Reactie op de verklaringen van een Texaanse professor

2016-08-10

Het SCK•CEN wenst te reageren op de verklaringen van een Texaanse professor die deze ochtend in de pers zijn verschenen.

Sinds zijn activering in 1962 gebruikt onderzoeksreactor BR2 hoogverrijkt uranium van buitenlandse leveranciers. Elke radioactieve materie die gebruikt wordt voor medische of industriële toepassingen of in het kader van onderzoek, moet bij transport een bijzondere machtiging krijgen. Deze machtiging wordt enkel verleend wanneer het transport voldoet aan een strikt veiligheidsreglement. Het SCK•CEN respecteert alle regels over veiligheid en beveiliging opgelegd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het terrein van het SCK•CEN geniet dezelfde beveiliging en bescherming als kerncentrales, met permanente aanwezigheid van militairen.

Eind 2014 heeft het SCK•CEN een exportlicentie aangevraagd voor het transport van hoogverrijkt metaal uranium vanuit de VS naar een Europese leverancier die verantwoordelijk is voor het omzetten van de grondstof naar splijtstofelementen. Het zijn deze splijtstofelementen die geleverd werden aan België. Het is uiterst complex deze splijtstofelementen te gebruiken om nucleaire wapens te vervaardigen.

Omdat  begin 2016  gekozen werd voor een leverancier uit de VS die de finale splijtstofelementen rechtstreeks aanmaakt werd de oorspronkelijke aanvraag ingetrokken en een nieuwe ingediend door het SCK•CEN. Dus, in tegenstelling tot de verklaringen van de Texaanse professor, heeft geen enkele van zijn petities ook maar een vorm van impact gehad op het uitstellen van een levering. Het intrekken van de leveringsaanvraag is enkel te wijten aan een verandering van leverancier, met een nieuwe aanvraag als gevolg.

Ter herinnering: België verbindt zich er al meerdere jaren toe enkel nog laagverrijkt uranium te zullen gebruiken in BR2 zodra een technologische oplossing bestaat. Een belangrijk onderzoeksprogramma over die overgang wordt samen met externe partners waaronder de VS, gevoerd binnen het SCK•CEN. 

De BR2 onderzoeksreactor speelt een cruciale rol in de productie van medische radio-isotopen, essentieel bij het opsporen en behandelen van kankers. BR2 representeert ongeveer 25% van de productie van medische radio-isotopen wereldwijd, mogelijks tot 65% in periodes van grote vraag. Daarmee ligt de reactor aan de basis van de behandeling van miljoenen patiënten per jaar in de hele wereld.