Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur en leiding

SCK CEN is een stichting van openbaar nut met een privaatrechtelijk statuut, die opereert onder de voogdij van de Belgische Minister voor Energie en minister van Economie. Verschillende groepen geven richting aan de koers, die we varen.

Dagelijkse leiding

Het managementcomité staat, onder aansturing van de directeur-generaal, in voor de dagelijkse leiding.

Directeur-generaal: Eric van Walle
Adjunct-directeur-generaal: Hamid Aït Abderrahim
Adjunct-directeur-generaal: Peter Baeten
Directeur Algemene Diensten & Administratie: Kathleen Overmeer
Directeur Nucleaire Materiaalwetenschappen: Sven Van den Berghe
Directeur Geavanceerde Nucleaire Systemen: Marc Schyns
Directeur MINERVA Design & Build: Adrian Fabich
Directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid: Hildegarde Vandenhove

Zij worden bijgestaan door:

Directeur Preventie en Bescherming op het Werk: Fernand Vermeersch
Directeur Business Development & Support: Pascal De Langhe

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft als hoogste orgaan de verantwoordelijkheid over de goede werking van ons onderzoekscentrum. De Raad van Bestuur bepaalt de strategische koers en heeft een aantal vaste bevoegdheden: het organigram, de jaarlijkse budgetten en rekeningen, het nemen van beslissingen met een grote financiële impact of strategisch belang.

Voorzitter: Derrick-Philippe Gosselin
Vice-voorzitters: Didier De Buyst en Georges Denef
Afgevaardigd bestuurder: Sigrid Jourdain​​​
Leden: Nele Geudens, Tessa Geudens, Anne Junion, Marie-Carmen Bex, Ronnie Belmans, Bart Martens, Jérémie Roland, Frank Wilrycx en Didier Hellin
Erelid van de Raad van Bestuur: Frank Deconinck
Regeringscommissarissen: Christophe Rappe en Maria-Antoinetta Simons
Directeur-generaal: Eric van Walle
Secretaris: Catherine Spect

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit leden van de Raad van Bestuur die de uitvoering van de genomen beslissingen opvolgen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden.

Voorzitter: Derrick-Philippe Gosselin
Vice-voorzitters: Didier Hellin en Patrick Lansens
Afgevaardigd bestuurder: Sigrid Jourdain 
Leden: Michel Giot, Cis Schepens en Raf Suys
Regeringscommissarissen: Christophe Rappe en Maria-Antoinetta Simons
Directeur-generaal: Eric van Walle
Secretaris: Catherine Spect

 

2021_WAC

Wetenschappelijk Adviescollege

Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) adviseert de Raad van Bestuur en het managementcomité. Dat adviesorgaan concentreert zich op de wetenschappelijke en sociale aspecten van de werking van ons onderzoekscentrum. Verder richten de adviezen zich op opleiding en training, communicatie, netwerking en het valoriseren van het geleverde wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) beoordeelt tenslotte ook de kwaliteit van onze onderzoeken.

Voorzitter: Prof. Dr. Thomas Pardoen
VicevoorzitterProf. Dr. Patrice Mégret
Wetenschappelijk secretaris: Dr. Michèle Coeck
Leden: Prof. Dr. Michel Bourguignon, Prof. Dr. Geert De Schutter, Prof. Dr. Em. Frank Deconinck, Mr. Marc Deffrennes, Prof. Dr. Tina Kyndt, Prof. Dr. Giuseppe Modolo, Prof. Dr. Gerda Neyens, Prof. Dr. Eric van Walle, Prof. Dr. Derrick Gosselin (represented by Prof. Dr. Em. Michel Giot)

Deel deze pagina