SCK•CEN coördineert transport van niet-gebruikt nucleair materiaal naar VS

2014-03-24

In 2012 heeft België op de Nucleaire Veiligheidstop in Seoel een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten om niet-gebruikte voorraden hoog aangerijkt uranium en plutonium te hergroeperen en te verschepen naar de Verenigde Staten. Onlangs werd in het kader van dit programma dergelijk nucleair materiaal afgevoerd bij het Studiecentrum voor Kernenergie. Het materiaal in kwestie werd in het verleden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft het Studiecentrum voor Kernenergie de coördinatie op zich genomen in de voorbereiding en uitvoering van de afvoer van deze materialen afkomstig van het SCK•CEN, Belgoprocess en JRC-IRMM.

Voor het materiaal getransporteerd kon worden, moest het verpakt worden volgens de standaarden van de Verenigde Staten. Gezien het bijzondere karakter van het materiaal en de vaak specifieke vorm, werd de operatie minutieus voorbereid en zeer zorgvuldig uitgevoerd door een gemeenschappelijk team dat speciaal voor deze opdracht was samengesteld. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren volgens de specifieke Amerikaanse verpakkingsvereisten, werd een aantal van onze experts getraind en gecertifieerd volgens de normen die van toepassing zijn in de VS. De hele operatie heeft een jaar in beslag genomen.

Dankzij de expertise en inzet van tientallen medewerkers en de uitstekende samenwerking met Amerikaanse collega’s en alle betrokken Belgische en internationale instellingen en overheden, is de verpakking en verscheping succesvol afgerond en is het materiaal intussen veilig op de definitieve bestemming aangekomen.