Opstart van reactor Atucha II bekroont lange, vruchtbare Belgisch-Argentijnse samenwerking

2014-06-18

Op 3 juni jongstleden werd in Argentinië de kernreactor Atucha II met succes opgestart. Het Studiecentrum voor Kernenergie, dat sinds de herstart van het project in 2005 nauw samenwerkt met de exploitant en met de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteiten, juicht deze realisatie toe. Als wereldspecialist in het testen van nucleaire materialen heeft het SCK•CEN onder meer deelgenomen aan het supervisieprogramma en heeft het verscheidene veiligheids- en haalbaarheidsstudies voor de reactor Atucha II uitgevoerd.

De Argentijnse reactor Atucha II, die nu voor het eerst in de kritische modus werkt, wordt de derde Argentijnse reactor. De nieuwe zwaarwaterreactor (PHWR) zal nog een reeks tests ondergaan voor zijn commerciële exploitatie kan beginnen. Als bevoorrechte partner van het project feliciteert het SCK•CEN de teams van Argentijnse experts met wie het sinds de aanvang samenwerkt.

Argentinië deed al in 2002 een beroep op het SCK•CEN, dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise in het testen van materialen in kerncentrales, zowel in België als in het buitenland. Op verzoek van de exploitant NA-SA en de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteit heeft het SCK•CEN destijds een reeks monsters bestraald en studies uitgevoerd voor de reactor Atucha I. Die staafden de veiligheidsmarges voor het reactorvat voor meer dan 40 jaar exploitatie staafden.

De Belgisch-Argentijnse wetenschappelijke samenwerking hield daar niet bij op. In het kader van het supervisieprogramma voor Atucha II, heeft het SCK•CEN onder meer een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een veiligheidsrapport voor de Argentijnse autoriteiten opgesteld. In juli 2010 hebben de Belgische experts ter plekke met behulp van een robotarm capsules met monsters op de binnenwand van het reactorvat aangebracht. Na dat technologische hoogstandje heeft het SCK•CEN verder advies verleend, met diverse studies en diensten voor de reactoren Atucha I en II.