Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe je PhD-kandidatuur indienen?

Hou bij het indienen van je kandidatuur voor PhD-onderzoeken rekening met de volgende richtlijnen:

 1. Bekijk de praktische richtlijnen.
   
 2. Je kandidatuur indienen kan enkel online via de ‘apply here’-knop bij elk thesisonderwerp. Elke andere aanvraag – elektronisch of schriftelijk – wordt afgewezen.
   
 3. Het is verplicht voor het indienen van je aanvraag om eerst contact op te nemen met de mentor van SCK CEN voor meer informatie. Je vindt zijn/haar contactgegevens onder elk thesisonderwerp.
   
 4. Het online aanvraagformulier moet zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk worden ingevuld met minimaal volgende informatie:
  1. twee ondertekende referentiebrieven van wetenschappelijke medewerkers aan een universiteit of wetenschappelijk instituut. Het is belangrijk dat de universitaire begeleider van je masterthesis één van deze brieven onderschrijft (bv. de professor die je masterthesis promootte), tenzij deze persoon ook de promotor is van het PhD-thesisonderwerp waarvoor je je kandidaat stelt. In het laatste geval dien je dan op zoek te gaan naar een andere referentie. Gebruik het volgende sjabloon voor deze referentiebrieven.
    
  2. één ondertekende referentiebrief, ingevuld door de promotor van het PhD-onderwerp waarvoor je je aanmeldt. Je moet de doctoraatspromotor contacteren via de SCK CEN-mentor. Gebruik daarvoor het volgende sjabloon.
 5. Deze documenten dienen door de aanvrager te worden geüpload – dat geniet de sterke voorkeur van SCK CEN – of kunnen rechtstreeks door de referentiepersoon worden verstuurd naar academy [at] sckcen [dot] be. In het laatste geval moet je er rekening mee houden wij de e-mail uiterlijk één dag voor de uiterste datum van de indiening van dossiers moeten ontvangen (zie timing). De SCK CEN-mentor moet in cc van deze e-mail vermeld staan.
   
 6. Let op: alleen aanvragen waarbij alle vereiste documenten en informatie voor de deadline zijn ontvangen, worden in beraad genomen. (zie timing)
   
 7. Kandidaten kunnen zich voor maximaal twee onderwerpen uit de lijst met beschikbare onderwerpen aanmelden. Kandidaten moeten in dat geval voor elk onderwerp apart online solliciteren en dus twee sollicitatiedossiers indienen.
   
 8. Het aanvraagformulier wordt geëvalueerd door het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) van SCK CEN. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd om een mondelinge presentatie over het onderzoeksonderwerp te geven aan een jury van SCK CEN in Mol, België. De verschillende data voor deze presentaties zijn al vastgelegd (zie timing). Gelieve deze data al te reserveren in je agenda, aangezien de exacte datum en timing pas later door de SCK CEN Academy zal worden bepaald en niet kan worden gewijzigd. PhD onderwerpen in samenwerking met NIRAS/ONDRAF worden geëvalueerd door een jury bestaande uit deskundigen van NIRAS/ONDRAF, EURIDICE en SCK CEN.
   
 9. SCK CEN vergoedt geen reis- of verblijfkosten voor het bijwonen van de mondelinge presentatie. We bieden wel een digitaal conferentiesysteem aan voor kandidaten die moeilijk naar Mol kunnen reizen.
   
 10. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die in het laatste jaar een masterdiploma (of gelijkwaardig) met ten minste een onderscheiding hebben behaald. De periode tussen het behalen van de mastergraad en de geplande startdatum van het doctoraat mag niet langer zijn dan 5 jaar.
   
 11. De kennisdeling met landen die het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend of waarvan de reputatie inzake de vreedzame toepassingen van radioactiviteit, de wetenschappelijke integriteit of het respect voor de economische regels in een internationale context in vraag wordt gesteld, is in strijd met de belangen en waarden van SCK CEN. De evaluatie van de kandidatuur gebeurt geval per geval op basis van een continue interactie met het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België) en het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
   
 12. De definitieve beslissing over je aanvraag wordt genomen na de mondelinge presentatie en wordt aangekondigd volgens de vooropgestelde timing.
   
 13. Voor bijkomende vragen over je aanvraag en de aanvraagprocedure mail je best naar academy [at] sckcen [dot] be

Deel deze pagina