Nuclear Safety Analyst Fracture Mechanics

590
2019-05-31
Onbepaald
Fysica Nucleaire Systemen

Functiebeschrijving

Het SCK•CEN werkt aan het ontwerp van MYRRHA, een multifunctionele bestralingsinstallatie.  MYRRHA kadert o.a. in het onderzoek naar en de ontwikkeling van een reactortechnologie die toelaat om langlevende en sterk radiotoxische isotopen van het hoog radioactief afval van de huidige generatie commerciële nucleaire productiecentrales te transmuteren naar minder langlevende en minder radiotoxische isotopen. MYRRHA is een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS= Accelerator Driven System). Hij bestaat uit een lineaire protonversneller van 600 MeV, een spallatiedoelwit en een vermenigvuldigingskern met splijtstof die met vloeibaar lood-bismut gekoeld wordt.
Het SCK•CEN beoogt tegen 2028 een vergunning voor de bouw van MYRRHA te verkrijgen. Om deze vergunning te bekomen, moet een grondige veiligheidsdemonstratie van de installatie geleverd worden. Deze functie kadert in de veiligheidsanalyse van de MYRRHA reactor. Meer in het bijzonder zal je verantwoordelijk zijn om te bepalen welke breukfalingen niet kunnen uitgesloten worden en hoe breukfalingen die niet kunnen opgevangen worden toch kunnen uitgesloten worden (aan de hand van ontwerp, inspecties, monitoring, …) .
Werkomgeving
Het expertisegroep “Fysica van Nucleair Systemen” (Nuclear Systems Physics of kortweg NSP), is verantwoordelijk voor de veiligheidsanalyse van de MYRRHA installatie en stuurt daarbij ook in belangrijke mate het veiligheidsontwerp van deze installatie.  Breuken aan koelvloeistof houdende systemen of aan barrières die radioactieve inhoud bevatten, bepalen in belangrijke mate welke ongevallen kunnen optreden en moeten opgevangen worden. Ze bepalen in belangrijke mate het ontwerp van de installatie. 
NSP is samengesteld uit Ingenieurs en Fysici die modellen opstellen die moeten toelaten om het reële gedrag van de installatie in ongevalsomstandigheden betrouwbaar te voorspellen. De studies met die modellen moeten toelaten om aan te tonen dat de installatie in staat is om de gepostuleerde ongevallen op een veilige manier op te vangen of moeten aangeven welke aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp van de installatie, om aan deze ongevallen het hoofd te bieden.
Op dit ogenblik bestaat het NSP team uit een 12-tal personen die vooral thermo hydraulische en/of reactor fysische expertise hebben. Om tegen 2028 een bouwvergunning te verkrijgen wordt dit team gevoelig versterkt. Eén van de noden van het team is het verwerven van meer expertise of het vlak breukmechanica om tot een betere definitie van de te beschouwen ongevallen te komen.
Functiebeschrijving
Als “Nuclear Safety Analyst Fracture Mechanics” ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie om het risico op breuken te minimaliseren en om te bepalen welke breuken niet kunnen uitgesloten worden. Verder zal je in samenwerking met de expertise thermohydraulica moeten bepalen welke breuken omhullend zijn voor de veiligheidsanalyse.
Naast een goede theoretische/academische kennis inzake breukmechanica vereist deze functie ook een grondige kennis omtrent nucleaire regelgeving en gangbare praktijken inzake breuken, zoals bijvoorbeeld de praktijk rond ‘leak before break’.
De functie behelst de inbreng van een expertise die momenteel maar beperkt aanwezig is in de expertisegroep.
De functie geeft de gelegenheid om je expertise verder uit te bouwen in een intellectueel stimulerende onderzoeksomgeving.

Vereiste kwalificaties

• Master in ingenieurswetenschappen, bij voorkeur met een specialisatie in werktuigkunde.
• Aanzienlijke ervaring in breukmechanische toepassingen voor kerninstallaties.
• Goede kennis van Engels.
• Kennis van Nederlands en/of Frans is een voordeel.
• Neiging tot kwalitatief grondig en zorgvuldig werken.


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Deben Frederik
+32 (0)14 33 25 72