Jonge generatie sterk gemotiveerd voor nucleair onderzoek

2015-12-22

Aantal deelnemers voor de SCK•CEN Academy is bijna verdubbeld op 3 jaar tijd

PhD 100 event  

Lieven, Alessandro, Ying of Marlies. Ingenieurs, biologen, ecologen, juristen of ondernemers in wording. Zij zijn tussen 25 en 35 jaar oud en hebben er allemaal voor gekozen om zich te specialiseren in nucleair onderzoek en haar toepassingen. En allemaal met dezelfde motivatie: de grenzen van de kennis nog verder verleggen en oplossingen vinden voor de grote technologische en maatschappelijke uitdagingen van morgen. Omwille van de steeds toenemende vraag lanceerde het SCK•CEN in 2012 de Academy for Nuclear Science and Technology, met het doel een nog groter en meer gediversifieerd gamma opleidingen aan te bieden. Drie jaar later is het aantal deelnemers aan nucleaire opleidingen bijna verdubbeld en werd de kaap van het 100ste PhD-diploma gerond. 

Elk jaar trekt het SCK•CEN steeds meer studenten en professionals van over de hele wereld aan, die zich hier komen vervolmaken in nucleaire thema's zoals reactortechnologie, materiaalkennis, stralingsbescherming, afvalbeheer, ontmanteling of radiobiologie en -ecologie. “Dankzij de unieke installaties en de talrijke onderzoeksdomeinen kan ik hier een degelijke ervaring opdoen om de uitdagingen van de sector aan te pakken”, getuigt Alessandro Marino, die in september 2015 zijn PhD diploma behaalde. “Door de uitstap uit de kernenergie in diverse landen zal expertise op het vlak van ontmanteling nodig zijn. Het MYRRHA-project reikt ook oplossingen aan voor twee grote uitdagingen: het beheer van nucleair afval en de productie van radio-isotopen.”

100ste PhD diploma in 2015

Van de 104 PhD’s die ondertussen hun opleiding beëindigd hebben, ging bijna de helft aan de slag bij het SCK•CEN om hun veelbelovend onderzoek verder te zetten. De andere helft vindt ook snel een baan in een aantal sectoren, waaronder medisch onderzoek. Dat is ook het geval voor Marlies Gijs. “Het onderzoek naar straling is onontbeerlijk voor de geneeskunde om nieuwe behandelingen tegen ziektes als kanker te ontwikkelen.” 

Andere studenten hebben hun ervaring omgezet in de praktijk en hebben een eigen bedrijf gestart. “Na mijn PhD heeft het SCK•CEN me begeleid bij de ontwikkeling en de commercialisering van mijn project”, vertelt Ying Cao. “Binnen de nucleaire technologie kan men massa’s nieuwe toepassingen ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor een hele reeks domeinen, waaronder de geneeskunde, de ruimtevaart of de afvalverwerking. Al deze ontwikkelingen, die cruciaal zijn voor de samenleving, zijn alleen mogelijk dankzij de inzet van meerdere generaties onderzoekers.” 

Het recordjaar 2015

Op nauwelijks drie jaar tijd is het aantal deelnemers aan opleidingen van de SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology bijna verdubbeld. In 2012 volgden 502 studenten en professionals een opleiding, in 2015 waren dat er niet minder dan 858. Ook de thesisbegeleidingen, van Bachelor over Master tot PhD-niveau, kennen veel succes, met elk jaar een stijgend aantal kandidaturen dankzij een vruchtbare samenwerking met de universiteiten. Sinds 1992 heeft het SCK•CEN iets meer dan 200 PhD-studenten begeleid, en 2015 blijkt een recordjaar te worden. “2015 is op meerdere vlakken een uitzonderlijk jaar”, vertelt Michèle Coeck, directrice van de Academy en zelf ex-promovendus aan het SCK•CEN. “De Academy verwelkomde 76 stagiairs en 47 Bachelor of Master studenten die aan hun proefschrift werken, en aanvaardde een absoluut record van meer dan 20 nieuwe PhD-studenten. In 2015 hebben we de kaap van 100 gediplomeerde studenten overschreden.”

Italië, Brazilië, Rusland of Finland: de ongeveer 150 kandidaturen die de Academy elk jaar ontvangt voor het PhD-programma komen van zowat overal ter wereld, maar ook uit België. Iets meer dan zes op tien (65 %) van de gediplomeerde promovendi zijn Belgen. “België beschikt over een uitzonderlijke expertise die we absoluut moeten overdragen aan de volgende generaties”, bevestigt Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN. “Met onze opleidingen en ons omkaderingsprogramma voor PhD’s willen wij ervoor zorgen dat de noodzakelijke competenties behouden blijven, zowel in België als in het buitenland. Verder willen we ook het onderzoek bevorderen om nieuwe technologi

Meer informatie

SCK•CEN Academy website: academy.sckcen.be