De Ministers Verwilghen en Rezende tekenen voor België (SCK•CEN) en Brazilië (CNEN) een samenwerkingsovereenkomst over nucleaire veiligheid

2005-11-23

2005-11-23

Op woensdag 23 november tijdens de Belgische economische missie naar Brazilië die geleid wordt door ZKH Prins Filip, ondertekenen Minister Verwilghen en zijn collega Minister Rezende een samenwerkingsovereenkomst over nucleaire veiligheid tussen het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) en de Braziliaanse Nucleaire Energiecommissie (CNEN). ZKH Prins Filip zal deze ondertekening bijwonen, samen met verscheidene vooraanstaande Belgische en Braziliaanse personaliteiten. De heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, is Voogdijminister van het SCK•CEN en Minister Rezende is verantwoordelijk voor Wetenschap en Technologie en heeft de bevoegdheid over CNEN.

Achtergrond

Het SCK•CEN heeft uitgebreide ervaring in Brazilië. Sinds 1996 heeft het onderzoekscentrum er commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Het stuurt regelmatig experten en er zijn bilaterale uitwisselingen met instituten die nauw verbonden zijn met, of afhangend van, het CNEN.
De nauwere samenwerking tussen SCK•CEN en CNEN versterkt de oorspronkelijke bilaterale overeenkomst uit 1985 tussen Brazilië en België op wetenschappelijk, technologisch en industriële vlak.

Onderwerpen van samenwerking

Deze overeenkomst gaat over nucleaire veiligheid en de toepassing van kernenergie in maatschappelijke ontwikkelingen, zoals daar zijn:

  • de veiligheid van de reactorkuipen van de huidige kerncentrales voor het veilig beheer van de levensduur van de reactoren;
  • de splijtstofcyclus met het oog op vreedzame toepassingen;
  • neutronenactiveringsanalyse voor medische toepassingen en zuiverheidscontrole van edelstenen;
  • de veilige ontmanteling van kerninstallaties;
  • nucleaire en radiologische bescherming van de bevolking bij respons op nucleaire ongevallen;
  • medische toepassingen van straling en radioactieve bronnen.