NOMAD ontwikkelt technieken om staat kuipstaal nauwkeurig op te volgen

2018-07-02

Van 13 tot 15 juni bracht het SCK•CEN de partners van het Europese onderzoeksproject ‘NOMAD’ samen om de volgende fases gedetailleerd te bepalen. Het project draagt bij aan het Europese streven om de veiligheid en betrouwbaarheid van kernreactoren van de tweede en derde generatie te garanderen.

Op dit moment zijn er bijna 200 kernreactoren operationeel in Europa. Na de beslissing van meerdere Europese landen om de uitbating van de kerncentrales te verlengen, werd de veiligheid hiervan een prioriteit voor de Europese Unie. “Na verloop van tijd verandert het kuipstaal door de radioactieve straling. Het is daarom belangrijk dat we deze verandering kunnen onderzoeken en nauwkeurig kunnen voorspellen. Daarvoor werd het Horizon 2020-project NOMAD in het leven geroepen”, aldus Madalina Rabung (Fraunhofer IZFP) coördinator van het NOMAD-project.

NOMAD werd gelanceerd in juni 2017 en brengt een multidisciplinair team van tien partners uit zeven verschillende landen samen om een innovatief evaluatiesysteem te ontwikkelen, dat een beter inzicht in de huidige staat van het materiaal in de individuele kernreactoren geeft. Het project draagt zo bij aan het streven van de Europese Unie om de veiligheid en betrouwbaarheid van kernreactoren van de 2e en 3e generatie te garanderen. “We zullen een technologie ontwikkelen waarbij we proefstukken uit hetzelfde materiaal als de reactorkuip aan realistische bestralingsomstandigheden blootstellen en hierop nieuwe evaluatietechnieken testen. Door met proefstukken te werken, kunnen we ze op vastgestelde tijdstippen verwijderen en dus op een meer regelmatige basis controles uitvoeren.” Bedoeling is om later met de technologie in de reactorkuip zelf te meten.

Eerste testen bij het SCK•CEN

Het SCK•CEN, lid van het NOMAD-project, nodigde de partners van 13 tot 15 juni 2018 uit op de site van Mol om de eerste fase van de testen te bepalen. De testen zullen in de installaties van het SCK•CEN uitgevoerd worden. “SCK•CEN zal de verschillende kuipstaalsoorten leveren, selecteren en testen. In onze onderzoeksreactor BR2 zullen we bestralingscondities van bestaande kernreactoren simuleren om de materialen op het einde van hun levensduur te bestuderen”, legt Inge Uytdenhouwen (SCK•CEN) uit.

Na de meeting brachten de partners nog een bezoek aan het Laboratorium voor Hoge en Middelhoge Activiteit (LHMA), waar bestraalde reactormaterialen en splijtstoffen in afgeschermde cellen bestudeerd worden. “Tijdens het project zullen we hier de bestraalde kuipstaalmaterialen aan de nieuwe evaluatietechnieken onderwerpen, meer specifiek niet-destructieve testen”, verduidelijkt Inge. “Met destructieve testen meten we hoe materiaaleigenschappen veranderen door proefstukken te breken. Bij niet-destructieve testen gebruiken we andere technieken zoals elektrische en ultrasone golven en kunnen we de proefstukken bestuderen zonder ze te beschadigen. Het voordeel van die technieken is dat we de reactorkuipwand in de toekomst direct en overal kunnen controleren.”

--------------------------------------------

Horizon 2020-project
Het project heeft financiering ontvangen van het Euratom onderzoeks- en trainingsprogramma 2014-2018 onder grant agreement nr. 755330.