Skip to main content

Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III

29/10/2020 - 30/10/2020
Lakehouse
Boeretang 201
Mol
Néerlandais

Général

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling.
Eén van deze professionele profielen is de agent voor stralingsbescherming (Radiation Protection Officer - RPO), gedefinieerd als een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor bepaalde soort handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een Technisch Reglement ontworpen die de opleidingsvoorwaarden voor RPOs beschrijft, waarin men een onderscheid maakt tussen verschillende klasses van installaties en het gebruik van toestellen die ioniserende straling voortbrengen vs het gebruik van radioactieve bronnen. Deze opleidingsvoorwaarden omvatten een basisopleiding, een aanvullende opleiding en een praktische opleiding die allen dienen goedgekeurd te worden door de deskundige in stralingsbescherming (Radiation Protection Expert – RPE) verbonden aan de inrichting.

Deze opleiding omvat de theoretische basisopleiding, en bestaat uit 2 modules:

 • Basispricipes van ioniserende straling en stralingsbescherming (1 dag)
 • Specifieke onderwerpen in volgende twee domeinen (halve dag per domein):
           -  toestellen die ioniserende straling voortbrengen; 
           -  het gebruik van radioactieve bronnen.

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren. Tijdens deze opleidingssessie wordt voornamelijk gefocust op medische toepassingen.

Na afloop van iedere module volgt een kennistest. Deze theoretische basisopleiding dient vervolledigd te worden met een aanvullende en praktische opleiding onder verantwoordelijkheid van de exploitant en goedgekeurd door de deskundige in stralingsbescherming verbonden aan de inrichting.

Sujets

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze basisopleiding:

 • Inleiding ioniserende straling en interactie straling met materie;
 • Biologische effecten van ioniserende straling;
 • Inleiding detectie en dosimetrie;
 • Individuele en collectieve beschermingsmiddelen;
 • Radiologische risico analyse;
 • Regelgeving in stralingsbescherming.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van toestellen die ioniserende straling uitzenden:

 • Röntgentechnologie: werking en goede praktijk;
 • Organisatie van de taken van de agent stralingsbescherming.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de specifieke opleidingsmodule voor het gebruik van radioactieve bronnen:

 • Inleiding radioactiviteit;
 • Goede praktijk wanneer men werkt met radioactieve bronnen;
 • Transport van radioactieve materialen;
 • Organisatie van de taken van de agent stralingsbescherming.

Een evaluatie is voorzien op het einde van elke module.

event.full.audience.title

Deze basisopleiding is bedoeld voor professionelen die werken met toestellen die ioniserende straling kunnen voortbrengen en/of radioactieve bronnen en die zullen worden aangesteld als agenten voor stralingsbescherming (RPO) binnen een vergunde inrichting van klasse II of III.

Tijdens deze opleiding wordt een algemene benadering vooropgesteld die van toepassing is in verschillende sectoren. In deze opleidingssessie ligt de focus op medische toepassingen.

Programme

Le programme complet peut être téléchargé ici:

AC_Programma_RPOmed_202001029.pdf

event.full.required_knowledge.title

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar een basisnotie van wetenschappelijke concepten in chemie, fysica en biologie wordt verondersteld.

event.full.preparation.title

Er is geen voorbereiding nodig voor deze opleiding.

event.full.learning_outcomes.title

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis:

 • Kennis en begrip hebben van de oorsprong, de eigenschappen en de toepassingen van ioniserende straling.
 • De voornaamste gezondheidsrisico’s gerelateerd aan een blootstelling aan ioniserende straling kunnen benoemen.
 • Het onderscheid maken tussen risico’s van bestraling en besmetting.
 • De betekenis van de verschillende dosimetrische grootheden begrijpen.
 • Verschillende meetmethodes en de bijhorende apparatuur kennen voor verschillende types van meting (omgevingsdosimetrie, inwendige en uitwendige personendosimetrie) van verschillende soorten straling.
 • De individuele en collectieve beschermingsmiddelen tegen externe bestraling, inwendige en uitwendige besmetting opsommen.
 • De werking en goede praktijk toe lichten inzake het gebruik van röntgentoestellen.
 • Voorbeelden kunnen geven van goede praktijk bij werken met radioactieve bronnen, zoals beheer van besmettingen, gebruik van PBMs, inventarisatie en werkprocedures en het beheer van radioactief afval.
 • De algemene principes in stralingsbescherming verklaren.
 • De verschillende methoden van risicoanalyse beschrijven.
 • Voorbeelden geven van risicoanalyses in stralingsbescherming.
 • Het vergunningenstelsel beschrijven.
 • De wetgeving inzake transport van radioactieve materialen beschrijven, inclusief de gerelateerde werkprocedures.
 • De organisatie van de fysische controle toelichten, met inbegrip van de bescherming van werknemers en externe werkers.
 • De reglementaire opdrachten van een agent stralingsbescherming beschrijven.
 • De grote lijnen van de wetgeving en werkprocedures verklaren in verband met transport van radioactieve materialen.

Op vlak van vaardigheden:

 • Dosisbeperkende maatregelen kunnen aanwenden zoals blootstellingstijd reduceren, afstand vergroten en de juiste afscherming selecteren.

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid:

 • De voornaamste principes van operationele stralingsbescherming kunnen toepassen in een dagelijkse werkomgeving.
 • Zich bewust zijn van de complexiteit van nucleaire en radiologische toepassingen.

event.full.price.title

Track 1: Module basispricipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen (1,5 dag, inclusief lunch dag 1): 580,80 EUR inclusief BTW (480,00 EUR + 21% BTW)

Track 2:  Module basispricipes stralingsbescherming + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (1,5 dag, inclusief lunch dag 1): 580,80 EUR inclusief BTW (480,00 EUR + 21% BTW)

Track 3: Module basispricipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (2 dagen, inclusief lunch dag 1 & 2): 774,40 EUR inclusief BTW (640,00 EUR + 21% BTW)

event.full.registration_info.title

Inschrijven kan via bovenstaande registratieknop, tot 9 oktober 2020.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot 9 oktober 2020. 

U kan zich registreren voor:

 • Track 1: module basispricipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen (deel1 + deel 2A: 1,5 dag, inclusief lunch dag 1)
   
 • Track 2: module basispricipes stralingsbescherming + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (deel1 + deel 2B: 1,5 dag, inclusief lunch dag 1)
   
 • Track 3: module basispricipes stralingsbescherming + module werken met radioactieve bronnen + module werken met toestellen die ioniserende straling uitzenden (2 dagen, inclusief lunch dag 1 & 2)

Gelieve bij uw registratie aan te duiden of u deel 2A, deel 2B of volledig deel 2 van de modules wenst te volgen. Het is niet mogelijk om enkel deel 1 te volgen.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

Partager cet événement