Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen voor duurzame oplossingen

Veel industriële spelers verwerken grondstoffen die natuurlijke radioactiviteit bevatten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ontginning van ertsen, de productie van brandstoffen of industriële mineralen, zoals fosfaat of klei. Dat kan leiden tot milieuverontreiniging en de noodzaak om saneringsmaatregelen te nemen om risico's te beperken.

Om als duurzaam beschouwd te worden, moet een saneringsproject niet alleen rekening houden met de milieu- en economische aspecten, maar ook met de sociale dimensie (gezondheid, cultuur, sociale relaties, samenhorigheidsgevoel, ...).

Onderzoek van SCK CEN toont aan hoe maatschappelijke prioriteiten, waarden en bekommernissen meewegen in beslissingen over bodemsanering.

Kies het antwoord dat bruggen helpt bouwen tussen wetenschap en maatschappij

 • Antwoord A

  Antwoord A

 • Antwoord B

  Antwoord B

 • Antwoord C

  Antwoord C

Milieu, economie en maatschappij zijn de 3 dimensies van duurzaamheid. Hoe denk je dat de 3 dimensies met elkaar verbonden zijn in een milieusaneringsproject?

 • In deze voorstelling beïnvloeden de milieuaspecten de economie, die op haar beurt de samenleving beïnvloedt. De drie dimensies van duurzaamheid beïnvloeden elkaar echter wederzijds. Daarom moeten ze op een evenwichtiger manier worden voorgesteld.

   

  Kan je een beter antwoord bedenken?

 • Hoewel je bij saneringsprojecten rekening moet houden met sociale aspecten, mogen deze niet stijgen boven milieu- of economische overwegingen. Om een evenwicht te vinden tussen maatschappelijke behoeften en technische oplossingen is het van belang zowel de plaatselijke bevolking als deskundigen op verschillende gebieden bij de discussie te betrekken.

  Duurzaam handelen betekent dat een evenwicht moet worden gevonden tussen verschillende prioriteiten. Kan je een beter antwoord bedenken?

 • Het doel van duurzame milieusanering is oplossingen te vinden die op een gelijkwaardige en alomvattende manier rekening houden met de economische, ecologische en sociale dimensies.

  Mooi werk! Neem een foto en laat de samenleving zien dat jij ook een bruggenbouwer bent.

Deel deze pagina