SCK•CEN ondertekent samenwerkingsakkoord met twee Japanse onderzoekscentra

2016-10-12

 

Derrick Gosselin, voorzitter van de raad van bestuur van het SCK•CEN en Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN ondertekenden tijdens de Koninklijke missie aan Japan een samenwerkingsakkoord tussen Japan en België op het gebied van nucleaire wetenschappen en technologieën.

De Memorandum of Understanding tussen het SCK•CEN en het CRIEPI (Central Research Institute of Electric Power Industry) is gericht op het onderzoek naar de verschillende veiligheidsaspecten van reactordrukvaten, inclusief materiaaltesten. Hiervoor zal het SCK•CEN zijn recent gemoderniseerde BR2-reactor inzetten; CRIEPI stelt micro-structurele analyse-instrumenten ter beschikking. Het onderzoek naar de structurele integriteit bij reactordrukvaten is van cruciaal belang om een veilige exploitatie van Belgische en Japanse kernenergiecentrales te kunnen garanderen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het SCK•CEN en diens Japanse collega JAEA (Japan Atomic Energy Agency) is een verlenging van een akkoord dat in 2006 en in 2012 reeds werd ondertekend (zie ook nieuws 4 januari 2012). Beide partners zullen intensief blijven samenwerken in diverse domeinen waaronder versneller aangedreven systemen zoals MYRRHA, berging van hoogradioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties, de kerncentrale Fukushima in het bijzonder.

 BR2 reactor in operation