Accelerator Industrialisation Engineer

474
2019-04-30
Onbepaald

Functiebeschrijving

Het SCK•CEN werkt aan het ontwerp van een multifunctionele bestralingsinstallatie MYRRHA. MYRRHA is een flexibele snelspectrum onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller (ADS= Accelerator Driven System). Hij bestaat uit een lineaire protonversneller van 600 MeV, een spallatiedoel en een vermenigvuldigingskern met splijtstof, gekoeld door vloeibaar lood-bismut.
Volgens het MYRRHA-implementatieplan zal er eerst een lineaire versneller van 100 MeV worden gebouwd (fase 1). In een tweede fase zal deze worden geüpgraded naar 600 MeV en vervolgens aan de MYRRHA-reactor worden gekoppeld.
Binnen de fase 1 van MYRRHA zijn de hoofddoelstellingen het ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling en het bedrijf van de lineaire protonversneller van 100 MeV gekoppeld aan een doelinstallatie met toepassingen in fundamenteel onderzoek, in de productie van medische radio-isotopen en in materiaalonderzoek voor kernfusie.

Werkomgeving

De Accelerator Design and Test (ADT) Unit is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van de supergeleidende lineaire protonversneller van 100 MeV, in nauwe samenwerking met verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten en industriële partners.
De ADT Unit werkt momenteel aan het prototype (installatie en geleidelijke inbedrijfstelling) van het injectorgedeelte van de lineaire protonversneller tot 5,9 MeV in de werkplaats van het SCK•CEN, die tijdelijk ondergebracht is in het Centre de Ressources du Cyclotron in Louvain-la-Neuve, België.
De geselecteerde kandidaat zal werken vanuit de vestiging van het SCK•CEN in Mol en zal worden ingezet voor het deel van de lineaire protonversneller na de injector (>17 MeV). Hij/zij zal nauw samenwerken met het prototypeteam, met het team voor de doelinstallatie en met het team gebouwen en conventionele systemen.

Functiebeschrijving

Als Accelerator Industrialisation Engineer voor de supergeleidende lineaire protonversneller van 100 MeV zal je de leiding hebben over de algemene engineering coherentie van de ontwikkeling van de versneller. Daarvoor zal je de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • instaan voor de engineeringactiviteiten en de integratie ervan gedurende de hele ontwikkelingscyclus (ontwerpfase, engineeringontwerp, prototype, industrialisatie, productie, installatie, bedrijf, onderhoud, verbetering, ontmanteling);
 • zorgen voor de omzetting van de ontwerpen in technische oplossingen waarmee de vereiste prestaties kunnen worden bereikt, met een bijzondere nadruk op kwaliteit en betrouwbaarheid, binnen een vastgesteld kosten- en veiligheidskader;
 • de risico's die voortvloeien uit de ontwerp- en prototypefasen bestuderen en evalueren om voor passende technische oplossingen te zorgen in een context van industrialisatie;
 • de engineeringaspecten en -beperkingen introduceren vanaf de ontwerpfase;
 • nauwe relaties (voor samenwerking en commercieel) opbouwen met bedrijven en onderzoeksinstituten voor de verschillende sleuteltechnologieën met het duidelijke doel van industrialisatie;
 • ervoor zorgen dat alle subsystemen en hun integratie naar behoren gedocumenteerd zijn (vereisten, technische specificaties, acceptatiecriteria) met het oog op de inkoopfase (selectie van leveranciers, opvolging), de productiefase (assemblage, tests, integratie, inbedrijfstelling) en de exploitatiefase;
 • de stuklijst van de versneller opstellen en onderhouden;
 • de feedbackloop(s) voor continue verbetering definiëren en implementeren met een bijzondere focus op de betrouwbaarheidsaspecten (met het team, partners, leveranciers, ...);
 • technische rapportage met de nadruk op technische risico-evaluatie en -mitigatie (alternatieve technische oplossingen definiëren en bouwen) en kostenanalyse (ontwikkeling, productie, implementatie en onderhoud).

Vereiste kwalificaties

 • Master in ingenieurswetenschappen, bij voorkeur met een specialisatie in systeem engineering;
 • sterke professionele achtergrond in engineering in een R&D-omgeving (onderzoek of industrie);
 • ervaring met overdracht van prototyping naar een industriële context;
 • kennis van de aan versnellers gerelateerde technologieën, bv. deeltjesbundels, magnetisme, RF-systemen, hoogvacuüm, grote cryogene systemen, supergeleiding, ...;
 • praktijkervaring in het ontwerp, de engineering, productie en inbedrijfstelling van hightech apparatuur;
 • ervaring in het ontwerp en de engineering van deeltjesversnellers is een duidelijk voordeel;
 • zowel een globaal overzicht als een oog voor detail hebben; 
 • in een R&D-omgeving kunnen werken en deadlines kunnen halen;
 • een positieve "can do"-houding hebben, betrokkenheid kunnen tonen en anderen kunnen inspireren;
 • uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en de motivatie om de technische leider te worden van een team van systeemingenieurs; goede communicatie-, coördinatie- en rapportagevaardigheden;
 • pragmatisch, dynamisch, stressbestendig, rigoureus;
 • flexibel, een goede organisator, zelfs in onverwachte omstandigheden;
 • gezien de internationale omgeving beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels. Kennis van Frans en Nederlands is een voordeel of u bent bereid om de taal te leren;
 • bereid om regelmatig te pendelen tussen Mol en Louvain-la-Neuve;
 • bereid om naar het buitenland te reizen (tot 15%), reizen van een tot twee weken zijn mogelijk.


Contact

Indien u vragen heeft, contacteer

Van Pottelbergh Patricia
+32 (0)14 33 83 14