Hoofd van de expertisegroep ACcelerator Project (ACP) (m/v)

625
2019-04-30
Onbepaald
Geavanceerde Nucleaire Systemen

Functiebeschrijving

Het SCK•CEN ontwikkelt de multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA, een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS= Accelerator Driven System). Deze laatste bestaat uit een lineaire protonversneller van 600 MeV (linac) die een door lood-bismut gekoelde subkritische reactor aandrijft.

Volgens het gefaseerde implementatieplan van MYRRHA zal een eerste faciliteit, MINERVA genaamd, worden gebouwd in het SCK•CEN in Mol. MINERVA omvat het ontwerp, de bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van een unieke infrastructuur bestaande uit een 100 MeV proton-linac gekoppeld aan:
- een ISOL-doelstation, voor fundamenteel onderzoek en voor de productie van medische radio-isotopen
- evenals een doelstation voor onderzoek naar fusiemateriaal.

In het kader van dit project is het Institute for Advanced Nuclear Systems (ANS) op zoek naar een ervaren manager die de leiding neemt over de expertisegroep ACcelerator Project (ACP).

Als hoofd van de ACP-groep hebt u de volgende verantwoordelijkheden:
• het team van de volgende eenheden leiden en beheren: Accelerator Design & Testing (ADT) en Proton Target Research (PTR);
• de R&D-activiteiten, onder meer op het gebied van lineaire versneller- en on-line isotopenscheiding (ISOL) -technieken, coördineren naar de hoogstaande doelstellingen van het MYRRHA-project toe;
• ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de functionele en technische vereisten binnen de planning bepaald door de Chief Operating Officer die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van de MINERVA-faciliteit;
• een overzicht houden over de operationele begroting en uitgaven en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met het bedrijfsplan voor MYRRHA;
• passend reageren op eventuele afwijkingen van de operationele planning, begroting en HR-situatie;
• verslag uitbrengen aan het management over alle aangelegenheden die verband houden met de technische en organisatorische situatie van de activiteiten binnen de ACP-groep;
• de teamleden motiveren en strategieën ontwikkelen om de naleving van de prestatiedoelen door de teamleden te bevorderen;
• domeinen voor nieuwe opleidingen of vaardigheidscontroles identificeren;
• alle belangrijke operationele processen binnen de groep optimaliseren en nauwlettend opvolgen;
• uitgebreide rapporten over de teamprestaties, missiegerelateerde doelstellingen en deadlines genereren en delen.

Vereiste kwalificaties

• Master of Science in Engineering (burgerlijk ingenieur) of doctor in de natuurkunde;
• aantoonbare ervaring in het beheer van projecten met een hoog technologisch gehalte in een internationale context met een groot aantal interne en externe belanghebbenden;
• sterke professionele achtergrond in een R&D-omgeving (in de industrie of in een onderzoekscentrum);
• sterke ervaring in people management: leiding geven aan een groot divers team (van ingenieurs, wetenschappers ...)
• kennis van aan versnellers gerelateerde technologieën en/of ISOL-systemen is een voordeel;
• het vermogen om een globale visie te hebben en duidelijke korte- en middellange-termijndoelstellingen vast te stellen;
• pragmatisch, dynamisch, bestand tegen stress, zonder de focus op de strategische doelen te verliezen;
• positieve "ik kan het"-houding, betrokkenheid kunnen tonen en anderen kunnen inspireren;
• goede interpersoonlijke communicatievaardigheden;
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels. Kennis van het Nederlands en/of het Frans is een troef;
• bereid om regelmatig te pendelen tussen Mol en Louvain-la-Neuve en om naar het buitenland te reizen (korte reizen).

 


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Van Pottelbergh Patricia
+32 (0)14 33 83 14