherming'.

Gelieve aan te geven of u in een tweepersoonskamer (495 EUR voor 2 personen) of een eenpersoonskamer (370 EUR) wil verblijven. In een tweepersoonskamer (2 eenpersoonsbedden) deelt u de kamer met een persoon van hetzelfde geslacht. U betaalt uw verblijft rechtstreeks aan het hotel.

Share this event