Bescherming van mens en milieu

Risico’s van lage stralingsdosissen: radiobiologisch onderzoek

Er is nog te weinig bekend over de effecten op lange termijn van lage stralingsdosissen bijvoorbeeld na herhaalde medische behandelingen, beelddiagnoses of na een nucleair ongeval. Ook rond de invloed van individuele genetische factoren op het al dan niet krijgen van kanker, tast de wetenschap nog te veel in het duister. We onderzochten samen met binnen- en buitenlandse instellingen de rol van genetische factoren bij het ontwikkelen van schildklierkanker.

In combinatie met andere onderzoeksprojecten hopen we een model op te stellen dat het verband beschrijft tussen schildklierkanker en lage stralingsdosissen. Herhaalde blootstelling aan lage stralingsdosissen verhoogt niet alleen het risico op kanker, het veroorzaakt bij ongeboren kinderen mogelijks een verstoorde ontwikkeling.

Uit onderzoek op muizen weten we nu dat de bestraling van een embryo tot misvormingen kan leiden en instabiliteit van het DNA, met een verhoogd risico op kanker tot gevolg. Al jaren zoeken we naar de genetische factoren die deze effecten uitlokken. Ook bekijken we de vraag of deze genetische defecten door straling overdraagbaar zijn op de volgende generaties. Uit onze studies blijkt momenteel dat het risico op problemen bij menselijke embryo’s door lage dosissen X-stralen tijdens de vroege zwangerschap vrij klein is, in verhouding tot de spontane risico’s op een aangeboren afwijking.