Bescherming van mens en milieu

> Risico’s van lage stralingsdosissen: radiobiologisch onderzoek
> Optimaliseren van medische stralingsdosissen
> Radiologische metingen en analyses
> Studies naar impact van straling op de mens en het milieu

Blootstelling aan ioniserende straling is niet zonder risico’s. Nu en in de toekomst de mens en het milieu beschermen tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling, vormt één van de belangrijkste doelen van het SCK•CEN. Hiervoor stellen we onze expertise en kennis ter beschikking van overheden, de medische wereld en de industrie. Ook bij de ontwikkeling van nucleaire toepassingen besteden we ruim aandacht aan de stralingsimpact op mens en milieu.

Onze unieke kennis van stralingsbescherming komt tot uiting in verschillende thema’s:

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)