Nieuwe reactoren en splijtstoffen

> Nucleaire installaties aangedreven door een deeltjesversneller
> Nieuwe generatie splijtstoffen

Nucleaire installaties aangedreven door een deeltjesversneller

Een nucleaire installatie die wordt aangedreven door een deeltjes-versneller heeft een subkritische kern. In een subkritische reactor is er niet genoeg splijtbaar materiaal om de kettingreactie te onderhouden. Om te beletten dat de reactor stopt, moet hij doorlopend "gevoed" worden met neutronen aangemaakt via een deeltjesversneller.

Als die wordt afgekoppeld, stopt de kettingreactie in een fractie van een seconde (één honderdduizendste) en valt de reactor stil. We spreken van een versneller aangedreven systeem of accelerator driven system: ADS. Deze vernieuwende technologie heeft dankzij de hoge veiligheid een beloftevolle toekomst.

Transmutatie

Transmutatie is de splijting van langlevende elementen in radioactief afval tot kortlevende elementen. De technologie kan de levensduur van het afval inkorten met een factor 1000. Afval dat honderdduizenden jaren radioactief zou blijven, zal dan slechts enkele duizenden jaren risico’s opleveren. Deze transmutatie kan zeer veilig gebeuren in een subkritisch nucleair systeem aangedreven door een deeltjesversneller. Een ADS laat toe om tot de helft van de kern te laden met hoogradioactief afval, wat een geconcentreerde verwerking mogelijk maakt. Dankzij MYRRHA kunnen we dit concept testen en essentiële informatie verzamelen voor toekomstige transmutatie op industriële schaal.

Reactoren van de vierde generatie

Het SCK•CEN levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie kernreactoren die veiliger en efficiënter zal zijn. We testen nu al innovatieve materialen en splijtstoffen die deel moeten uitmaken van deze installaties, een rol die MYRRHA over een tiental jaar zal overnemen. We kunnen MYRRHA beschouwen als één van de belangrijkste proefopstellingen voor deze toekomstige nucleaire systemen.

 

Ontdek meer over MYRRHA

Nieuwe generatie splijtstoffen

Een groot aantal onderzoeks-reactoren in de wereld werkt nog op hoogverrijkt uranium. Ze spelen een essentiële rol in het veilig maken van kernenergie want ze maken onderzoek mogelijk van de interactie tussen straling en materie. Hiervoor heeft de reactor een compacte kern nodig.

Wanneer hoogverrijkt uranium in verkeerde handen valt, kan het misbruikt worden voor het maken van kernwapens. Daarom is het belangrijk om maximaal over te schakelen naar laagverrijkte splijtstoffen zonder dat de reactor zijn kracht verliest.

Hiervoor moet een splijtstof ontwikkeld worden die een zeer hoge dichtheid heeft, liefst zesmaal hoger dan hoogverrijkt uranium. Zo compenseren we de lagere verrijking en behoudt de reactor toch dezelfde performantie. Met het testen van deze laagverrijkte splijtstoffen speelden we de afgelopen jaren een pioniersrol in dit onderzoek.
 

Meer info: Waken over veiligheid van kerncentrales

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)